Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [1] av [1].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
05.03.20182018/38431
2018/38431-002
M22120 - 530 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Tilsynsrapport med varsel om vedtak etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.