Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [1] av [1].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
23.03.20182018/77590
2018/77590-001
M24162 - 430 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ProduksjonstilskuddFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
KOPI - Varsel om avkortning av produksjonstilskudd søknadsomgang 2017
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.