Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [1] av [1].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
06.04.20182018/80855
2018/80855-001
M23171 - 72 --- U
FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR
Mattilsynet innvilger søknad - godkjenning av Firda Savior som fartøy for slakting av laksefisk - SF400
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.