Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [5] av [5].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
28.11.20182018/203734
2018/203734-6
- --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20172017/153656
2017/153656-004
M25141 - 754 --- U
VARDHAUG VANNVERK - Tilsyn 27.07.2017Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: VARDHAUG VANNVERK SA
Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20172017/113435
2017/113435-008
M22170 - 72 --- U
LANGØYA HOVEDGÅRD AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: Langøya hovedgård AS m.fl.
Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.06.20172017/93084
2017/93084-004 U
M21133 - 754 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] VANNVERK A/L - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Kirkebygden og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vannverk SA
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OM PRØVETAKINGSPLAN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20162016/88372
2016/88372-013 U
M25111/LIASO - 74 --- U
SANDNESSJØEN FISKEFORRETNING AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland

Til: Sandnessjøen fiskeforretning m.fl.
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OM PRØVETAKINGSPLAN OG VEDLIKEHOLDSPLAN, OG VIDERE SAKSGANG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn