Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [745].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/208364
2018/208364-4
- --- I
Høring ernærings- og helsepåstander SANTE/10700/2018, SANTE/10701/2018, SANTE/10891/2015 og SANTE/10069/2018Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/222347
2018/222347-5
- --- I
Høring aromaforskriften - fjerner fotnote til koffein og bromin i Unionslista Del AFra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Endring i aromaforskriften - Fjerner fotnote til koffein og teobromin i Unionslisten for aromastoffer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.11.20182018/221876
2018/221876-3
- --- I
Nærings- og fiskeridepartementet - Akvakulturdriftsforskriften - Miljøkonsekvenser lakselusmidler - EndringerFra: Nærings- og fiskeridepartementet
Til: Mattilsynet
Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/211779
2018/211779-5
- --- I
Høring nr 4 2018 Fôrtilsetningsstoff-forfkriftenFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Høringssvar - Høring nr 4 - 2018 - Forslag til endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20182018/207203
2018/207203-4
- --- U
VKM-bestilling - Sushi og gravideFra: Mattilsynet
Til: Sjømat Norge
Vedrørende høringssvar - Risikovurdering av listeria monocytogenes i sushi - Gravide utsatte grupper
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/211525
2018/211525-6
- --- I
EU - Forordningene (EU) 2018/1122, 2018/1123, 2018/1132, 2018/1133 og laktitol - implementeringFra: Tolldirektoratet
Til: Mattilsynet
Høringssvar - Gjennomgang av forordninger om ny mat i norsk regelverk - Sendt fra Tolletaten
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/222347
2018/222347-3
- --- I
Høring aromaforskriften - fjerner fotnote til koffein og bromin i Unionslista Del AFra: Nork Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Til: Mattilsynet
Nork Nærings- og Nytelsesmiddelforbund - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20182018/232435
2018/232435-1
- --- U
STORFJORD KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN DRIFT/VEDLIKEHOLD (Orgnr: 974622378)Fra: Mattilsynet
Til: STORFJORD KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN DRIFT/VEDLIKEHOLD
Høringssvar; oppstart avplanprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, Storfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/222356
2018/222356-2
- --- I
Forskrift om kontrollområdet for å bekjempe ILA hos akvakulturdyr, Lenvik kommune, Troms fylkeFra: FISKERIDIREKTORATET
Til: Mattilsynet
Fiskeridirektoratet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20182018/220910
2018/220910-1
- --- U
TOLGA KOMMUNE LANDBRUK OG NÆRING (Orgnr: 974568497)Fra: Mattilsynet
Til: TOLGA KOMMUNE LANDBRUK OG NÆRING
Høringssvar angående hjorteoppdrett i Tolga kommune – Tolga hjort.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20182018/86643
2018/86643-26
- --- I
Høring av forskrift om endring av CWD-soneforskriftenFra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Endring av CWD-soneforskrift
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20182018/86643
2018/86643-18
- --- I
Høring av forskrift om endring av CWD-soneforskriftenFra: Justis- og beredskapsdepartementet
Til: Mattilsynet
Justis- og beredskapsdepartementet - Høringssvar - Forslag om endring i CWD-soneforskrift
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.06.20182018/96557
2018/96557-3
- --- I
MRL oppdatering 2018Fra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Høringssvar - Utkast til endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.05.20182018/86149
2018/86149-2
- --- U
Karlsøy kommune - Settefiskanlegg i Dåfjord - PlanarbeidFra: Mattilsynet
Til: Mattilsynet
Høringssvar til reguleringsplan for settefiskanlegg i Dåfjord
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.05.20182018/93496
2018/93496-4
- --- I
Drangedal kommune - Detaljregulering for Bjønnåsen-Langbråten hyttefeltFra: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
KOPI - Høringssvar til Bjønnåsen-Langbråten hyttefelt - Forslag til detaljregulering - Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.04.20182018/96447
2018/96447-1
- --- U
LESJA KOMMUNE LANDBRUK OG NÆRING (Orgnr: 973690752)Fra: Mattilsynet
Til: LESJA KOMMUNE LANDBRUK OG NÆRING
Høringssvar på søknad om konsesjon av hjorteoppdrett på gnr. 12 bnr. 5 i Lesja kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20182018/80140
2018/80140-2
- --- U
Linda Vørøs Bjørvik og Robert Vørøs - Løvaas Gården - Gnr 300 bnr 4 og 3 i Bergen kommune - HjorteoppdrettFra: Mattilsynet
Til: Bergen kommune
Høringssvar - Søknad om konsesjon for oppdrett på hjort - Løvaas Gård i Bergen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.04.20182018/86618
2018/86618-6
- --- I
Høringsuttalelse om svensk forslag til håndtering av signalkrepsFra: Miljødirektoratet
Til: Mattilsynet
KOPI - Høringssvar på forslag til håndterings program for signalkreps
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.04.20182018/86618
2018/86618-2
- --- U
Høringsuttalelse om svensk forslag til håndtering av signalkrepsFra: Mattilsynet
Til: Havs- och vattenmyndigheten
Høringssvar på forslag til handteringsprogram för signalkräfta - Pacifastacus leniusculus
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/36727
2018/36727-002
M15120 - 325 --- I
Ny forskrift om tiltak mot akrylamidFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Drikke
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Drikke - Høringssvar - Ny forskrift om tiltak mot akrylamid
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.03.20182018/33351
2018/33351-002
M15110 - 312 --- I
Høring C(2018)438 endring av proteinnivået i tilskuddsblandingerFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens Legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.03.20182018/30178
2018/30178-006
M15120 - 008 --- I
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 2011-06-06-668 – Høring endring vedlegg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i 1333/2008 og vedlegget i 231/2012 ved 2018/97 2018/98 2018/75 2018/74 og forslag D053886/02 D053885/02 D053383/03Fra: Uternriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.03.20182017/212092
2017/212092-004
M15130 - 312 --- I
Helsesetifikat for fiskevarer, fangst av EU-skip, landet i tredjestat og senere importert til EUFra: NORGES FISKARLAG
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon hygiene og drikkevann
Norges Fiskarlag - Høringssvar - Nytt helsesertifikat for import av fisk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.03.20182018/30178
2018/30178-004
M15120 - 008 --- I
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 2011-06-06-668 – Høring endring vedlegg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i 1333/2008 og vedlegget i 231/2012 ved 2018/97 2018/98 2018/75 2018/74 og forslag D053886/02 D053885/02 D053383/03Fra: NMBU - Veterinærhøgskolen
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
NMBU - Veterinærhøgskolen - Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.03.20182018/31997
2018/31997-004
M16110 - 431 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bierFra: Dss Dep
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Takk for ditt høringssvar til Høring – forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.03.20182018/58907
2018/58907-002
M25112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Konsesjon på oppdrett av hjortFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Helgeland

Til: GRANE KOMMUNE m.fl.
Høringssvar angående oppstart av hjorteoppdrett
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.03.20182018/30178
2018/30178-003
M15120 - 008 --- I
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 2011-06-06-668 – Høring endring vedlegg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i 1333/2008 og vedlegget i 231/2012 ved 2018/97 2018/98 2018/75 2018/74 og forslag D053886/02 D053885/02 D053383/03Fra: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.03.20182017/141239
2017/141239-014
M15120 - 523 --- I
Plantevernmiddelrestforskriften FOR-2009-08-18-1117 endring MRL 2017 623 624 626 627 671 693 978 983 1016 1135Fra: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Høringssvar - Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.03.20182018/40584
2018/40584-002
M22170 - 423 --- I
EIKR Arkitektur & Landskap AS - Endring av planarbeid for gnr 25 bnr 661 i Stathelle Bamble kommuneFra: Telemark fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark
KOPI - Høringssvar til endring av planarbeid - Stathelle - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.03.20182018/16748
2018/16748-007
M15130 - 312 --- I
Implementering av forordning 2017/1495 om campylobacter som prosesshygienekriterium, som endrer forskrift om næringsmiddelhygieneFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon hygiene og drikkevann
Høringssvar prosesshygienekriterium Campylobacter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.03.20182018/08181
2018/08181-004
M15110 - 312 --- I
Høring, ernærings- og helsepåstander, SANTE/11490/2017 og ANTE/11491/2017Fra: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund - Høringssvar - Ernærings- og helsepåstander
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.03.20182018/21567
2018/21567-002
M15120 - 312 --- I
Høring - endring av unionslisten for aromastoffer - Sante 11811-2016Fra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Endring av unionslisten for aromastoffer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.03.20182016/170490
2016/170490-009
M15120 - 312 --- I
Høring - endring av unionslisten for aromastoffer - 2016/1244Fra: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Høringssvar - Høring endring av unionslisten for aromastoffer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.03.20182018/16748
2018/16748-006
M15130 - 312 --- I
Implementering av forordning 2017/1495 om campylobacter som prosesshygienekriterium, som endrer forskrift om næringsmiddelhygieneFra: Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon hygiene og drikkevann
Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.03.20182017/264114
2017/264114-011
M16130 - 312 --- I
Høring - Endring i regler for økologisk produksjon - import, fôr, slaktekyllingrase 2018Fra: Tolldirektoratet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Tolldirektoratet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.03.20182017/264114
2017/264114-012
M16130 - 312 --- I
Høring - Endring i regler for økologisk produksjon - import, fôr, slaktekyllingrase 2018Fra: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.03.20182018/38376
2018/38376-001
M15120 - 523 --- I
Plantevernmiddelrestforskriften FOR-2009-08-18-1117 endring MRL og vedlegg I (396/2005) 2017/1777, 2018/62, 2018/70, 2017/73 og 2017/78Fra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Statens Legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.03.20182018/08181
2018/08181-003
M15110 - 312 --- I
Høring, ernærings- og helsepåstander, SANTE/11490/2017 og ANTE/11491/2017Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.03.20182018/19555
2018/19555-001
M15120 - 534 --- I
Høring - endring av matkontaktforskriftenFra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Endring av matkontaktforskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20182017/264114
2017/264114-010
M16130 - 312 --- I
Høring - Endring i regler for økologisk produksjon - import, fôr, slaktekyllingrase 2018Fra: Norsøk - Norsk senter for økologisk landbruk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Norsøk - Norsk senter for økologisk landbruk - Høringssvar - Endringer i regler for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-økologisk proteinfor saktevoksende fjørferaser og import av økologiske produkter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.02.20182017/24924
2017/24924-003
M16120 - 431-6 --- U
Klima- og miljødepartementet - Rovviltofrskirften - Leisensfellingsperiode ulvFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrevelferd

Til: Klima- og miljødepartementet
Takk for ditt høringssvar til Oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.02.20182017/225088
2017/225088-003
M17110 - 008 --- U
Klima- og miljødepartementet - Forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummerFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Til: Klima og -miljødepartementet
Høringssvar om amerikansk hummer fra Mattilsynet.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.02.20182018/36996
2018/36996-010
M17120 - 511-4 --- U
Oppfølging av henvendelse om ethoxyquinFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat

Til: Morgenbladet
Morgenbladet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.02.20182018/36996
2018/36996-012
M17120 - 511-4 --- U
Oppfølging av henvendelse om ethoxyquinFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat

Til: Morgenbladet
Morgenbladet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182017/242984
2017/242984-004
M22170 - 423 --- I
Notodden kommune - Kommuneplanens arealdel 2019 - 2031Fra: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark
KOPI - Høringssvar til kommuneplanens arealdel 2019-2031 - Varsling og planprogram - Notodden kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/63615
2018/63615-002
M17130 - 332 --- U
Eksport Brasil 2018Fra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon eksport og import

Til: Nærings- og fiskeridepartement
Høringssvar Brasil saltfiskregelverket fra MT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.02.20182018/13185
2018/13185-003
M17120 - 513-3 --- I
Høring nr 1 2018 fôrtilsetningsstofferFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
Veterinærinstituttet - Høringssvar - Forslag til endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20182018/36996
2018/36996-011
M17120 - 511-4 --- I
Oppfølging av henvendelse om ethoxyquinFra: Morgenbladet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
Svar på Mediehenvendelse fra Morgenbladet ang Høringssvar om suspendering av EQ
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.02.20182017/88422
2017/88422-005
M15110 - 312 --- I
Høring av forordning (EU) 2017/1091 særskilte grupper, endring i unionslisten forord 609/2013Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens legemiddelverk - Høringssvar - Endring av forskrift om næringsmidler til særskilte grupper
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.01.20182018/20346
2018/20346-002
M14110 - 008 --- U
Landbruks- og matdepartementet - Endring i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedetFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon HR, organisasjon og kompetanse

Til: Departementenes sikkerhets- og seviceorganisasjon
Takk for ditt høringssvar til Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182017/264114
2017/264114-006
M16130 - 312 --- I
Høring - Endring i regler for økologisk produksjon - import, fôr, slaktekyllingrase 2018Fra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Høringssvar fra Klima- og miljødepartementet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.12.20172016/141330
2016/141330-051
M16130 - 329 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Revisjon av forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav - OppdragFra: Utenriksdepartementet Traktat- og dokumentasjonsenheten
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Høringssvar fra Utenriksdepartementet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.12.20172017/255685
2017/255685-002
M22170 - 423 --- I
Byggesakskonsulenten - EPSN Eiendom AS - PlanID 329 - Omregulering av mindre område i Ekelivegen i Bamble kommuneFra: Telemark fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark
KOPI - Høringssvar til varsel om igangsetting av arbeid med mindre vesentlig reguleringsendring - Adkomstveg mellom Ekelivegen 8 og 10 - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/268421
2017/268421-002
M21152 - 008 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Gnr/bnr 101/5 i AUrskog-Høland kommune - Oppdrett av hjortFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon dyr Romerike og Oslo

Til: Aurskog-Høland kommune, Samfunn og utvikling
Høringssvar, søknad om konsesjon, hjortefarm
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.12.20172017/00145
2017/00145-005
M15120 - 523 --- I
MRL oppdatering 2017Fra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.12.20172016/141330
2016/141330-044
M16130 - 329 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Revisjon av forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav - OppdragFra: Oslo kommune
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Oslo kommune - Høringssvar - Foreslåtte endringer i gjødselvareforskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.12.20172016/141330
2016/141330-045
M16130 - 329 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Revisjon av forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav - OppdragFra: SJØMAT NORGE
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Sjømat Norge - Høringssvar - Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.12.20172016/141330
2016/141330-048
M16130 - 329 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Revisjon av forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav - OppdragFra: Innherred samkommune
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Høringssvar fra Innherred samkommune - Endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.12.20172017/180861
2017/180861-004
M16130 - 325 --- I
Forskrift om plantevernmidler - høring 5/2017 om endring av stofflisterFra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om plantevernmidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.12.20172017/252226
2017/252226-002
M24150 - 423 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Husbyfaret 55 i Stjørdal - Bruksendring - SmådyrhotellFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred

Til: Stjørdal kommune
Høringssvar 2017/8771-4 - Bruksendring til smådyrhotell
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
11.12.20172017/260391
2017/260391-002
M25151 - 423 --- U
Sør-Varanger kommune - Dispensasjon fra reguleringsplan - Låven på gnbr 22/3Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Finnmark

Til: Sør-Varanger Kommune
Høringssvar til Deres referanse 17/2544.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.12.20172017/234277
2017/234277-002
M25141 - 512 --- U
Kåfjord kommune - Hovedplan for vann 2018-2028Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: KÅFJORD KOMMUNE DRIFT ADMINISTRASJON
Høringssvar Hovedplan vann 2018 - 2028.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.12.20172016/180987
2016/180987-008
M15110 - 312 --- I
Tidlig høring ernærings- og helsepåstander forordning (EU) 2017/672, 2017/676 og WSTC I og IIFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20172017/209953
2017/209953-002
M15130 - 008 --- I
Klima- og miljødepartementet - Forslag til endring i vannforskriften og naturmangfoldlovenFra: Nordfjord vassområde
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon hygiene og drikkevann
Høringssvar - Høyring av forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20172017/244740
2017/244740-001
M25141 - 512 --- U
LYNGEN KOMMUNE PLAN, UTVIKLING OG NÆRING (Orgnr: 976979907)Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: LYNGEN KOMMUNE PLAN, UTVIKLING OG NÆRING
Høringssvar kommunedelplan idrettsanlegg....
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172015/202425
2015/202425-053
M16110 - 626 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Smitteforebyggende tiltak ved dyreassosiert MRSAFra: Animalia
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Høringssvar til revidert versjon av utkast til forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20172017/227681
2017/227681-003
M23172 - 430 --- U
Bergen kommune - Dyrevelferdsplan Bergen kommune 2017-2020Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring v/stab
Høringssvar fra Mattilsynet avdeling for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dyrevelferdsplan for Bergen kommune 2017-2020
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20172017/180861
2017/180861-003
M16130 - 325 --- I
Forskrift om plantevernmidler - høring 5/2017 om endring av stofflisterFra: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Høringssvar - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20172017/180850
2017/180850-004
M16130 - 513 --- I
Endring av forskrift om såvarer - latinsk navn på hybridraigrasFra: Tolldirektoratet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Høringssvar - Endring i forskrift om såvarer - Fra Tolletaten
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20172017/13010
2017/13010-035
M17120 - 325 --- I
Endring av fôrtilsetningsstoff-forskriften 2017Fra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
Høringssvar - Forslag til endring i fortilsettingsstoff forskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20172017/178313
2017/178313-006
M17120 - 513-3 --- I
Høring endring i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer 2017Fra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
Høringssvar - Forslag til endring i forskrift om merking og omsetning av forvarer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20172017/178686
2017/178686-006
M17120 - 008 --- I
Høring om endring i vedlegg I i fôrvareforskriftenFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
Høringssvar - Forslag til endring i forskrift om forvarer - Vedlegg 1 uønskede stoffer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20172017/36734
2017/36734-109
M17110 - 325 --- I
Forskrift om tiltak mot pankreassykdomFra: SørVest Laks A/S m.fl.
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd
Høringssvar - Innspill til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] PD-reglene - Søknad om dispensasjon for prøveuttak iht § 15 8 PF-forskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20172017/176412
2017/176412-003
M21133 - 423 --- I
Eidsvoll kommune - Avløp fra spredt bebyggelse - Handlingsplan - Offentlig ettersynFra: EIDSVOLL KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Høringssvar - Uttalelse til forslag til handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse 2017-2021
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.11.20172017/171900
2017/171900-008
M16110 - 626 --- I
Endring av TSE-forskriften 3-2017 - beslutning 2017/1396 - BSE-status ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Nord-IrlandFra: Klima- og miljøepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Klima- og miljødepartementet - Høringssvar - Forslag til endring i TSE-forskriftens vedlegg A
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.11.20172016/141330
2016/141330-022
M16130 - 329 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Revisjon av forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav - OppdragFra: Justis- og beredskapsdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Justis- og beredskapsdepartementet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20172017/171900
2017/171900-007
M16110 - 626 --- I
Endring av TSE-forskriften 3-2017 - beslutning 2017/1396 - BSE-status ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Nord-IrlandFra: Tolldirektoratet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Tolldirektoratet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20172017/171900
2017/171900-006
M16110 - 626 --- I
Endring av TSE-forskriften 3-2017 - beslutning 2017/1396 - BSE-status ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Nord-IrlandFra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Endring av bestemmelser om prionsykdommer grunnet forbedret BSE-status i Polen, Skottland og Nord-Irland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20172017/00145
2017/00145-004
M15120 - 523 --- I
MRL oppdatering 2017Fra: Legemiddelverket
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Legemiddelverket - Høringssvar - Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20172017/194309
2017/194309-003
M22150 - 433 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Oppdrett av hjortFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Søndre Buskerud

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] KOMMUNE
Høringssvar til søknad om oppdrett av hjort gnr 173 bnr 8
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20172015/202425
2015/202425-048
M16110 - 626 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Smitteforebyggende tiltak ved dyreassosiert MRSAFra: Justis- og beredskapsdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Justis- og beredskapsdepartementet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20172017/191055
2017/191055-003
M22120 - 431-1 --- U
Eva og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Hjorteoppdrett - Gnr 65 Bnr 9 i Lesja kommuneFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: LESJA KOMMUNE LANDBRUK OG NÆRING
Høringssvar på søknad om konsesjon av hjorteoppdrett på gnr. 65 bnr. 9 i Lesja kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20172015/202425
2015/202425-051
M16110 - 626 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Smitteforebyggende tiltak ved dyreassosiert MRSAFra: Arbeidstilsynet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Høringssvar - Forslag til nye regler om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20172017/93893
2017/93893-003
M21151 - 754 --- I
Eidsvoll kommune - Hovedplan vannforsyning - 2017-2028 - HøringFra: EIDSVOLL KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat Romerike
Høringssvar - Hovedplan vannforsyning 2017-2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20172015/202425
2015/202425-046
M16110 - 626 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Smitteforebyggende tiltak ved dyreassosiert MRSAFra: Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Høringssvar Norsk Bonde- og Småbrukarlag - Forslag til nye regler - Smitteforebyggende tiltak - Antibiotikaresistente bakterier hos svin
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.10.20172017/209808
2017/209808-002
M22150 - 431 --- I
Sverre og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Konsesjon på hjorteoppdrett på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Svelvik kommuneFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m fl
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Søndre Buskerud
Høringssvar - Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20172017/188507
2017/188507-002
M16120 - 431 --- U
Hardanger og Voss Reinsdyrlag - Konsesjon og fritak fra merkeplikt - HøringFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrevelferd

Til: Landbruks- og matdepartementet
Høringssvar - søknad om konsesjon fra Hardanger og Voss Reinsdyrlag
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20172017/135212
2017/135212-003
M16120 - 431-1 --- U
Rendal Renselskap - Fornyet konsesjonFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrevelferd

Til: Landbruks- og matdepartementet
Høringssvar - Rendal Renselskap - Søknad om konsesjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20172015/202425
2015/202425-050
M16110 - 626 --- I
Landbruks- og matdepartementet - Smitteforebyggende tiltak ved dyreassosiert MRSAFra: Helsedirektoratet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Høringssvar - Forslag til nye regler om smitteforebyggende tiltak mot Antibiotikaresistente bakterier hos svin
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20172017/140419
2017/140419-008
M16130 - 312 --- I
Høring - Endring i regler for import av økologiske produkter - 2017Fra: FISKERIDIREKTORATET
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Fiskeridirektoratet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20172017/74237
2017/74237-012
M16110 - 325 --- I
Endring i forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt - forordning (EU) 2017/949Fra: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Justis og beredskapsdepartementet - Høringssvar - Forslag til endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20172015/256868
2015/256868-020
M15120 - 540 --- I
Helse- og omsorgsdepartementet - Bestilling - Utkast til forskrift om produksjon mv og eksport av ikke-konforme produkter ment for eksport til tredjestaterFra: FISKERIDIREKTORATET
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Fiskeridirektoratet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/134481
2017/134481-002
M17110 - 008 --- U
Nærings- og fiskeridepartementet - Endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport oppbevaring bruk og produksjon av rensefiskFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Til: Nærings og fiskeridepartementet
Høringssvar - Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172015/256868
2015/256868-015
M15120 - 540 --- I
Helse- og omsorgsdepartementet - Bestilling - Utkast til forskrift om produksjon mv og eksport av ikke-konforme produkter ment for eksport til tredjestaterFra: NORGES FISKARLAG
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Norges Fiskarlag - Høringssvar - Forslag til nye regler for produksjon eksport av næringsmidler og fôrvarer på særskilte vilkår - Høring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172015/256868
2015/256868-016
M15120 - 540 --- I
Helse- og omsorgsdepartementet - Bestilling - Utkast til forskrift om produksjon mv og eksport av ikke-konforme produkter ment for eksport til tredjestaterFra: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Justis og Beredskapsdepartementet - Høringssvar - Forslag til nye regler for produksjon og eksport av næringsmidler og forvarer på særskilte vilkår
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20172017/74237
2017/74237-010
M16110 - 325 --- I
Endring i forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt - forordning (EU) 2017/949Fra: Tolldirektoratet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Tolldirektoratet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20172015/256868
2015/256868-018
M15120 - 540 --- I
Helse- og omsorgsdepartementet - Bestilling - Utkast til forskrift om produksjon mv og eksport av ikke-konforme produkter ment for eksport til tredjestaterFra: Tolldirektoratet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Tolldirektoratet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20172017/165060
2017/165060-004
M15120 - 325 --- I
Høring - endring av unionslisten for aromastoffer - fo 2017-1250Fra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Utenriksdepartementet - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20172015/256868
2015/256868-019
M15120 - 540 --- I
Helse- og omsorgsdepartementet - Bestilling - Utkast til forskrift om produksjon mv og eksport av ikke-konforme produkter ment for eksport til tredjestaterFra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20172017/74237
2017/74237-011
M16110 - 325 --- I
Endring i forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt - forordning (EU) 2017/949Fra: Utenriksdepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Utenriksdepartementet - Høringssvar - Forslag til endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn