Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [4] av [4].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/228496
2018/228496-3
- --- I
Revisjon av "Portforbudforskriften for fjørfe" (forskrift om høypatogen avær influensa) - beslutning (EU) 2018/1136Fra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.12.20172017/220124
2017/220124-002
M17120 - 511-11 --- I
Høring av animalske biprodukterFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/140419
2017/140419-005
M16130 - 312 --- I
Høring - Endring i regler for import av økologiske produkter - 2017Fra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/163180
2017/163180-005
M16130 - 325 --- I
Forskrift om plantevernmidler - endring av bestemmelse om miljøavgiftFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn