Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [21] av [21].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/220921
2018/220921-3
- --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TYRVELID VASSVERK AS
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.11.20182018/235825
2018/235825-6
- --- U
VESTLIA RESORT AS - BAR OG PERSONALROM - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VESTLIA RESORT AS
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist om vedlikehold - Bekreftelse på etterkommet vedtak om renhold og håndvask
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.11.20182018/238240
2018/238240-6
- --- U
NERGÅRD HAVFISKE AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NERGÅRD HAVFISKE AS
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist for oppdatering av internkontroll, rutiner for å sikre en hygienisk produksjon, lagring og lossing av storfisken og plan for vedlikehold av lokaler.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/83638
2018/83638-7
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.08.20182018/68107
2018/68107-9
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist og forhåndsvarsler vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.08.20182018/91391
2018/91391-5
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD GILDESKÅL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS AVD GILDESKÅL
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist på lokalitet Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.07.20182018/82341
2018/82341-6
- --- U
GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist på lokalitet Midt-Femris
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.04.20182018/60461
2018/60461-2
- --- U
BJØRKEVOLL ODDLEIF - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BJØRKEVOLL ODDLEIF
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist om husdyrrom for sau og forhåndsvarsler vedtak om tvangsmulkt.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.03.20182018/40431
2018/40431-003
M23151 - 779 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Haugalandet

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist om etterrapportering av legemiddelbruk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.03.20182017/107079
2017/107079-005
M22140 - 74 --- U
NG SPAR BUSKERUD AS AVD NORESUND - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

Til: NG SPAR BUSKERUD AS AVD NORESUND
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist om allergenmerking og forhåndsvarsler vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.02.20182017/144324
2017/144324-009
M23151 - 779 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Haugalandet

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist om å etablere rutiner for innrapportering av legemiddelbruk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.02.20182018/40431
2018/40431-001
M23151 - 779 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Haugalandet

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak med ny frist om etterrapportering av legemiddelbruk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.02.20182017/156043
2017/156043-004
M25112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Helgeland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.01.20182017/246599
2017/246599-004
M24150 - 72 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.01.20182017/268257
2017/268257-003
M23190 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Nordfjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist og forhåndsvarsler vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.01.20182017/156043
2017/156043-003
M25112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Helgeland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/153098
2017/153098-009
M23122 - 430 --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Agder

Til: Barnas Dyrepark
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.12.20172017/45044
2017/45044-004
M23143 - 754 --- U
STAVTJØRN ALPIN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: STAVTJØRN ALPIN AS
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist og forhåndsvarsler vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20172016/113131
2016/113131-007
M25151 - 754 --- U
LOPPA KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON - Revisjon 28062016Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Finnmark

Til: LOPPA KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist, om revidering av beredskapsplanen for Øksfjord vannverk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.09.20172016/168618
2016/168618-007
M25132 - 754 --- U
FREDVANG VASSVERK SA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Midtre Hålogaland

Til: FREDVANG VASSVERK SA
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist om revidering av internkontrollsystemet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.07.20172016/113131
2016/113131-005 U
M25151 - 754 --- U
LOPPA KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON - Revisjon 28062016Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Finnmark

Til: Loppa Kommune Teknisk Etat Administrasjon m.fl.
MATTILSYNET FATTER VEDTAK MED NY FRIST, OM REVIDERING AV BEREDSKAPSPLANEN FOR ØKSFJORD VANNVERK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn