Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [3] av [3].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/225286
2018/225286-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: LARS SNOEN
Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer i hestehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.06.20182018/61346
2018/61346-4
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer i hestehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.12.20172017/140634
2017/140634-002
M24142 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Trondheim og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer i hestehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn