Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [1] av [1].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
10.10.20182018/228719
2018/228719-1
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering om økt dødelighet ved lokalitetene Renga og Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn