Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [117592].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/204979
2018/204979-4
- --- U
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HÅKON WIUM LIE
Tilsynsrapport - ingen påvisning av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/221314
2018/221314-2
- --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210068
2018/210068-3
- --- U
MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MAGNE OPTHUN, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/228719
2018/228719-2
- --- U
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: Mattilsynet
Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
Nova Sea AS - lokalitet 11087 Bukkøya Ø og 22796 Renga S - tilsynsrapport etter tilsyn med rensefisk, rensefiskkampanjen 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/230705
2018/230705-1
- --- U
THORVALDSEN LARKOLLEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: THORVALDSEN LARKOLLEN AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/208255
2018/208255-2
- --- U
***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet
Til: BUGGE HÅVARD
Tilsynsrapport - Mattilsynet gjentar vedtak om kalv og forhåndsvarsler vedtak om reduksjon av dyretall og stenging av rom.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/230113
2018/230113-1
- --- U
NORSK BUTIKKDRIFT AS COOP PRIX VOLDEN 4503 - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP Prix Volden
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll og skriflige rutiner for tilbaketrekking av reseptfrie legemidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223343
2018/223343-3
- --- U
PLANTASJEN LOGISTIKK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: PLANTASJEN LOGISTIKK AS
Tilsynsrapport - Overvåkningsprogram for uønskede frøarter i importert fôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223377
2018/223377-3
- --- U
NORDIC GARDEN AS HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NORDIC GARDEN AS HOVEDKONTOR
Tilsynsrapport - Overvåkningsprogram for uønskede frøarter i importert fôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/214474
2018/214474-9
- --- I
BEST FOOD AS - RevisjonFra: Best Food AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/218788
2018/218788-1
- --- U
NAAN BAKEREN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NAAN BAKEREN AZAD YARWALI AHMAD
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/219327
2018/219327-1
- --- U
UMS FREDRIKSTAD AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: UMS FREDRIKSTAD AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om skadedyrsikring, internkontroll og merking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/220994
2018/220994-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/226994
2018/226994-3
- --- U
***** ***** BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport med veiledning og varsel om vedtak om liggeunderlag
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/227241
2018/227241-1
- --- U
***** ***** ***** ***** - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om mosjon og aktivisering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/230303
2018/230303-1
- --- U
***** ***** - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/218272
2018/218272-1
- --- U
TAKEDA AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TAKEDA AS
Tilsynsrapport etter tilsyn 15. november 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/223553
2018/223553-1
- --- U
KOLONIHAGEN BAKERI AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: KOLONIHAGEN BAKERI AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om bruk av traller, sikre lokaler mot skadedyr og renholdsrutiner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/215818
2018/215818-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: PER ARVID HÅKONSEN, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om tørr, myk og ren oppholdsplass til kalv, daglig utgjødsling, rengjøring av dyr, skifte ut spalteplank og smittesluse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20182018/211848
2018/211848-3
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.11.20182018/214511
2018/214511-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/227047
2018/227047-2
- --- U
ECOMARIN SEAFARM AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ECOMARIN SEAFARM AS
ECOMARIN SEAFARM AS 13185 BJØRNSØYA - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK I FORBINDELSE MED MATTILSYNETS RENSEFISKKAMPANJE 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/230832
2018/230832-2
- --- U
Bakehuset AS - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: BAKEHUSET AS AVD MØLLHAUSEN ØKERN
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om vedlikehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/236027
2018/236027-3
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport med veiledning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/237067
2018/237067-1
- --- U
***** ***** ***** - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om aktivisering og mosjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/218821
2018/218821-2
- --- U
Plantasjen - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: PLANTASJEN NORGE AS AVD KJEDEKONTOR
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/235293
2018/235293-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om hold av hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/235401
2018/235401-1
- --- U
ELLEN IRENE KRISTOFFERSEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ELLEN IRENE KRISTOFFERSEN
Tilsynsrapport - Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018 - Hunder som bor ute
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/221822
2018/221822-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: ADAM RUZYCKI
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/223548
2018/223548-1
- --- U
KAFFEBAKERIET AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: KAFFEBAKERIET AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer og fareanalyse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/239464
2018/239464-2
- --- U
***** ***** ***** ***** *****Fra: Mattilsynet
Til: ARNFINN OLSEN
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om renhold og smittesluse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/239684
2018/239684-2
- --- U
GRANUM BAKERI AS AVD BAKERI STORGATA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: GRANUM BAKERI AS AVD BAKERI STORGATA
Tilsynsrapport med vedtak etter tilsyn med produksjon av baker- og konditorvarer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/240621
2018/240621-2
- --- U
Lund omsorgssenter - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: LUND SJUKEHEIM
Tilsynsrapport tilsyn med kjæledyrhold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/240626
2018/240626-3
- --- U
***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Linn Jeanett Aanstad Brattelid
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om oppholdsrom og mosjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/227277
2018/227277-2
- --- U
***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om tiltak i storfehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/227638
2018/227638-2
- --- U
STANGES GÅRDSPRODUKTER AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: STANGES GÅRDSPRODUKTER AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/230232
2018/230232-4
- --- U
JACOBS PÅ HOLTET - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: JACOBS PÅ HOLTET
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å oppdatere HACCP- system og etablere rutine for internrevisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/236854
2018/236854-1
- --- U
HURUM MØLLE AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HURUM MØLLE AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/217417
2018/217417-2
- --- U
KJELL TORE AASS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: KJELL TORE AASS
Tilsynsrapport med veiledning om standardiserte fremgangsmåter for avliving og prøvetaking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/217826
2018/217826-1
- --- U
TORE LASSESEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Tore Lassesen AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/234841
2018/234841-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om utbedring av oppholdsplass for hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/220987
2018/220987-2
- --- U
***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/214315
2018/214315-7
- --- U
FELLESKJØPET AGRI SA HOVEDKONTOR LILLESTRØM - Import av fôrvareFra: Mattilsynet
Til: FELLESKJØPET AGRI SA HOVEDKONTOR LILLESTRØM
Tilsynsrapport - ikke påvist GMO i importert mais
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/216487
2018/216487-1
- --- U
LINDA JOHNSÆTER - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: LINDA JOHNSÆTER
Tilsynsrapport etter tilsyn med konsumeggproduksjon og prøvetaking for salmonella.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/238800
2018/238800-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/239272
2018/239272-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om leskur og tilfredsstillende liggeplass for hesten Max
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/239487
2018/239487-2
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport etter tilsyn med hundehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/231586
2018/231586-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/231890
2018/231890-1
- --- U
FLØTTERUD HAALAND MÆLAND - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Mattilsynet - Internpost Søndre Buskerud, FLØTTERUD HAALAND MÆLAND
Tilsynsrapport med prøvesvar - radioaktivitet i næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/233609
2018/233609-1
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: JAN INGE SØRLI
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/227356
2018/227356-3
- --- U
***** ***** ***** - Bekymringsmelding - HestFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport etter tilsyn med hest og hobbyfjørfe
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/227736
2018/227736-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Maren Rømo Lunkan, MIKKELSEN TORE
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om smittesluse, merking, klauver og gitt veiledning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/227879
2018/227879-1
- --- U
GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll og temperaturer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/229392
2018/229392-1
- --- U
***** ***** - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Eksportattest
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/229513
2018/229513-1
- --- U
***** ***** - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport - Eksportattest
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/236165
2018/236165-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/234042
2018/234042-1
- --- U
REBOLI PER AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Per Reboli as
Tilsynsrapport med veiledning i regelverket
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/222742
2018/222742-3
- --- U
JULA NORGE AS AVD 600 HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Kimen Såvarelaboratoriet AS, JULA NORGE AS AVD 600 HOVEDKONTOR
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/222942
2018/222942-3
- --- U
RUSTA RETAIL AS AVD STRØMMEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: RUSTA RETAIL AS AVD STRØMMEN, Kimen Såvarelaboratoriet AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/223484
2018/223484-3
- --- U
STRAND UNIKORN AS AVD KRAFTFÒR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Kimen Såvarelaboratoriet AS, Strand Unikorn AS
Tilsynsrapport etter prøveuttak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/223549
2018/223549-2
- --- U
***** ***** ***** - Bekymringsmelding - HundFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport etter tilsyn med hunder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/231764
2018/231764-4
- --- U
NORDFJORD FORSØKSSTASJON AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NORDFJORD FORSØKSSTASJON AS
Tilsynsrapport - Godkjenning av vask og desinfeksjon - lokalitet 13341 Bakjestranda
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/236294
2018/236294-1
- --- U
WILLIKSEN FISK & CATERING AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: WILLIKSEN FISK & CATERING AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/237214
2018/237214-1
- --- U
STEINAR JOHNSRUD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: STEINAR JOHNSRUD
Tilsynsrapport med prøvesvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/202934
2018/202934-5
- --- U
RÅHOLT FRUKT OG GRØNNSAKER AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: RÅHOLT FRUKT OG GRØNNSAKER AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/205627
2018/205627-1
- --- U
Beauty House avd. Sentrum, tilsyn - tannblekemidlerFra: Mattilsynet
Til: Beauty House avd Sentrum
Tilsynsrapport og hastevedtak - Feltskjema
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/207241
2018/207241-2
- --- U
FELLESKJØPET AGRI SA VERDAL KORNSILO - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: FELLESKJØPET AGRI SA VERDAL KORNSILO
Tilsynsrapport etter tilsyn med kornmottak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/222643
2018/222643-10
- --- I
KÅRE SIGURD UNDHEIM - SaksbehandlingFra: Kåre Sigurd Undheim
Til: Mattilsynet
Klage på vedtak i tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/225173
2018/225173-3
- --- U
Neo Tokyo/Arkaden - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: NEW JAPAN TRADING AS
Tilsynsrapport med vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/238240
2018/238240-7
- --- I
NERGÅRD HAVFISKE AS - InspeksjonFra: Nergård Havfiske AS
Til: Mattilsynet
Lukking av pålegg 3 i tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/238966
2018/238966-3
- --- U
ISS - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: EUREST AS AVD 3115 EIENDOMSSPAR
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om følge egne internkontrollrutiner og forhåndsvarsler vedtak om å utbedre håndvask.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/239317
2018/239317-2
- --- U
HØVIKVEIEN KJØTT OG KOLONIAL AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: HØVIKVEIEN KJØTT OG KOLONIAL AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om utbedringer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/241488
2018/241488-2
- --- U
MORTEN SLEVELAND - Inspeksjon i sauehaldFra: Mattilsynet
Til: MORTEN SLEVELAND
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarslar vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/230623
2018/230623-3
- --- U
Mc Donalds torgallmenningen Bergen - Tilsyn 19.oktober 2018Fra: Mattilsynet
Til: MCDONALD'S TORGALLMENNINGEN AVD 18
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/235963
2018/235963-5
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****, *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter hastevedtak om opphør av bruk av kjetting på beite
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/204901
2018/204901-2
- --- U
? - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter hastevedtak om veterinærtilsyn og forhåndsvarsler vedtak om kloklipp og tannstell
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/206020
2018/206020-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/219385
2018/219385-5
- --- U
RØRVIK FISKEMAT AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Rørvik Fiskemat A/S, Rørvik Fiskemat A/S, Rørvik Fiskemat A/S, RØRVIK FISKEMAT AS
Tilsynsrapport etter revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/234873
2018/234873-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport - etter mottatt bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/222814
2018/222814-1
- --- U
NOONA THAIMAT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NOONA THAIMAT AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om innretning for oppvask
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/223722
2018/223722-1
- --- U
MIKALSEN BAKERI AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MIKALSEN BAKERI AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om rutiner for renhold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/209234
2018/209234-1
- --- U
TIGER AS AVD GJØVIK VEISERVICE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TIGER AS AVD GJØVIK VEISERVICE
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/211891
2018/211891-1
- --- U
SZYMON CZERNIEWSKI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: SZYMON CZERNIEWSKI
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/215646
2018/215646-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/238885
2018/238885-1
- --- U
LOVUNDLAKS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: LOVUNDLAKS AS
Lovundlaks AS lokalitet Grasholman og Kveitholmen - Tilsynsrapport med varsel om inspeksjonsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.11.20182018/241713
2018/241713-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om tannbehandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20182018/222376
2018/222376-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20182018/240917
2018/240917-2
- --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/228658
2018/228658-2
- --- U
***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/229597
2018/229597-3
- --- U
Kantine Grimstad ungdomsskole - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Gus Kantine
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om allergenmerking og innføring av internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/236245
2018/236245-1
- --- U
NORTURA SA AVD STEINKJER - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NORTURA SA AVD STEINKJER
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/236980
2018/236980-4
- --- U
***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/237115
2018/237115-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Tilsynsrapport med veiledning om avliving av hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/237468
2018/237468-1
- --- U
SELSTAD AS AVD USKEDALEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: SELSTAD AS AVD USKEDALEN
Tilsynsrapport etter tilsyn med notvaskeri
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/204642
2018/204642-3
- --- U
HERFINN LORENTZEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HERFINN LORENTZEN
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om smittesluse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/217801
2018/217801-1
- --- U
VIDAR BIRKELAND - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VIDAR BIRKELAND
Tilsynsrapport etter tilsyn med akvakultur fisk.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/218006
2018/218006-1
- --- U
PHARMATECH AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: PHARMATECH AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/218233
2018/218233-1
- --- U
ORKLA HEALTH AS AVD PETER MØLLER - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ORKLA HEALTH AS AVD PETER MØLLER
Tilsynsrapport etter tilsyn 24. oktober 2018.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/234372
2018/234372-1
- --- U
MIDTNORSK MOBILSLAKT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MIDTNORSK MOBILSLAKT AS
Tilsynsrapport med veiledning om internkontroll og slaktehygiene
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/235022
2018/235022-2
- --- U
Annas gatekjøkken Bodø - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Annas Gatekjøkken
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn