Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [5] av [5].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/221314
2018/221314-2
- --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/223548
2018/223548-1
- --- U
KAFFEBAKERIET AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: KAFFEBAKERIET AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer og fareanalyse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20182018/227638
2018/227638-2
- --- U
STANGES GÅRDSPRODUKTER AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: STANGES GÅRDSPRODUKTER AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.12.20172017/245004
2017/245004-001
M23171 - 72 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] BRYGGERIER AS HOVEDKONTOR/PROD KOKSTAD - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] BRYGGERIER AS HOVEDKONTOR/PROD KOKSTAD
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.11.20172017/231168
2017/231168-001
M21133 - 72 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD PRODUKSJON - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD PRODUKSJON
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer (samsvarserklæring) og innslusing/oppbevaring av emballasje
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn