Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [18415].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
08.04.20182018/82637
2018/82637-001
M23141 - 430 --- I
***** ***** ***** ***** BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Bekymringsmelding - 56618
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.04.20182018/82650
2018/82650-001
M23141 - 430 --- I
Vitengaarden - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Bekymringsmelding - 56625
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/21216
2018/21216-002
M23141 - 541 --- U
AMAZOON AS AVD KILDEN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/72260
2018/72260-002
M23141 - 431-2 --- U
TINE BOULAFENTI - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/73180
2018/73180-003
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/70210
2018/70210-003
M23141 - 431-1 --- U
***** ***** (Orgnr: 996794040)Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Avslag på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/30906
2018/30906-041
M23141 - 431-1 --- U
***** ***** *****Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Avslag på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/51624
2018/51624-005
M23141 - 430 --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Avslag på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/51745
2018/51745-005
M23141 - 430 --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Avslag på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/71508
2018/71508-006
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Avslag på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/66797
2018/66797-005
M23141 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Avslag på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/54372
2018/54372-006
M23141 - 430 --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/73696
2018/73696-004
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/74834
2018/74834-002
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Orgnr: 978459005)Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/74843
2018/74843-002
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Orgnr: 920235093)Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/41887
2018/41887-009
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon i sauehald og storfehald 9.februar 2018Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/30906
2018/30906-042
M23141 - 431-1 --- U
***** ***** *****Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Avslag på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/56608
2018/56608-007
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling - Avvikling av sauehaldFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182017/200184
2017/200184-011
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/59627
2018/59627-003
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/82506
2018/82506-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20182018/59993
2018/59993-004
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 6. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/61166
2018/61166-003
M23141 - 630 --- U
HORPESTAD GARTNERI AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/72210
2018/72210-002
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak i storfehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/73531
2018/73531-002
M23141 - 431-2 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/73512
2018/73512-002
M23141 - 431-2 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/73696
2018/73696-003
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/79927
2018/79927-001
M23141 - 626 --- U
GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS AVD TROSNAVÅG 32 - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS AVD TROSNAVÅG 32
Tilsynsrapport lokalitet Hognaland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/54372
2018/54372-005
M23141 - 430 --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/61310
2018/61310-007
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/73531
2018/73531-003
M23141 - 431-2 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilsvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/61381
2018/61381-004
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/61334
2018/61334-006
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/71508
2018/71508-005
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avslag på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81533
2018/81533-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/73512
2018/73512-003
M23141 - 431-2 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/25386
2018/25386-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Veterinærinstituttet avd. Sandnes
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/51279
2018/51279-003
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/30906
2018/30906-040
M23141 - 431-1 --- U
***** ***** *****Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avslag på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81455
2018/81455-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport sauehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/51624
2018/51624-004
M23141 - 430 --- U
BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avslag på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/51745
2018/51745-004
M23141 - 430 --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avslag på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/59993
2018/59993-003
M23141 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/66797
2018/66797-004
M23141 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avslag på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/44549
2018/44549-004
M23141 - 430 --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelser av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81694
2018/81694-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81533
2018/81533-002
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81794
2018/81794-001
M23141 - 431-2 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182017/242459
2017/242459-004
M23141 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/78833
2018/78833-003
M23141 - 431-1 --- X
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Slakt av storfe
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81794
2018/81794-002
M23141 - 431-2 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarslar vedtak om merking av lama
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/74093
2018/74093-002
M23141 - 626 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Overføring av sau hunndyrFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl.
Mattilsynet avslår søknad om overføring av villsau
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81881
2018/81881-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarslar vedtak om merking og fôring og stell
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182017/247348
2017/247348-011
M23141 - 430 --- U
***** ***** ***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: Jærbladet
Delvis avslag på innsynshenvendelse av 26. mars
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/82110
2018/82110-001
M23141 - 541 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/14560
2018/14560-012
M23141 - 430 --- U
***** ***** ***** BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avslag på innsynshenvendelse av 4. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/82260
2018/82260-001
M23141 - 430 --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/82397
2018/82397-001
M23141 - 430 --- I
BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Bekymringsmelding - 56572
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182016/252337
2016/252337-011
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182017/200184
2017/200184-010
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/26645
2018/26645-007
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjonssøknad - Avhorne storfe eldre enn 6 ukerFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/26645
2018/26645-006
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjonssøknad - Avhorne storfe eldre enn 6 ukerFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/21469
2018/21469-003
M23141 - 626 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Overføring av værFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl.
Mattilsynet avslår søknad om overføring av rygjavær fra Hordaland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/79649
2018/79649-002
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Slaktegris
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/79802
2018/79802-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/49503
2018/49503-012
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 3. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80081
2018/80081-001
M23141 - 626 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - DispensasjonssøknadFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet gir tillatelse til overføring av overskuddslam
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/78320
2018/78320-001
M23141 - 431-2 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Orgnr: 977930081)Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brev stilet til feil mottaker
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/74664
2018/74664-002
M23141 - 430 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182017/186764
2017/186764-001
M23141 - 431-2 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om utførsel av hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/63528
2018/63528-003
M23141 - 71 --- U
KLINGSHEIM HAGESENTER AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: KLINGSHEIM HAGESENTER AS
Tilsynsrapport - etter undersøkelse for Xylella fastidiosa i kartleggingsprogram for 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80388
2018/80388-001
M23141 - 626 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Godkjenning av karantenefarm
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182017/186764
2017/186764-002
M23141 - 431-2 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/34515
2018/34515-004
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon i sauehaldFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fattar vedtak om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] må senda inn dyrehaldjournal og få rådgiving
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/54372
2018/54372-004
M23141 - 430 --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fattar vedtak om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] må merka geitene med øyremerke
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182017/200184
2017/200184-007
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Klagebehandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182017/200184
2017/200184-008
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182017/269609
2017/269609-003
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet vedtak og varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/59993
2018/59993-002
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/59627
2018/59627-002
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182017/200184
2017/200184-009
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/70210
2018/70210-002
M23141 - 431-1 --- U
***** ***** (Orgnr: 996794040)Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avslag på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/30906
2018/30906-039
M23141 - 431-1 --- U
***** ***** *****Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Avslag på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/64799
2018/64799-003
M23141 - 430 --- I
***** ***** - Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning 2017Fra: Dyrevernalliansen
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Klage på avslag
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80903
2018/80903-001
M23141 - 626 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - EksportattestFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eksportattest NO-0024424 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80936
2018/80936-001
M23141 - 430 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]/Kerstin A.B Refvem - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Bekymringsmelding - 56511
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80950
2018/80950-001
M23141 - 430 --- I
BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Bekymringsmelding - 56512
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/73180
2018/73180-002
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på innsynshenvendelse av 5. april 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182017/242459
2017/242459-003
M23141 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl.
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/18356
2018/18356-010
M23141 - 430 --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilbakemelding om oppfylt vedtak - Merking av dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/73588
2018/73588-002
M23141 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/39688
2018/39688-004
M23141 - 431-1 --- I
***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182017/240566
2017/240566-004
M23141 - 430 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Erstatning etter offentlege påleggFra: FYLKESMANNEN I ROGALAND
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
KOPI - Erstatning etter offentlege pålegg om slakting og sanering etter påvisning av sjukdomen MRSA i svine- og storfebesetning - Gnr/bnr 42/31 i Hå
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/61310
2018/61310-006
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak i ditt svinehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/61381
2018/61381-003
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak og forhåndsvarsler vedtak i ditt svinehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/73588
2018/73588-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak i storfehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/77607
2018/77607-001
M23141 - 431-1 --- U
TRØNÅ DA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: TRØNÅ DA
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak omå rengjøre dyrene.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/56909
2018/56909-003
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/28710
2018/28710-008
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet vedtak og varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182017/243553
2017/243553-007
M23141 - 430 --- U
***** ***** ***** BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak om rådgiving
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn