Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [53] av [53].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/221850
2018/221850-2
- --- I
Region midt – Dyrevernnemnda Søre Sunnmøre – 2019-2022Fra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet
Vedtak - Dyrevernnemnda Søre Sunnmøre 2019-2022 - Framlegg til medlem frå Ørsta
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/241569
2018/241569-2
- --- I
Disesellekkasje hos Statnett - nært Hovdenakk VassverkFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet
Dieselforureining frå Statnett sitt anlegg på Hovdenakk i Ørsta kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/241569
2018/241569-3
- --- I
Disesellekkasje hos Statnett - nært Hovdenakk VassverkFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet
Dieselforureining Statnett - Hovdenakk - Ørsta
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/230963
2018/230963-1
- --- I
Ørsta kommune - Kommune delplanFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet
Melding om oppstart - Høring av planprogram
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.10.20182018/225965
2018/225965-1
- --- I
Ørsta kommune - Detaljreguleringsplan for Grønnevetbakkane på VartdalFra: ØRSTA KOMMUNE
Til: Mattilsynet
Detaljreguleringsplan for Grønnevetbakkane på Vartdal - Planframlegg til offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.03.20182018/53649
2018/53649-002
M24113 - 423 --- I
Ørsta kommune - Gnr og bnr 146/17 Kvistad - Dispensasjon fra kommuneplanen - HøringFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tilleggsopplysninger - Dispensasjon frå kommuneplan - Høring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.03.20182018/56022
2018/56022-001
M24112 - 423 --- I
Ørsta kommune - Melsgjerdet industriområde - DetaljreguleringsplanFra: ØRSTA KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområdet - Mindre endring - Varsel om planarbeid
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20182018/53649
2018/53649-001
M24113 - 423 --- I
Ørsta kommune - Gnr og bnr 146/17 Kvistad - Dispensasjon fra kommuneplanen - HøringFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om dispensasjon frå kommuneplan til fradeling av våningshus og låve - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Høring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43685
2018/43685-001
M24113 - 423 --- I
Ørsta Kommune - Detaljreguleringsplan for hovudsamleveg i Smådalane - Plan ID 2017005Fra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Offentlig ettersyn - Detaljplan - Detaljreguleringsplan for hovudsamleveg i Smådalane - Ørsta
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.02.20182018/40178
2018/40178-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20182018/38748
2018/38748-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vassforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Melding om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20182018/38751
2018/38751-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20182018/39518
2018/39518-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vassforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20182018/37590
2018/37590-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vassforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20182018/38079
2018/38079-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20182018/38181
2018/38181-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vassforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20182018/38369
2018/38369-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.02.20182018/34851
2018/34851-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vassforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.02.20182018/35523
2018/35523-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vassforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Melding om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.02.20182018/35592
2018/35592-001
M24113 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vassforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20182017/64952
2017/64952-004
M24113 - 74 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Manglande tilbakemeldingar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.12.20172017/82201
2017/82201-002
M24112 - 431-2 --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Rådgivning i samband med hundehold - Innkalling til møte
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.12.20172017/115426
2017/115426-009
M24112 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Ørsta kommune - Dispensasjon fra kommuneplanen for utviding av sjøanlegg SagelvaFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Akvakultursøknad 13249 Sagelva i Ørsta kommune - Uttalelse fra Ørsta kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.11.20172017/130532
2017/130532-010
M24113 - 74 --- I
VIKEMARKA SKULE SFO - InspeksjonFra: Vikemarka skule, Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tilbakemelding på vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20172017/238968
2017/238968-001
M24112 - 008 --- I
Ørsta kommune - Gnr/bnr 146/5 Kvistad - Dispensasjon frå kommuneplanenFra: ØRSTA KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Melding om vedtak - Gnr/bnr 146/5 Kvistad - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for bygging av bustad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20172017/227512
2017/227512-001
M24112 - 423 --- I
Morkaneset naustområde BUN6 - Ørsta kommune - DetaljplanFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Ørsta - Detaljplan - Morkaneset naustområde BUN6 - Offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20172017/130532
2017/130532-008
M24113 - 74 --- I
VIKEMARKA SKULE SFO - InspeksjonFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tilbakemelding på avvik - Vikemarka skule.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20172017/227448
2017/227448-001
M24112 - 423 --- I
AG Plan og Arkitektur - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Hyttefelt Hovdenakk i Ørsta kommune - ReguleringsplanFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Offentlig ettersyn - Detaljplan - Hyttefelt Hovdenakk gnr/bnr 36/6 og 36/9 - Deler av FR3 område - Ørsta kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20172017/130532
2017/130532-006
M24113 - 74 --- I
VIKEMARKA SKULE SFO - InspeksjonFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Manglende tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.09.20172017/115426
2017/115426-004
M24112 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Ørsta kommune - Dispensasjon fra kommuneplanen for utviding av sjøanlegg SagelvaFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Oversender vedtak - Sjøområde Sagelva - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for utviding av sjøanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.09.20172017/130532
2017/130532-004
M24113 - 74 --- I
VIKEMARKA SKULE SFO - InspeksjonFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tilbakemelding på avvik - Vikemarka skule
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.09.20172017/130532
2017/130532-005
M24113 - 74 --- I
VIKEMARKA SKULE SFO - InspeksjonFra: Ørsta kommune, Vikemarka skule SFO
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.08.20172016/207405
2016/207405-005
M24113 - 74 --- I
ØRSTAHEIMEN - InspeksjonFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20172017/24423
2017/24423-001
M24113/KRAST - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vannforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20172017/24453
2017/24453-001
M24113/KRAST - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vannforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20172017/24478
2017/24478-001
M24113/KRAST - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Endre informasjon om vannforsyningssystemFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Søknad om endre informasjon om vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20172016/222311
2016/222311-003
M24112/ANSFO - 423 --- I
Ørsta kommune - Detaljplan - Fleirbrukshall i Ørsta sentrum - Offentleg ettersynFra: ØRSTA KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Ørsta - Detaljplan - Fleirbrukshall i Ørsta sentrum - Oversending av ferdig plan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20172017/24993
2017/24993-001
M24113/KRAST - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.02.20172016/222304
2016/222304-003
M24112/ANSFO - 423 --- I
Ørsta kommune - Detaljplan - Kolåsbakkane hyttegrend - Offentlig ettersynFra: ØRSTA KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Detaljreguleringsplan for Kolåsbakkane hyttegrend - ID 1520 2015010 - Godkjend plan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.02.20172016/222290
2016/222290-003
M24112/ANSFO - 423 --- I
Ørsta kommune - Detaljregulering MosbakkaneFra: ØRSTA KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Detaljreguleringsplan for B11 Mosebakkane - Vedteken plan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.01.20172016/207438
2016/207438-004
M24113/ANSVB - 74 --- I
ØRSTA KOMMUNE BUFELLESSKAP ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tilsynsrapport med vedtak - Manglande tilbakemelding - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.12.20162016/173566
2016/173566-005
M24113/KRAST - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - RevisjonFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tiltak etter tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.12.20162016/256278
2016/256278-001
M24113/KRAST - 423 --- I
Ørsta Kommune - Områdereguleringsplan for Myklebust SetremarkFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Områdereguleringsplan for Myklebust Setremark - Offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20162016/222290
2016/222290-001
M24112/ANSFO - 423 --- I
Ørsta kommune - Detaljregulering MosbakkaneFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Ørsta - Detaljplan - B11 Mosbakkane - Offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20162016/222304
2016/222304-001
M24112/ANSFO - 423 --- I
Ørsta kommune - Detaljplan - Kolåsbakkane hyttegrend - Offentlig ettersynFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Detaljreguleringsplan for Kolåsbakkane hyttegrend - Planframlegg til offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20162016/222311
2016/222311-001
M24112/ANSFO - 423 --- I
Ørsta kommune - Detaljplan - Fleirbrukshall i Ørsta sentrum - Offentleg ettersynFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Detaljreguleringsplan for Fleirbrukshall i Ørsta sentrum - Planframlegg til offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20162016/206623
2016/206623-001
M24112/ANSFO - 008 --- I
Ørsta kommune - Kommunal planstrategi 2016-2020Fra: ØRSTA KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
Kommunal planstrategi 2016-2020 - Planframlegg til offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.09.20162016/50525
2016/50525-002
M24113/KRAST - 423 --- I
Ørsta kommune - Detaljreguleringsplan for Sæbø BryggeFra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Ørsta - Detaljplan - Detaljreguleringsplan for Sæbø brygge - Oversending av ferdig plan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.09.20162016/173566
2016/173566-002
M24113/KRAST - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - RevisjonFra: Ørsta Kommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
Tilleggsopplysninger - Revisjonskampanje 2016 (Ørsta Vassverk)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20152015/34871
2015/34871-001
409022 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20152015/35198
2015/35198-001
409022 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.02.20152015/32730
2015/32730-001
409022 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.02.20152015/32928
2015/32928-001
409022 - 754 --- I
ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD - Årlig innrapporteringFra: ØRSTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD
Til: Mattilsynet,
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn