Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [5] av [5].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/225059
2018/225059-5
- --- I
Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: Øvre Eiker kommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av tilleggsdokumentasjon for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/225059
2018/225059-1
- --- I
Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: Øvre Eiker kommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av uttalelse - Søknad om dispensasjon for etablering av nytt avløpsanlegg med sjøledning - Gnr 121 bnr 1 Sundhaugveien 168 - Fiskum
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20182018/220027
2018/220027-1
- --- I
ØVRE EIKER KOMMUNE AKTIVITETSTILBUD - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerFra: ØVRE EIKER KOMMUNE AKTIVITETSTILBUD
Til: Mattilsynet
Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.12.20172017/87974
2017/87974-311
M22150 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2-2017 - Avdeling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]Fra: Øvre-Eiker kommune
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Søndre Buskerud
Hjortevilt - Hjorteviltregister
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.12.20172017/87974
2017/87974-305
M22150 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2-2017 - Avdeling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]Fra: Øvre-Eiker kommune
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Søndre Buskerud
KOPI - Hjortevilt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn