Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [179].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/228719
2018/228719-3
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet
Til: Mattilsynet
Orientering - Ytterligere økt dødelighet ved lokalitet Renga og Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20182018/228043
2018/228043-2
- --- I
Selsøyvik Havbruk AS - Lokalitet 28896 Stangholmen - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering lokalitet Stangholmen 28896 - Dødelighet etter avlusing uke 43
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/237785
2018/237785-1
- --- I
Nova Sea - Lokalitetene 28956 Meløysjøen og 24295 Isbergan - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet
Orientering lokalitet 28956 Meløysjøen og 24295 Isbergan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/237584
2018/237584-1
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering om dødelighet i merd 8 lokalitet Mulnesodden 35617Fra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering Marine Harvest lokalitet Mulnesodden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/234449
2018/234449-1
- --- I
Lokalitet Olvika 28676 - Økt dødelighetFra: Havet
Til: Mattilsynet
Orientering lok Olvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/233315
2018/233315-1
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitet Kokvika - Destruksjon av rognkjeksFra: Havet Fiskehelse
Til: Mattilsynet
Søknad om destruksjon av rognkjeks ved Nova Sea lokasjon Kokvika (13764)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/215572
2018/215572-7
- --- I
Statkraft avdeling Krutåga – Endring av flytting av villfiskFra: Havet AS
Til: Mattilsynet
Metodebeskrivelse for flytting av røyerogn i Skinnfelldalen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/215572
2018/215572-4
- --- I
Statkraft avdeling Krutåga – Endring av flytting av villfiskFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet
Røyescreening - Metodebeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229208
2018/229208-1
- --- I
HaVet AS - Subregion Helgeland - Produksjonsplan 2018-2020Fra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Produksjonsplan subregion Helgeland 2018-2020
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229616
2018/229616-1
- --- I
Kvarøy Fiskeoppdrett - Lokalitet Movikodden - Økt dødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering om økt dødelighet i uke 40 ved lokalitet Movikodden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/228526
2018/228526-1
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitet Nordbotnet - Økt dødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet
Orientering økt dødelighet ved lokalitet Nordbotnet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/228719
2018/228719-1
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering om økt dødelighet ved lokalitetene Renga og Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20182018/228043
2018/228043-1
- --- I
Selsøyvik Havbruk AS - Lokalitet 28896 Stangholmen - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet
Orientering om dødelighet på lokalitet 28896 Stangholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20182018/223924
2018/223924-1
- --- I
Kvarøy Fiskeoppdrett AS - Orientering om MovikoddenFra: Havet Fiskehelse
Til: Mattilsynet
Dødfisk uke 36-39
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20182018/215572
2018/215572-3
- --- I
Statkraft avdeling Krutåga – Endring av flytting av villfiskFra: Havet Fiskehelse
Til: Mattilsynet
Screening av gyro på levende røye
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.09.20182018/204569
2018/204569-1
- --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen - HendelseFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet
Orientering - Varsel om forøket dødelighet lokalitet 11015 Brattholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.04.20182018/97989
2018/97989-1
- --- I
Nordland Rensefisk AS - Dispensasjon fra krav om å screene rognkjeks for PDFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet
Søknad om dispensasjon fra krav om å screene rognkjeks for PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.04.20182018/88594
2018/88594-1
- --- I
KING HAVET AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerFra: KING HAVET AS
Til: Mattilsynet
Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/79120
2018/79120-001
M25111 - 626 --- I
Tomma Laks AS - Lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Melding om forhøyet dødelighet på lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/74446
2018/74446-001
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 10990 Lille Åsvær - Forhøyet dødelighetFra: Havet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Varsling om forøket dødelighet lokalitet 10990 - Lille Åsvær
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182018/77018
2018/77018-001
M25120 - 622 --- I
TOMMA RENSEFISK AS - DispensasjonssøknadFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Søknad om dispensasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] screene rognkjeks for PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182018/72694
2018/72694-001
M25111 - 626 --- I
Tomma rensefisk - Screening av rognkjeks for PDFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Søknad om dispensasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] screene rognkjeks for PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.03.20182017/206642
2017/206642-003
M25111 - 622 --- I
SPØRSMÅL OG SVAR OM TOLKNING AV NY PD-FORSKRIFTFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Avklaring rundt prøveuttak PD i forhold til ny forskrift
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.03.20182018/58925
2018/58925-001
M23110 - 439 --- I
HaVet Fiskehelsetjeneste AS - Godkjenning av kurs for kompetanse i fiskevelferdFra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling nasjonale oppgaver
Melding om velferdskurs på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20182018/25466
2018/25466-003
M25120 - 74 --- I
SCANDIC HAVET - RevisjonFra: Scandic Havet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Revisjonsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.02.20182018/52308
2018/52308-001
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering lokalitet Geitryggen 31357og Romstadholman 13581Fra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering lokalitet Geitryggen og Romstadholman - Dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.02.20182018/31676
2018/31676-001
M23110 - 439 --- I
HaVet AS - Godkjenning velferdskursFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling nasjonale oppgaver
Velferdskurs - Spørsmål om godkjenning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.01.20182018/15915
2018/15915-001
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest AS - Lokalitet 31357 Geitryggen - DødelighetFra: Havet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering om forhøyet dødelighet på lokalitet Geitryggen ( lok. 31357)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182016/147219
2016/147219-010
M25120 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet Meløysjøen og lokalitet Isbergan og lokalitet Teksmona - DødelighetFra: haVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] lokalitet Isbergan 24295 og Teksmona 29776
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.01.20182017/134516
2017/134516-005
M25120 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dødelighet på rensefisk lokalitet Djupvik 30097Fra: haVet fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering lokalitet 30097 Djupvik
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/85257
2017/85257-006
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen - DødelighetFra: haVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om forøket dødelighet - lokalitet 11015 Brattholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/83583
2017/83583-008
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: haVet As
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om forøket dødelighet - lokalitet 28036 Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.12.20172017/258528
2017/258528-002
M25111 - 622 --- I
LOVUNDLAKS AS - Inspeksjon 21337 KveitholmenFra: haVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering - Melding om økt dødelighet i anlegget tilknytning avlusing i uke 48-49 - Lokalitet Kveitholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.12.20172017/258472
2017/258472-005
M25111 - 622 --- I
LOVUNDLAKS AS - Inspeksjon ved 26675 LeirholmenFra: haVet fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering - melding om økt dødelighet etter avlusing - Lokalitet Leirholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.12.20172017/261866
2017/261866-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Utsett av smolt januar 2018Fra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Søknad om dispensasjon ved utsett av smolt i januar 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.12.20172017/261582
2017/261582-001
M24141 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Steinflesa - Forøket dødelighetFra: Havet fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
Orientering lokalitet Steinflesa - Meldes om forøket dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/118768
2017/118768-006
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11129 Nordfugløy - OrienteringFra: haVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - lokalitet 11129 Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/142838
2017/142838-006
M25111 - 622 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Forhøyet dødelighet lokalitet 22035 BuktoddenFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lok. Buktodden 22035 - Forhøyet dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20172017/211868
2017/211868-002
M25120 - 626 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet 11072 Reindalsvik - DødelighetFra: haVet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Lokalitet 11072 Reindalsvik - Dødelighet - Orientering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/134516
2017/134516-004
M25120 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dødelighet på rensefisk lokalitet Djupvik 30097Fra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Lokalitet 30097 Djupvik - Orientering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20172017/248803
2017/248803-001
M24170 - 626 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 13581 Romstadholmen - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Lokalitet 13581 Romstadholmen - Orientering - Dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.11.20172017/247277
2017/247277-001
M25111 - 626 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 33157 Skogsholmen - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 33157 Skogsholmen - Dødelighet etter avlusing
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20172017/118768
2017/118768-005
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11129 Nordfugløy - OrienteringFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - Lokalitet Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20172017/176388
2017/176388-003
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 18936 Igerøy - DødelighetFra: Havet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet Igerøy og lokalitet Skogsholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.11.20172017/121308
2017/121308-003
M25111 - 622 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 33157 Skogsholmen - DødelighetFra: Havet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet Igerøy og lokalitet Skogsholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20172017/83583
2017/83583-007
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: haVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om forøket dødelighet - Marine Harvest lokalitet 28036 Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.11.20172017/85257
2017/85257-005
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen - DødelighetFra: haVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.11.20172017/232973
2017/232973-002
M25111 - 626 --- I
Atlantic Lumpus AS - Lokalitet Moflaget - Destruksjon av rognkjeksFra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Purring - Søknad om tillatelse til destruksjon av rognkjeks
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.11.20172017/232973
2017/232973-001
M25111 - 626 --- I
Atlantic Lumpus AS - Lokalitet Moflaget - Destruksjon av rognkjeksFra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Søknad om tillatelse til destruksjon av rognkjeks
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.11.20172017/83583
2017/83583-006
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: haVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - Marine Harvest lokalitet Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20172017/118768
2017/118768-004
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11129 Nordfugløy - OrienteringFra: haVet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - lokalitet 11129 Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20172017/221686
2017/221686-001
M25111 - 622 --- I
Kobbvåglaks AS - Dødelighet Brennholmen 2017Fra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Kobbvåglaks lokalitet Brennholmen 34197 - Forøket dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20172017/144029
2017/144029-007
M25111 - 751 --- I
Kvarøy Fiskeoppdrett - Inspeksjon Lokalitet 28676 OlvikaFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om økt dødelighet uke 42
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20172015/191469
2015/191469-009
M24170 - 622 --- I
Marine Harvest Norway AS - Dødelighet lokalitet SteinsflesaFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering Steinsflesa - Økt dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20172017/83583
2017/83583-005
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Lokalitet 28036 Langskjæran - Dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20172017/214861
2017/214861-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - PD-forskrift og konsekvenserFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Spørsmål til PD-forskrift og konsekvenser
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20172017/211868
2017/211868-001
M25120 - 626 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet 11072 Reindalsvik - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Lokalitet 11072 Reindalsvik - Dødelighet - Orientering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20172017/105928
2017/105928-004
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 31217 Stokkasjøen - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om dødelighet på lokalitet Stokkasjøen 31217
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20172017/105922
2017/105922-005
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 10961Skonseng - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om dødelighet på lokalitet Skonseng 10961
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.10.20172017/206715
2017/206715-001
M23152 - 751 --- I
VEST I HAVET AS - A Klassifisering av 16895-RogøysundFra: Vest-I-Havet
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet
Søknad om A-klassifisering av 16895-Rogøysund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.10.20172017/217136
2017/217136-001
M23152 - 751 --- I
Vest i havet AS - A-klassifisering av 166895-RogøysundFra: Vest i havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet
Søknad om A-klassifisering av 16895-Rogøysund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.10.20172016/92959
2016/92959-011
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering dødelighet JakobsteinsvikaFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Lokalitet 14245 Jakobsteinsvika - Orientering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20172016/201667
2016/201667-057
M25111 - 622 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Dødfiskoversikt i overvåkningssone ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]/LurøyFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Dødelighet ved lokalitet Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20172017/209782
2017/209782-001
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 30537 SteinflesaFra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering lok Steinflesa - dødelighet i merd 9
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20172017/209782
2017/209782-002
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 30537 SteinflesaFra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering lok Steinflesa - Slakting merd 9
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20172017/209762
2017/209762-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Tomma Laks - Vega Sjøfarm - Lakselus 2017 -2018Fra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Tiltak lakselus 2017-2018 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20172017/134516
2017/134516-003
M25120 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dødelighet på rensefisk lokalitet Djupvik 30097Fra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Lokalitet 30097 Djupvik - Orientering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/105928
2017/105928-003
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 31217 Stokkasjøen - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering - Lokalitet 31217 Stokkasjøen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/206642
2017/206642-001
M25111 - 622 --- I
SPØRSMÅL OG SVAR OM TOLKNING AV NY PD-FORSKRIFTFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Avklaring rundt prøveuttak PD i forhold til ny forskrift
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/206642
2017/206642-002
M25111 - 622 --- I
SPØRSMÅL OG SVAR OM TOLKNING AV NY PD-FORSKRIFTFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Karantene før smoltkjøring?
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/176388
2017/176388-002
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 18936 Igerøy - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om lokalitet Igerøy Ø ( lok. nr. 18936)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/105922
2017/105922-004
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 10961Skonseng - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om lokalitet Skonseng ( lok. nr. 10961)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20172017/202222
2017/202222-001
M25120 - 626 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet 11138 Skålsvik - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Lokalitet 11138 Skålsvik - Dødelighet - Orientering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20172017/00070
2017/00070-124
M25111 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling HelgelandFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Avklaring rundt prøveuttak PD i forhold til ny forskrift
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20172017/192871
2017/192871-001
M25111 - 751 --- I
Kobbvåglaks - Lokalitet 31637 Melkøya - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 31637 Melkøya
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20172017/189682
2017/189682-001
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Matvika og lokalitet JektvikaFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om Matvika og Jektvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20172017/158180
2017/158180-003
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet Kokvika - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 13764 Kokvika - Dødelighet ved avslusing
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.09.20172017/83583
2017/83583-004
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: haVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering Marine Harvest lokalitet Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/181923
2017/181923-001
M25111 - 622 --- I
HaVet AS - Regelverk i forhold til PDFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Ønsker avklaring på hvordan Mattilsynet håndhever regelverk i forhold til PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/158180
2017/158180-002
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet Kokvika - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 13764 Kokvika - Dødelighet ved avlusing
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/105922
2017/105922-003
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 10961Skonseng - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 10961 Skonseng
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.09.20172017/158113
2017/158113-002
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - - Lokalitet Skonseng - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 10961 Skonseng
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.09.20172017/00070
2017/00070-113
M25111 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling HelgelandFra: haVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Vask og desinfeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.08.20172017/135163
2017/135163-003
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 28336 Breivika - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om dødelighet - Lokalitet Breivika og Breivika Sør
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.08.20172017/83583
2017/83583-003
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - Lokalitet Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.08.20172017/118768
2017/118768-003
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11129 Nordfugløy - OrienteringFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - Lokalitet Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.08.20172017/36290
2017/36290-002
M25111 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD TJONGSFJORDEN - Inspeksjon ILA-bekjempelsessone - 35977 LianFra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Lian
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.08.20172016/92959
2016/92959-010
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering dødelighet JakobsteinsvikaFra: HaVet Fiskehelsetjeneste
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering Jakobsteinsvika uke 34
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.08.20172017/121308
2017/121308-002
M25111 - 622 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 33157 Skogsholmen - DødelighetFra: HaVet Fiskehelsetjeneste
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 18936 Igerøy og 33157 Skogsholmen - Dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.08.20172017/176388
2017/176388-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 18936 Igerøy - DødelighetFra: HaVet Fiskehelsetjeneste
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 18936 Igerøy og 33157 Skogsholmen - Dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.08.20172017/174158
2017/174158-001
M25120 - 751 --- I
HaVet - Dødelighet - Lokalitet SkålsvikFra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om forhøyet dødelighet på lokalitet Skålsvik
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.08.20172017/144029
2017/144029-002
M25111 - 751 --- I
Kvarøy Fiskeoppdrett - Inspeksjon Lokalitet 28676 OlvikaFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering - Lokalitet 28676 Olvika - Dødelighet ved avlusing
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.08.20172017/167829
2017/167829-001
M25111 - 622 --- I
TOMMA RENSEFISK AS - SaksbehandlingFra: Havet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Søknad om destruksjon av fisk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Rensefisk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.08.20172016/92959
2016/92959-009
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering dødelighet JakobsteinsvikaFra: HaVet fiskehelsetjeneste
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering lokalitat Jakobsteinsvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.08.20172017/85257
2017/85257-004
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Brattholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.08.20172017/159130
2017/159130-001
M24170 - 622 --- I
Norsk Havbrukssenter - Dødelighet etter avlusing lokalitet 10898 LamholmenFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering Norsk Havbrukssenter lok Lamholmen10898
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20172017/142838
2017/142838-002
M25111 - 622 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Forhøyet dødelighet lokalitet 22035 BuktoddenFra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet Buktodden 22035
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20172017/134516
2017/134516-002
M25120 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dødelighet på rensefisk lokalitet Djupvik 30097Fra: HaVet
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering lokalitet Djupvik 30097
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20172017/158113
2017/158113-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - - Lokalitet Skonseng - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering dødelighet - Lokalitet Skonseng
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.08.20172017/158180
2017/158180-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet Kokvika - DødelighetFra: HaVet Fiskehelse
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering dødelighet - Lokalitet Kokvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn