Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [74] av [74].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.10.20182018/228043
2018/228043-2
- --- I
Selsøyvik Havbruk AS - Lokalitet 28896 Stangholmen - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering lokalitet Stangholmen 28896 - Dødelighet etter avlusing uke 43
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/237584
2018/237584-1
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering om dødelighet i merd 8 lokalitet Mulnesodden 35617Fra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering Marine Harvest lokalitet Mulnesodden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/215572
2018/215572-7
- --- I
Statkraft avdeling Krutåga – Endring av flytting av villfiskFra: Havet AS
Til: Mattilsynet
Metodebeskrivelse for flytting av røyerogn i Skinnfelldalen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229208
2018/229208-1
- --- I
HaVet AS - Subregion Helgeland - Produksjonsplan 2018-2020Fra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Produksjonsplan subregion Helgeland 2018-2020
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229616
2018/229616-1
- --- I
Kvarøy Fiskeoppdrett - Lokalitet Movikodden - Økt dødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering om økt dødelighet i uke 40 ved lokalitet Movikodden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/228526
2018/228526-1
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitet Nordbotnet - Økt dødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet
Orientering økt dødelighet ved lokalitet Nordbotnet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/228719
2018/228719-1
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet
Orientering om økt dødelighet ved lokalitetene Renga og Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.04.20182018/88594
2018/88594-1
- --- I
KING HAVET AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerFra: KING HAVET AS
Til: Mattilsynet
Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.03.20182017/206642
2017/206642-003
M25111 - 622 --- I
SPØRSMÅL OG SVAR OM TOLKNING AV NY PD-FORSKRIFTFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Avklaring rundt prøveuttak PD i forhold til ny forskrift
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.02.20182018/31676
2018/31676-001
M23110 - 439 --- I
HaVet AS - Godkjenning velferdskursFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling nasjonale oppgaver
Velferdskurs - Spørsmål om godkjenning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/85257
2017/85257-006
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen - DødelighetFra: haVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om forøket dødelighet - lokalitet 11015 Brattholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/83583
2017/83583-008
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: haVet As
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om forøket dødelighet - lokalitet 28036 Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/118768
2017/118768-006
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11129 Nordfugløy - OrienteringFra: haVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - lokalitet 11129 Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20172017/142838
2017/142838-006
M25111 - 622 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Forhøyet dødelighet lokalitet 22035 BuktoddenFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lok. Buktodden 22035 - Forhøyet dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20172017/118768
2017/118768-005
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11129 Nordfugløy - OrienteringFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - Lokalitet Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20172017/83583
2017/83583-007
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: haVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om forøket dødelighet - Marine Harvest lokalitet 28036 Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.11.20172017/85257
2017/85257-005
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen - DødelighetFra: haVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20172017/221686
2017/221686-001
M25111 - 622 --- I
Kobbvåglaks AS - Dødelighet Brennholmen 2017Fra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Kobbvåglaks lokalitet Brennholmen 34197 - Forøket dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20172017/144029
2017/144029-007
M25111 - 751 --- I
Kvarøy Fiskeoppdrett - Inspeksjon Lokalitet 28676 OlvikaFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om økt dødelighet uke 42
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20172017/214861
2017/214861-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - PD-forskrift og konsekvenserFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Spørsmål til PD-forskrift og konsekvenser
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20172017/105928
2017/105928-004
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 31217 Stokkasjøen - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om dødelighet på lokalitet Stokkasjøen 31217
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20172017/105922
2017/105922-005
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 10961Skonseng - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om dødelighet på lokalitet Skonseng 10961
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.10.20172017/217136
2017/217136-001
M23152 - 751 --- I
Vest i havet AS - A-klassifisering av 166895-RogøysundFra: Vest i havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet
Søknad om A-klassifisering av 16895-Rogøysund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20172016/201667
2016/201667-057
M25111 - 622 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Dødfiskoversikt i overvåkningssone ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]/LurøyFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Dødelighet ved lokalitet Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20172017/209762
2017/209762-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Tomma Laks - Vega Sjøfarm - Lakselus 2017 -2018Fra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Tiltak lakselus 2017-2018 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/206642
2017/206642-001
M25111 - 622 --- I
SPØRSMÅL OG SVAR OM TOLKNING AV NY PD-FORSKRIFTFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Avklaring rundt prøveuttak PD i forhold til ny forskrift
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/206642
2017/206642-002
M25111 - 622 --- I
SPØRSMÅL OG SVAR OM TOLKNING AV NY PD-FORSKRIFTFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Karantene før smoltkjøring?
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/176388
2017/176388-002
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 18936 Igerøy - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om lokalitet Igerøy Ø ( lok. nr. 18936)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20172017/105922
2017/105922-004
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 10961Skonseng - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om lokalitet Skonseng ( lok. nr. 10961)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20172017/189682
2017/189682-001
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Matvika og lokalitet JektvikaFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om Matvika og Jektvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.09.20172017/83583
2017/83583-004
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: haVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering Marine Harvest lokalitet Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/181923
2017/181923-001
M25111 - 622 --- I
HaVet AS - Regelverk i forhold til PDFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Ønsker avklaring på hvordan Mattilsynet håndhever regelverk i forhold til PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/158180
2017/158180-002
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet Kokvika - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 13764 Kokvika - Dødelighet ved avlusing
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/105922
2017/105922-003
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet 10961Skonseng - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 10961 Skonseng
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.09.20172017/158113
2017/158113-002
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - - Lokalitet Skonseng - DødelighetFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering lokalitet 10961 Skonseng
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.09.20172017/00070
2017/00070-113
M25111 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling HelgelandFra: haVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Vask og desinfeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.08.20172017/135163
2017/135163-003
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 28336 Breivika - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering om dødelighet - Lokalitet Breivika og Breivika Sør
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.08.20172017/83583
2017/83583-003
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet - Lokalitet Langskjæran - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - Lokalitet Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.08.20172017/118768
2017/118768-003
M25120 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11129 Nordfugløy - OrienteringFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Orientering om dødelighet - Lokalitet Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.08.20172017/85257
2017/85257-004
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet 11015 Brattholmen - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Brattholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.08.20172017/159130
2017/159130-001
M24170 - 622 --- I
Norsk Havbrukssenter - Dødelighet etter avlusing lokalitet 10898 LamholmenFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering Norsk Havbrukssenter lok Lamholmen10898
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20172017/11092
2017/11092-001
M25120/ARSTR - 751 --- I
Marine Harvest - HaVet AS - Orientering - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Varsel og orientering - Lokalitet Langskjæran
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20162016/254321
2016/254321-001
M25111/TIWST - 626 --- I
Fiskehelsepersonell på Helgelandskysten - PD i Nordland fylkeFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Påvisning av PD i Nordland Fylke og varslet revidering av strategi for bekjempelse av PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20162016/236960
2016/236960-001
M25111/LEKBO - 622 --- I
Kobbvåglaks AS - Dødelighet BrennholmenFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Kobbvåglaks lokalitet Brennholmen - Forøket dødelighet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20162016/88800
2016/88800-008
M25111/JEKHO - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitet Kalvøya og lokalitet Nordbotnet - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Lokalitet Nordbotnet - Mistanke om ILA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20162016/212231
2016/212231-002
M25111/LEKBO - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet Sundsøy - DødelighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Sundsøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.10.20162016/218502
2016/218502-001
M24170/GEROM - 622 --- I
Marine Harvest - Dødelighet rognkjeks Kipholmen og DigernesetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering lokalitet Kipholmen 12660 og Digerneset 12659
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.10.20162015/217609
2015/217609-002
M24170/GEROM - 751 --- I
Marine Harvest - Lokalitet Storvikbukta - DødlighetFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering lokalitet Storvikbukta 10421
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20162016/191170
2016/191170-001
M21140/MATS - 70 --- I
GUTTA FRA HAVET AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerFra: GUTTA FRA HAVET AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling Oslo, Asker og Bærum
Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.08.20162016/92959
2016/92959-004
M24170/GEROM - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering dødelighet JakobsteinsvikaFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering Jakbosteinsvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.08.20162016/165490
2016/165490-001
M25111/LEKBO - 751 --- I
Nautilus Aldra - Godkjenning på arbeidsbåtFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Godkjenning på arbeidsbåt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.04.20162016/92955
2016/92955-001
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering dødelighet GeitryggenFra: Havet AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering Geitryggen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.04.20162016/92959
2016/92959-001
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering dødelighet JakobsteinsvikaFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Orientering Jakobsteinsvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.04.20162016/92959
2016/92959-002
M24170 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Orientering dødelighet JakobsteinsvikaFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal
Rettelse - Orientering Jakobsteinsvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20162015/21759
2015/21759-008
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Økt dødelighet MefaldskjæretFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering Mefaldskjæret - Oppdatert varsel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.04.20162016/64979
2016/64979-003
M25111 - 626 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Breivika - AvlusningFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Orientering MHN lok. Breivika S
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.04.20162016/88163
2016/88163-001
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - HaVet AS - Lokalitet 13764 Kokvika - DestruksjonFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Søknad om destruksjon av fisk - Lokalitet 13764 Kokvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.04.20162016/43800
2016/43800-002
M25111 - 751 --- I
HaVet Fiskehelsetjeneste AS - Subregion Helgeland - Våravlusing 2016Fra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Våravlusingen på Helgeland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.03.20162016/64979
2016/64979-002
M25111 - 626 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Breivika - AvlusningFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Oppdatering varsel - Orientering lokalitet Breivika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.03.20162014/263793
2014/263793-025
M25130 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD ADMINISTRASJON - InspeksjonFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Midtre Hålogaland
Søknad om utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.03.20162016/69022
2016/69022-002
M25111 - 622 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS AVD RØDØY - SaksbehandlingFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Nøter fra Renga ut av bekjempelsessonen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.02.20162016/40952
2016/40952-005
M25111 - 762 --- I
HaVet Fiskehelsetjeneste AS - Nautilus Novva vaskebåt - Seilingsruter Bukkøy - Arbeidsbåt RengaFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Seilingsrute arbeidsbåt til slip Bukkøy - Nordværnes
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.02.20162016/40952
2016/40952-004
M25111 - 762 --- I
HaVet Fiskehelsetjeneste AS - Nautilus Novva vaskebåt - Seilingsruter Bukkøy - Arbeidsbåt RengaFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Avklaringer og spørsmål til Mattilsynet, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.02.20162016/24917
2016/24917-010
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet Bukkøy - PrøveresultaterFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Prøvesvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.02.20162016/24917
2016/24917-012
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet Bukkøy - PrøveresultaterFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Sekvensering PCR-analyser gjort ved Patogen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.02.20162016/24917
2016/24917-009
M25111 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Lokalitet Bukkøy - PrøveresultaterFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Vasking av nøter på Bukkøy - Bekjempelsessone
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.02.20152015/07273
2015/07273-004
303000 - 626 --- I
Marine Harvest Norway - Lokalitet Lille Åsvær og Ramnøya - Dødelighet etter avlusingFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Varsel dødelighet lille åsvær og ramnøya
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.02.20152015/30230
2015/30230-001
400500 - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Meldepliktig hendelse StorvikbuktaFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Melding om meldepliktig hendelse lokalitet 10421 - Storvikbukta
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20152014/281753
2014/281753-006
303000 - 622 --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Effektsevaluering Mefaldskjæret og Blomsøråsa
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.01.20152015/07273
2015/07273-002
303000 - 626 --- I
Marine Harvest Norway - Lokalitet Lille Åsvær og Ramnøya - Dødelighet etter avlusingFra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Dødelighet ramnøya og lille åsvær
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.11.20142014/257836
2014/257836-001
303000/LEKBO - 751 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet linevsika og Stortrompan - Slice MelfjordenFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Varsel om nedsatt effekt Slice Melfjorden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.11.20142014/210372
2014/210372-010
302500/LINOR - 626 --- I
Lovundlaks AS - Lokalitet Vardskjæret Ø og 32037 Grasholman og 26675 Leirholmen og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- LuseplanFra: HaVet as
Til: Mattilsynet,
Varsel knyttet til Leirholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.09.20142014/218694
2014/218694-002
303000/LEKBO - 751 --- I
Kobbvåglaks - Plan for kontroll og bekjempelse av lakselus 2015Fra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Revidert luseplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.09.20142014/218694
2014/218694-001
303000/LEKBO - 751 --- I
Kobbvåglaks - Plan for kontroll og bekjempelse av lakselus 2015Fra: HaVet AS
Til: Mattilsynet,
Luseplan Kobbvåglaks 2014-2015
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn