Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [16] av [16].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/228496
2018/228496-3
- --- I
Revisjon av "Portforbudforskriften for fjørfe" (forskrift om høypatogen avær influensa) - beslutning (EU) 2018/1136Fra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.09.20182018/210759
2018/210759-1
- --- I
Klima- og miljødepartementet - Endring i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst - HøringFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet
Høring - Forslag til forskriftsendring - Foreløpig videreføring av forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.02.20182018/44866
2018/44866-001
M25151 - 008 --- I
Klima og miljødepartementet - Høring - Forslag til endringer i forskrifter om fisket i TanavassdragetFra: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Finnmark
Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182017/264114
2017/264114-006
M16130 - 312 --- I
Høring - Endring i regler for økologisk produksjon - import, fôr, slaktekyllingrase 2018Fra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Høringssvar fra Klima- og miljødepartementet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.12.20172017/220124
2017/220124-002
M17120 - 511-11 --- I
Høring av animalske biprodukterFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.12.20172017/263896
2017/263896-001
M22170 - 008 --- I
Klima- og miljødepartementet - Dalen gruve - Brevik - Deponi for behandlet uorganisk avfallFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark
Høring av forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk avfall i Dalen gruve Brevik med tilhørende kai og adkomsttunnel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.10.20172017/225088
2017/225088-001
M17120 - 008 --- I
Klima- og miljødepartementet - Forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummerFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
Høring av endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer mv
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20172017/218661
2017/218661-001
M15120 - 341 --- I
VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet - Risikovurderinger innen fagområdene fremmede organismer handel med truete arter - CITES og mikrobiell økologiFra: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
KOPI - Videreføring av VKMs oppdrag om risikovurderinger innen fagområdene fremmede organismer handel med truete arter - CITES og mikrobiell økologi
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20172017/209953
2017/209953-001
M15130 - 008 --- I
Klima- og miljødepartementet - Forslag til endring i vannforskriften og naturmangfoldlovenFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon hygiene og drikkevann
Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20172017/209584
2017/209584-001
M15130 - 008 --- I
Klima og miljødepartementet - Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning i kommuneneFra: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon hygiene og drikkevann
Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/140419
2017/140419-005
M16130 - 312 --- I
Høring - Endring i regler for import av økologiske produkter - 2017Fra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/163180
2017/163180-005
M16130 - 325 --- I
Forskrift om plantevernmidler - endring av bestemmelse om miljøavgiftFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.08.20172014/12088
2014/12088-030
M16120 - 322 --- I
Endringer i forskrift om hold av pelsdyr - PelsdyrforskriftenFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrevelferd
Klima- og miljødepartementet - Høringssvar - Forslag til nye og endrede regler om hold av pelsdyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.02.20172017/24924
2017/24924-001
M16120/BABIR - 431-6 --- I
Klima- og miljødepartementet - Rovviltofrskirften - Leisensfellingsperiode ulvFra: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrevelferd
Forslag til endring i rovviltforskriften - Lisensfellingsperiode ulv
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.11.20162016/251861
2016/251861-001
M17110/[Ufordelt] - 423 --- I
Klima- og miljødepartementet - Stortingsmelding om oppdatering av forvaltningsplan for NorskehavetFra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd
Norskehavet - Invitasjon til innspillsmøte
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.02.20152014/251700
2014/251700-002
305000 - 542 --- I
Polarfisk AS - Import av øyerognFra: Klima og miljødepartementet
Til: Mattilsynet,
Avgjørelse av klage på vedtak om søknad om tillatelse til import av øyerogn fra stør til oppdrett i lukket landbasert oppdrett
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn