Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [32812].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/229064
2018/229064-5
- --- U
AGDER RENOVASJON IKS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: AGDER RENOVASJON IKS
Mattilsynet fatter vedtak om vending av ranker og riktig merking av gjødselvare
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204379
2018/204379-2
- --- U
ABILDSØ GÅRD AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204979
2018/204979-3
- --- U
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204979
2018/204979-4
- --- U
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HÅKON WIUM LIE
Tilsynsrapport - ingen påvisning av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/219590
2018/219590-4
- --- U
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: KINABOLLE AS
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/220032
2018/220032-2
- --- U
REMY ANDERS LIEPMANN MØEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: REMY ANDERS LIEPMANN MØEN
Mattilsynet fatter vedtak om overtredelsesgebyr - høy dyretetthet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/221137
2018/221137-4
- --- U
COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/221314
2018/221314-2
- --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/225286
2018/225286-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: LARS SNOEN
Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer i hestehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208987
2018/208987-12
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om betaling av utgifter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210060
2018/210060-2
- --- U
OLAV TORE FOSSE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210068
2018/210068-2
- --- U
MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210068
2018/210068-3
- --- U
MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MAGNE OPTHUN, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211179
2018/211179-2
- --- U
NILS MARTIN FJÆR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211181
2018/211181-2
- --- U
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211181
2018/211181-3
- --- U
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, Fimreite Økolandskap v/Gyril Fimreite
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211185
2018/211185-2
- --- U
AMBLE GÅRD, METTE MARIE STRAND HEIBERG - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211188
2018/211188-2
- --- U
GRO NATVIK HENRIKSEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213618
2018/213618-2
- --- U
JON DIGRANES D Y - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213632
2018/213632-2
- --- U
TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213632
2018/213632-3
- --- U
TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, TORKJELL NÅ
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213663
2018/213663-2
- --- U
FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213663
2018/213663-3
- --- U
FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, FØRDE EIRIK
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213701
2018/213701-2
- --- U
ARILD BLEIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213701
2018/213701-3
- --- U
ARILD BLEIE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ARILD BLEIE, NIBIO - Planteklinikken
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213714
2018/213714-2
- --- U
HILDE AGA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Planteklinikken NIBIO Plantehelse
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213714
2018/213714-3
- --- U
HILDE AGA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HILDE AGA, NIBIO - Planteklinikken
Analyseresultat – kartlegging av pærebrann
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/214817
2018/214817-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Mattilsynet varsler pålegg om godkjenning av UV-anlegg ved 12223 Videild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/228719
2018/228719-2
- --- U
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: Mattilsynet
Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
Nova Sea AS - lokalitet 11087 Bukkøya Ø og 22796 Renga S - tilsynsrapport etter tilsyn med rensefisk, rensefiskkampanjen 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/229030
2018/229030-2
- --- U
Revetal dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2018-2360Fra: Mattilsynet
Til: BIRGITTE FAGERHEIM BJØRANG
Mattilsynet innvilger søknad om godtgjørelse for nødhjelp - J - 2018 - 2360
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/229446
2018/229446-4
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/230705
2018/230705-1
- --- U
THORVALDSEN LARKOLLEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: THORVALDSEN LARKOLLEN AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/206012
2018/206012-5
- --- U
HANS ERIK HOTVEDT - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HANS ERIK HOTVEDT
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/206961
2018/206961-9
- --- U
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VATAN ENGROS AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/219419
2018/219419-4
- --- U
Per Kjell Leite - Overføring av sauFra: Mattilsynet
Til: LEITE PER KJELL, Per Kjell Leite
ORIENTERING OM OVERFØRING AV KLAGESAK TIL HOVUDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/220921
2018/220921-3
- --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TYRVELID VASSVERK AS
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/222870
2018/222870-8
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - AVSLUTTING AV SAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/223135
2018/223135-8
- --- U
INGOLF ENGESET AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: INGOLF ENGESET AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/224325
2018/224325-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Bekreftelse på etterkommet vedtak på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/208255
2018/208255-2
- --- U
***** ***** - TilsynsrapportFra: Mattilsynet
Til: BUGGE HÅVARD
Tilsynsrapport - Mattilsynet gjentar vedtak om kalv og forhåndsvarsler vedtak om reduksjon av dyretall og stenging av rom.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/208987
2018/208987-11
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/209046
2018/209046-6
- --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
Veiledning av analyseresultater etter uttak av kornprøver
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/209068
2018/209068-4
- --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VOLLAUGDALEN MØLLE, VETERINÆRINSTITUTTET, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Veiledning og oversendelse av analyseresultater etter uttak av kornprøver
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/211776
2018/211776-3
- --- U
VOGNILD JOHN OLAV - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VOGNILD JOHN OLAV
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/228300
2018/228300-6
- --- U
FERSKEN MEHRDAD KAGHAZIAN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: FERSKEN MEHRDAD KAGHAZIAN
Mattilsynet fatter vedtak om kjølelagring og håndvask med utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/230113
2018/230113-1
- --- U
NORSK BUTIKKDRIFT AS COOP PRIX VOLDEN 4503 - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP Prix Volden
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll og skriflige rutiner for tilbaketrekking av reseptfrie legemidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/230145
2018/230145-3
- --- U
TERJE ERLING WOLD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TERJE ERLING WOLD
Mattilsynet fatter vedtak om smittesluse og elkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/230230
2018/230230-4
- --- U
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mattilsynet
Til: STORE LØWER
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/203734
2018/203734-6
- --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/205664
2018/205664-5
- --- U
FLAKSTADVÅG LAKS AS AVD KALDFARNES - Prøvetaking 12.09.2018Fra: Mattilsynet
Til: FLAKSTADVÅG LAKS AS AVD KALDFARNES
Uttak av ok-prøver 12.09.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/205939
2018/205939-5
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/219448
2018/219448-6
- --- U
SCANESIA AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: SCANESIA AS
Mattilsynet fatter tre og lukker et vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/220078
2018/220078-2
- --- U
EGGMANNEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: EGGMANNEN AS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak etter revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/220877
2018/220877-6
- --- U
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NORTURA SA AVD HÆRLAND, Nortura SA, Hærland
Bekreftelse på etterkommet vedtak - slaktehygiene
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/222770
2018/222770-7
- --- U
LIPFISH AS - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet
Til: LIPFISH AS
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET - klage på vedtak om avslag på søknad fra LipFish AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223343
2018/223343-2
- --- U
PLANTASJEN LOGISTIKK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223343
2018/223343-3
- --- U
PLANTASJEN LOGISTIKK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: PLANTASJEN LOGISTIKK AS
Tilsynsrapport - Overvåkningsprogram for uønskede frøarter i importert fôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223377
2018/223377-2
- --- U
NORDIC GARDEN AS HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223377
2018/223377-3
- --- U
NORDIC GARDEN AS HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NORDIC GARDEN AS HOVEDKONTOR
Tilsynsrapport - Overvåkningsprogram for uønskede frøarter i importert fôr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223591
2018/223591-5
- --- U
LILLEHAMMER KOMMUNE VANN- OG AVLØPSAVDELINGEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: LILLEHAMMER KOMMUNE VANN- OG AVLØPSAVDELINGEN
Mattilsynet fatter vedtak om leveringssikkerhet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223890
2018/223890-10
- --- U
LAVIDA CAFE, PIZZA OG RESTAURANTPUB AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: LAVIDA CAFE, PIZZA OG RESTAURANTPUB AS
Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223890
2018/223890-12
- --- U
LAVIDA CAFE, PIZZA OG RESTAURANTPUB AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: La Vida Restaurant AS, La Vida Restaurant AS, LAVIDA CAFE, PIZZA OG RESTAURANTPUB AS, Lavida Cafe, Lavida Kaffe, Lavida, Pavarotti restaurant
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/209007
2018/209007-4
- --- U
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Lise og Anders Hovden, HOVDENS FARM ALANYA
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/210298
2018/210298-4
- --- U
ASKER FRUKT & GRØNT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: ASKER FRUKT & GRØNT AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/213350
2018/213350-1
- --- U
DENNIS KRO OG PIZZERIA V/ DENNIS LÅNGHAVET - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: DENNIS KRO OG PIZZERIA V/ DENNIS LÅNGHAVET
Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/216478
2018/216478-1
- --- U
HIGHLAND LODGE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: HIGHLAND LODGE AS
Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/216478
2018/216478-3
- --- U
HIGHLAND LODGE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: HIGHLAND LODGE AS, Highland Lodge
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/225731
2018/225731-4
- --- U
***** ***** ***** BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om overtredelsesgebyr for bruk av strømhalsbånd på hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/226593
2018/226593-5
- --- U
***** ***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Avslag - innsynskrav 2018/226593 dok 1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/226695
2018/226695-3
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: PÅL HARALD UTHUS
Mattilsynet fatter vedtak om liggeunderlag og renhold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/227093
2018/227093-11
- --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: Linn Krogstad
Avslag - innsynskrav 2018/227093
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/227847
2018/227847-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak om veterinærtilsyn av katt, samt renhold i hundegård og aktivisering av hund
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/228892
2018/228892-3
- --- U
ANIMALIA AS AVD ØKERN TORGVEI OSLO - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: ANIMALIA AS AVD ØKERN TORGVEI OSLO
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om fareanalyse og etablering av rutiner
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/228892
2018/228892-4
- --- U
ANIMALIA AS AVD ØKERN TORGVEI OSLO - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: doku@dyrsfrihet.no
Avslag - innsynskrav 2018/228892
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/228950
2018/228950-2
- --- U
Anicura Skien dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2018-4501Fra: Mattilsynet
Til: DORINA JUDIT HERKE, Anicura Skien dyreklinikk
Mattilsynet innvilger delvis søknad om godtgjørelse for nødhjelp - J - 2018 - 4501
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/229001
2018/229001-3
- --- U
KATHRINE RUDLANGFra: Mattilsynet
Til: Målfrid Ølberg
Innsynskrav 2018/229001 dok 2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/229946
2018/229946-2
- --- U
Holmestrand Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2018-4135Fra: Mattilsynet
Til: Holmestrand Dyreklinikk, SILJE HVARNES
Mattilsynet innvilger delvis din søknad om godtgjørelse for nødhjelp - J - 2018 - 4135
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/229985
2018/229985-2
- --- U
VARØY KJØKKEN V/ODA JÜNGE LÆNN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Fera Science Ltd
Analysis requisition
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/230040
2018/230040-2
- --- U
HALLVAR ASPLI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Fera Science Ltd
Analysis requisition
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/230399
2018/230399-2
- --- U
VEGÅRSHEI KOMMUNE TEKNISK DRIFT ADMINISTRASJON - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Tvedestrandsposten
Svar på innsynshenvendelse av 26.11.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/203325
2018/203325-3
- --- U
PIZZABAKEREN MELHUS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Pizzabakeren Melhus
Mattilsynet fatter vedtak om håndvask og skadedyrbekjempelse (fluer)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/204465
2018/204465-4
- --- U
WENCHE SØRMO - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: WENCHE SØRMO
Mattilsynet fatter vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/204642
2018/204642-5
- --- U
HERFINN LORENTZEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: HERFINN LORENTZEN
Mattilsynet fatter vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/205939
2018/205939-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****
Mattilsynet fatter vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/218788
2018/218788-1
- --- U
NAAN BAKEREN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NAAN BAKEREN AZAD YARWALI AHMAD
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/219327
2018/219327-1
- --- U
UMS FREDRIKSTAD AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: UMS FREDRIKSTAD AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om skadedyrsikring, internkontroll og merking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/220211
2018/220211-1040
- --- U
Innsynshenvendelser 7 2018 - SamlesakFra: Mattilsynet
Til: Anders Furuset
IntraFish Media ber om innsyn i følgende saker Indonesia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/220994
2018/220994-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: *****, Anonym varsler
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/221338
2018/221338-5
- --- U
Omsetning av plantevernmidler - miljøavgift 2018Fra: Mattilsynet
Til: BASF AS
Dokumentasjon i forbindelse med tilbakebetaling av miljøavgift for Rovral
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/221338
2018/221338-6
- --- U
Omsetning av plantevernmidler - miljøavgift 2018Fra: Mattilsynet
Til: DuPont
Korrekt fakturaadresse DuPont
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/221585
2018/221585-60
- --- U
Omsetningsoppgave 2017Fra: Mattilsynet
Til: Syngenta Nordic
Mangler revisorattestert omsetningsoppgave for 2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/221588
2018/221588-4
- --- U
MONICA SLETTEN - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MONICA SLETTEN
Rapport etter tilsyn med sauehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/222814
2018/222814-2
- --- U
NOONA THAIMAT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NOONA THAIMAT AS
Mattilsynet fatter vedtak om innretning for oppvask
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/225128
2018/225128-3
- --- U
MAT BUTIKK - DEBSKI - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MAT BUTIKK - DEBSKI, Karat Regnskap AS
Mattilsynet fatter vedtak om renhold, skadedyrsikring, vedlikehold, internkontroll og merking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209046
2018/209046-3
- --- U
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL
Rapport med oppsummering av tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209068
2018/209068-1
- --- U
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Veterinærinstituttet avd. Oslo, Veterinærinstituttet avd. Oslo
Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209690
2018/209690-8
- --- U
HARALD BAKKE - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Jarle Idland
Svar på innsynshenvendelse av 25.11.2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/212998
2018/212998-6
- --- U
BRUSTRANDA SJØCAMPING - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BRUSTRANDA SJØCAMPING
Bekreftelse på etterkommet vedtak etter tilsyn med vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/213085
2018/213085-4
- --- U
ØSTFOLD DAGLIGVARER AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Jon D. Skjoldenborg, ØSTFOLD DAGLIGVARER AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/214208
2018/214208-5
- --- U
TVETENE BLOMSTER SENTER AS - Tilsyn med plantevernmidlerFra: Mattilsynet
Til: TVETENE BLOMSTER SENTER AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn