Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [440].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/218477
2018/218477-2
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - AkvakultursøknadFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Søknad klar til behandling - Biomasseendring - Lokalitet 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/214175
2018/214175-3
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Mastervika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda på lokalitet Mastervika - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/214185
2018/214185-3
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Storsteinvika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda på lokalitet Storsteinvika - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.11.20182018/232713
2018/232713-2
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD TJONGSFJORDEN - SaksbehandlingFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
KOPI - Vedr søknad om ny lokalitet Håvær - Marine Harvest Norway AS - Ytterligere opplysninger fra søker til Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.11.20182018/205885
2018/205885-2
- --- I
Egil Kristoffersen & Sønner AS - Slaktelokalitet Jennskarbotn i Bø kommune - ArealendringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Arealendring på slaktelokalitet Jennskarbotn i Bø kommune - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20182018/213883
2018/213883-3
- --- I
Seløy Sjøfarm AS - Lokalitet Nord Gåsvær i Herøy kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Biomasseendring på lokalitet 11041 Nord Gåsvær i Herøy kommune - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.11.20182018/219662
2018/219662-2
- --- I
Øyfisk AS - Akvakultutsøknad Lokalitet SvindalenFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Akvakultursøknad ny lokalitet Svindalen i Andøy kommune - Øyfisk AS - Ettersendelse av forundersøkelse med bunndyrsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/237538
2018/237538-2
- --- I
SalmoNor AS - Ny landlokalitet for settefisk av laks, ørret og regnbueørret - Brukstomta Næringspark i Bindal kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Vedrørende søknad om ny landlokalitet for settefisk i Brukstomta Næringspark i Bindal kommune - Retur av søknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/241419
2018/241419-1
- --- I
Arctic Seafarm Langset AS - Lokalitet Langsetvågen i Nesna kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Arctic Seafarm Langset AS - Ny landbasert akvakulturlokalitet Langsetvågen i Nesna kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20182018/72036
2018/72036-6
- --- I
Edelfarm AS - Lokalitet Daumannsvika i Saltdal kommune - BiomasseøkningFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Akvakulturtillatelse for stamfisk av laks
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20182018/72036
2018/72036-7
- --- I
Edelfarm AS - Lokalitet Daumannsvika i Saltdal kommune - BiomasseøkningFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Akvakulturtillatelse for matfisk og ørret og regnbueørret biomasseutvidelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/237538
2018/237538-1
- --- I
SalmoNor AS - Ny landlokalitet for settefisk av laks, ørret og regnbueørret - Brukstomta Næringspark i Bindal kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Søknad om ny landlokalitet for settefisk av laks, ørret og regnbueørret - Brukstomta Næringspark i Bindal kommune - Søknad klar for behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/72091
2018/72091-2
- --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet Langøyhovden - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Cermaq Norway AS - søknad om arealendring ved lokalitet Langøyhovden i Øksnes kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/216347
2018/216347-4
- --- I
Lovundlaks AS og Selsøyvik Havbruk AS - Lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune - SamlokaliseringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Lovundlaks AS - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret - Lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/216347
2018/216347-5
- --- I
Lovundlaks AS og Selsøyvik Havbruk AS - Lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune - SamlokaliseringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Selsøyvik Havbruk AS - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret - Lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20182018/222585
2018/222585-1
- --- I
Nordnorsk Stamfisk AS - Lokalitet Veggfjell - AkvakulturtillatelseFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Nordnorsk Stamfisk AS - Akvakulturtillatelse for stamfisk av laks på lokaliteten Veggfjell
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20182018/69478
2018/69478-8
- --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet 11303 Veggfjell - Hamarøy kommune - Arealgodkjenning og permanent biomasseøkningFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Cermaq Norway AS - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks ørret o g regnbueørret på lokalitet Veggfjell
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20182018/219662
2018/219662-1
- --- I
Øyfisk AS - Akvakultutsøknad Lokalitet SvindalenFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Ny lokalitet Svindalen i Andøy kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20182018/213883
2018/213883-2
- --- I
Seløy Sjøfarm AS - Lokalitet Nord Gåsvær i Herøy kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Akvakultursøknad Nord Gåsvær - Feil i oversendelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20182018/220631
2018/220631-1
- --- I
Bindalslaks AS - Skjåvikodden I i Brønnøy kommune - Ny akvakulturlokalitetFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Bindalslaks AS - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks ørret og regnbueørret på ny lokalitet Skjåvikodden i Brønnøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20182018/218477
2018/218477-1
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Marine Harvest Norway AS - Biomasseendring ved lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - Oversendelse av akvakultursøknad til orientering og vurdering etter forskrift om konsekvensutredning
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20182018/221584
2018/221584-1
- --- I
Sinkaberg-Hansen AS - Søknad om ny lokalitet Oterneset i Bindal kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Søknad om ny lokalitet Oterneset i Bindal kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.09.20182018/217203
2018/217203-1
- --- I
Øy fisk AS - Høydalsvika i Øksnes kommune - Akvakultursøknad arealendring og fôrflåteFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Øyfisk AS - Arealendring og utsett av fôringsflåte på lokalitet Høydalsvika i Øksnes kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.09.20182018/216347
2018/216347-1
- --- I
Lovundlaks AS og Selsøyvik Havbruk AS - Lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune - SamlokaliseringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Søknad til behandling - Lovundlaks AS og Selsøyvik Havbruk AS - Samlokalisering ved lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune - Forespørsel om vurdering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/213883
2018/213883-1
- --- I
Seløy Sjøfarm AS - Lokalitet Nord Gåsvær i Herøy kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Seløy Sjøfarm AS - Biomasseendring ved lokalitet Nord Gåsvær i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/214175
2018/214175-1
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Mastervika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Planktonic AS - Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda - Mastervika i Hemnes kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/214185
2018/214185-1
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Storsteinvika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Planktonic AS - Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda - Storsteinvika i Hemnes kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20182018/80773
2018/80773-9
- --- I
Kobbvåglaks AS - Lokalitet 31637 Melkøya i Herøy kommune - Akvalkutur - Arealendring og biomasseøkningFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Kobbvåglaks AS - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks ørret og regnbueørret - Areal- og biomasseendring på lokalitet Melkøya i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20182018/81916
2018/81916-3
- --- I
Vestfjord Havbruk AS - Lokalitet Sørvær Øst - Akvakultur - LandlokalitetFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Vestfjord Havbruk AS - Søknad om klarering av ny lokalitet Sørvær Øst i Bodø kommune - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20182018/209566
2018/209566-1
- --- I
Bindalslaks AS - Lokalitet Melkøya i Herøy kommune - Areal- og biomasseendringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Bindalslaks AS - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks ørret og regnbueørret - Areal- og biomasseendring på lokalitet Melkøya i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.09.20182018/205885
2018/205885-1
- --- I
Egil Kristoffersen & Sønner AS - Slaktelokalitet Jennskarbotn i Bø kommune - ArealendringFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Egil Kristoffersen & Sønner AS - Arealendring på slaktelokalitet Jennskarbotn i Bø kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.09.20182018/202901
2018/202901-1
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Hestøy i Herøy kommune - Utvidelse på slaktemerdFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - Areal- og biomasseendring ved slaktemerd Hestøy i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.08.20182018/71190
2018/71190-4
- --- I
Egil Kristoffersen & Sønner AS - Lokalitet Skatleia i Bø kommune - Endring av arealFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Etterlysning av behandling av søknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.08.20182018/77470
2018/77470-2
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 11129 Nordfugløy - Gildeskål kommune - BiomasseendringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Søknad klar til behandling - Biomasseøkning lokalitet 11129 Nordfugløy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.08.20182018/49798
2018/49798-4
- --- I
LetSea AS - Bjørnsøya i Dønna kommune - Forsøksproduksjon av torskFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
LetSea AS - Søknad om ny art på lokalitet Bjørnsøya i Dønna kommune - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.07.20182018/68016
2018/68016-3
- --- I
Bjørøya AS - Lokalitet Gåsflestaren i Bindal kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Lokalitet Gåsflestaren - Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.07.20182018/68016
2018/68016-5
- --- I
Bjørøya AS - Lokalitet Gåsflestaren i Bindal kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av akvakultursøknad til behandling - Bjørøya AS - Ny lokalitet Gåsflestaren i Bindal kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.07.20182018/80664
2018/80664-2
- --- I
Marine Harvest AS - Lokalitet Kjølsøyvær - Rødøy kommune - AkvakulturFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Marine Harvest Norway AS - søknad klar til behandling - Ny lokalitet Kjølsøyvær i Rødøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.06.20182018/59789
2018/59789-3
- --- I
CERMAQ NORWAY AS AVD SANDSET - SaksbehandlingFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
KOPI - Vedtak om økt kapasitet for tillatelser til akvakultur av laks ørret og regnbueørret i sjøvann uavhengig av miljøstatus i produksjonspområder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.06.20182018/72036
2018/72036-2
- --- I
Edelfarm AS - Lokalitet Daumannsvika i Saltdal kommune - BiomasseøkningFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Søknad klar til behandling - Biomasseendring lokalitet 15455 Daumannsvika i Saltdal kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.05.20182018/73115
2018/73115-3
- --- I
Guri Kunna videregående skole - Endring av lokalitetstilknytning på undervisningstillatelse til akvakultur av laks - Lokaliteter Edøya og Hofsøya tilhørende Lerøy Midt ASFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
KOPI - Undervisningstillatelse til akvakultur av laks - Lokalitetene 14041 Edøya i Hitra og 33957 Hofsøya i Frøya kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.05.20182018/67991
2018/67991-2
- --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet Ånderbakk i Steigen kommune - Arealendring og biomasseøkningFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Cermaq Norway AS - Arealendring og biomasseøkning ved lokalitet Ånderbakk i Steigen kommune - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.05.20182018/80773
2018/80773-2
- --- I
Kobbvåglaks AS - Lokalitet 31637 Melkøya i Herøy kommune - Akvalkutur - Arealendring og biomasseøkningFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Kobbvåglaks AS - Arealendring og endring av biomasse ved lokalitet 31637 Melkøya i Herøy kommune - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.05.20182018/69478
2018/69478-2
- --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet 11303 Veggfjell - Hamarøy kommune - Arealgodkjenning og permanent biomasseøkningFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Søknad klar til behandling - Areal- og biomasseendring lokalitet 11303 Veggfjell i Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.05.20182018/59789
2018/59789-2
- --- I
CERMAQ NORWAY AS AVD SANDSET - SaksbehandlingFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Cermaq Norway AS - Tilbud om kapasitetsøkning 2017-2018 - Lokalitet Langøyhovden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.05.20182018/71190
2018/71190-2
- --- I
Egil Kristoffersen & Sønner AS - Lokalitet Skatleia i Bø kommune - Endring av arealFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Søknad klar til behandling - Arealendring lokalitet 19635 Skatleia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.05.20182018/81916
2018/81916-2
- --- I
Vestfjord Havbruk AS - Lokalitet Sørvær Øst - Akvakultur - LandlokalitetFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av oppdatert akvakultursøknad til orientering - Vestfjord Havbruk AS - Søknad om klarering om ny landlokalitet Sørvær Ø for produksjon av settefisk av rognkjeks - Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.04.20182018/93518
2018/93518-1
- --- I
KOPI - Ballangen Sjøfarm AS - Lokalitet Tortenneset - Tidligere Gammelveggen - Akvakulturtillatelse - EndringerFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Ballangen Sjøfarm AS - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks ørret og regnbueørret på lokalitet Tortenneset tidligere Gammelveggen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.04.20182018/89426
2018/89426-1
- --- I
Bindalslaks AS - Lokalitetene Sæterosen Andalsvågen I Hamnsundet I - Samlokalisering med Aquafuture ASFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
Bindalslaks AS - Søknad om samlokalisering av lokalitetene Sæterosen Andalsvågen I og Hamnsundet I - Oversendelse av søknad med forespørsel om forenklet behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.04.20182018/89565
2018/89565-1
- --- I
Narvik og omegn jeger og fiskerforening - NOJFF - Hergot Nygård Trældal og Tyttebærvik utmarkslag i Narvik kommune - KultiveringsplanFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet
KOPI - Godkjenning av kultiveringsplan for vann i området til Hergot Nygård Trældal og Tyttebærvik utmarkslag i Narvik kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/81850
2018/81850-001
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest AS - Lokalitet 13124 Storstropman - BiomasseøkningFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Biomasseøkning ved lokalitet 13124 Storstrompan i Rødøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/40518
2018/40518-004
M25120 - 751 --- I
Edelfarm AS - Kapasitetsøkning 6% - Region 8 - Lokalitetene 15455 Daumannvika, 11272 Øksengård, 19098 Leivsethamran, 11273 Skysselvika Vest og 32397 StorvikaFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Tilbud om kapasitetsøkning 2017-2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/45463
2018/45463-003
M25131 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & SØnner AS - Lokalitet 14678 Uvåg i Bø kommune - ArealendringFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Arealendring ved lokalitet 14678 Uvåg i Bø kommune . Søknad klar til behandling - Korreksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80664
2018/80664-001
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest AS - Lokalitet Kjølsøyvær - Rødøy kommune - AkvakulturFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Ny lokalitet Kjølsøyvær i Rødøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/80773
2018/80773-001
M25111 - 751 --- I
Kobbvåglaks AS - Lokalitet 31637 Melkøya i Herøy kommune - Akvalkutur - Arealendring og biomasseøkningFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Arealendring og biomasseøkning ved lokalitet 31637 Melkøya i Herøy kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20182018/81916
2018/81916-001
M25120 - 751 --- I
Vestfjord Havbruk AS - Lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Akvakultur - LandlokalitetFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Vestfjord Havbruk AS - Søknad om klarering av ny landlokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for produksjon av settefisk av rognkjeks i Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/45463
2018/45463-002
M25131 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & SØnner AS - Lokalitet 14678 Uvåg i Bø kommune - ArealendringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønner AS - Arealendring ved lokalitet Uvåg i Bø kommune - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182017/133616
2017/133616-012
M25120 - 751 --- I
Gildeskål Forskningsstasjon AS - Lokalitet Hallsteinhamn i Bodø kommune - Arealendring og forflåteFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret til forskningsformål - Lokalitet Hallsteinhamn I i Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182017/133616
2017/133616-009
M25120 - 751 --- I
Gildeskål Forskningsstasjon AS - Lokalitet Hallsteinhamn i Bodø kommune - Arealendring og forflåteFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret - Lokalitet Hallsteinhamn I i Bodø kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182017/133616
2017/133616-010
M25120 - 751 --- I
Gildeskål Forskningsstasjon AS - Lokalitet Hallsteinhamn i Bodø kommune - Arealendring og forflåteFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Isqueen AS - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret - Lokalitet Hallsteinhamn I - Bodø kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182017/133616
2017/133616-011
M25120 - 751 --- I
Gildeskål Forskningsstasjon AS - Lokalitet Hallsteinhamn i Bodø kommune - Arealendring og forflåteFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Closedfishcage AS - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret - Lokalitet Hallsteinhamn I - Bodø kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.03.20182018/77470
2018/77470-001
M25120 - 008 --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet 11129 Nordfugløy - Gildeskål kommune - BiomasseendringFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - Biomasseøkning ved lokalitet 11129 Nordfugløy i Gildeskål kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182017/217225
2017/217225-007
M25111 - 751 --- I
Norgeskjell AS - Ny akvakulturtillatelse Lassevika i Hemnes kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
KOPI - Norgeskjell AS - Akvakulturtillatelse til produksjon av blåskjell ved lokalitet Lassevika I i Hemnes kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182018/73115
2018/73115-001
M24161 - 751 --- I
Guri Kunna videregående skole - Endring av lokalitetstilknytning på undervisningstillatelse til akvakultur av laks - Lokaliteter Edøya og Hofsøya tilhørende Lerøy Midt ASFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Guri Kunna videregående skole - Søknad om tillatelse til endring av lokalitetstilknytning på undervisningstillatelse til akvakultur av laks - Lokaliteter Edøya og Hofsøya tilhørende Lerøy Midt AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182017/83402
2017/83402-008
M25111 - 751 --- I
Vega Sjøfarm AS - Biomasseendring - Lokalitet Skogsholmen - Vega kommuneFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
KOPI - Vegalaks AS - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret - Lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182017/83402
2017/83402-009
M25111 - 751 --- I
Vega Sjøfarm AS - Biomasseendring - Lokalitet Skogsholmen - Vega kommuneFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
KOPI - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret - Lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182017/83402
2017/83402-010
M25111 - 751 --- I
Vega Sjøfarm AS - Biomasseendring - Lokalitet Skogsholmen - Vega kommuneFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
KOPI - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret - Lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182017/252319
2017/252319-002
M25111 - 751 --- I
Ecomarin Seafarm AS - Bjørnsøya i Dønna kommune - Landbasert matfiskproduksjonFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Ecomarin Seafarm AS - Søknad om landbasert matfiskproduksjon av laks - Lokalitet Bjørnsøya i Dønna kommune - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.03.20182017/77171
2017/77171-015
M25120 - 751 --- I
Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Lofoten Sjøprodukter AS - Ettersendelse av MOM C rapport - Søknad om ny lokalitet Breidsundet i Bodø kommune
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
21.03.20182018/72036
2018/72036-001
M25120 - 751 --- I
Edelfarm AS - Lokalitet Daumannsvika i Saltdal kommune - BiomasseøkningFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Edelfarm AS - Biomasseøkning ved lokalitet Daumannsvika i Saltdal kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.03.20182016/147552
2016/147552-002
M25111 - 008 --- I
Klima- og miljødepartementet - Vannforvaltning i vannregion Nordland og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2016-2021Fra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Oppfølging i 2018 - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 2016-2021
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.03.20182017/126338
2017/126338-008
M25120 - 751 --- I
Eukaryo AS - Tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet A14 Vedskjæran i Gildeskål kommune i NordlandFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Eukaryo AS - Akvakulturtillatelse til produksjon av makroalger - Lokalitet Vedskjeran i Gildeskål kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.03.20182018/71190
2018/71190-001
M25131 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønner AS - Lokalitet Skatleia i Bø kommune - Endring av arealFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønner AS - Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Arealendring ved lokalitet Skatleia i Bø kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.03.20182015/268821
2015/268821-007
M25120 - 751 --- I
Nordlaks Oppdrett AS - Ny lokalitet Grønnstranda i Tysfjord kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Nordlaks Oppdrett AS - Ny akvakulturlokalitet Grønnstranda i Tysfjord kommune - Retur av søknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.03.20182018/72091
2018/72091-001
M25131 - 751 --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet Langøyhovden - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Cermaq Norway AS - Arealendring ved lokalitet Langøyhovden
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.03.20182018/67991
2018/67991-001
M25120 - 751 --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - Arealendring og biomasseøkningFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Cermaq Norway AS - Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Arealendring og biomasseøkning ved lokalitet Ånderbakk - Steigen kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.03.20182018/69478
2018/69478-001
M25120 - 751 --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet 11303 Veggfjell - Hamarøy kommune - Arealgodkjenning og permanent biomasseøkningFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Cermaq Norway AS .- Arealgodkjenning og permanent biomasseøkning ved lokalitet 11303 Veggfjell - Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.03.20182018/68016
2018/68016-001
M25111 - 751 --- I
Bjørøya AS - Lokalitet Gåsflestaren i Bindal kommune - AkvakultursøknadFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Bjørøya AS - Ny lokalitet Gåsflestaren i Bindal kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.03.20182017/153006
2017/153006-005
M25131 - 751 --- I
Arctic Cleanerfish AS - Lokalitet Meøypollen i Vestvågøy kommune - UtvidelseFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Purring på Mattilsynets behandling - Arctic Cleanerfish AS lokalitet Meøypollen i Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.03.20182018/38610
2018/38610-002
M25000 - 754 --- I
Nordland fylkeskommune - Vannregionutvalget i vannregion Nordland og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]Fra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord
Program for møtet i vannregionutvalget den 03042018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.03.20182017/221634
2017/221634-004
M25111 - 751 --- I
Val Videregående skole AS - Samlokalisering på lokalitet Mulingen 10858 i Bindal kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
KOPI - Val videregående skole - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret til undervisningsformål - Lokalitet Mulingen i Bindal kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.03.20182018/13271
2018/13271-003
M25120 - 751 --- I
Salmon Senter AS Lokalitetene Hallsteinhamn, Storevika og Kvalnesbukta - Klarering for visningstillatelseFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Purring - Klarering av lokaliteter for visning og samlok: Kvalnesbukta, Storevika, Hallsteinhamn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.03.20182016/153472
2016/153472-008
M25111 - 751 --- I
Seløy Sjøfarm AS - Lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Akvakulturanlegg for laks ørret og regnbueørretFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
KOPI - Oversendelse - Seløy Sjøfarm AS - Akvakulturtillatelse for klarering av ny lokalitet 38297 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Herøy kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.03.20182017/211536
2017/211536-007
M25120 - 622 --- I
Nordlaks Produkter AS - Lokalitet 11230 Børøya - Søknad om arealendringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Nordlaks Produkter AS - Lokalitet Børøya - Vedlegg tilhørende tillatelse - Ettersendes
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.03.20182017/185946
2017/185946-009
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest AS - Lokalitet 28336 Breivika i Dønna kommune - Endring av tillatt biomasseFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
KOPI - Akvakulturtillatelse for utvidelse av biomasse på lokalitet 28336 Breivika i Dønna kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.03.20182017/270294
2017/270294-003
M25120 - 423 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Skjellsandkonsesjoner i Andøy og BodøFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Foreløpig forlengelse av skjellsandkonsesjoner i Andøy og Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.03.20182017/238798
2017/238798-003
M25120 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønner AS - Lokalitet Bonhammeren i Bø kommune - AkvakulturFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Søknad klar til behandling - Arealendring - Lokalitet 11248 Bonhammaren
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.03.20182017/221638
2017/221638-005
M25111 - 751 --- I
Val Videregående skole AS - Samlokalisering på lokalitet Sørværet i Herøy kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
KOPI - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks ørret og regnbueørret til undervisningsformål - Lokalitet Sørværet i Herøy kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.03.20182018/03443
2018/03443-003
M25111 - 751 --- I
Marine Harvest AS - Brattholmen i Herøy kommune i Nordland - BiomasseendringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Marine Harvest AS - Utvidelse av biomasse på lokalitet Brattholmen i Herøy og Alstahaug kommuner - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20182018/17929
2018/17929-003
M25120 - 751 --- I
Cermaq Norway AS avd Martnesvik - Triploid fisk - Dispensasjon fra akvakulturforskriftenFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks til forskningsformål - Steigen og Hamarøy kommuner i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20182017/221614
2017/221614-006
M25120 - 751 --- I
Gildeskål Forskningsstasjon AS - Etablering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] lokalitet 11116 Langholmen i Gildeskål kommuneFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Tillatelse til etablering av ny fôrflåte på lokalitet 11116 Langholmen i Gildeskål kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20182017/211536
2017/211536-006
M25120 - 622 --- I
Nordlaks Produkter AS - Lokalitet 11230 Børøya - Søknad om arealendringFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Nordlaks Produkter AS - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks ørret og regnbueørret på lokalitet Børøya slaktemerd i Hadsel kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20182014/05408
2014/05408-018
M25131 - 751 --- I
Isqueen AS - Ny lokalitet Eidisholman - Vestvågøy KommuneFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
KOPI - Isqueen AS - Klarering av ny lokalitet Eidisholman i Vestvågøy kommune - Avslutting av klagesak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.02.20182018/49798
2018/49798-003
M25111 - 751 --- I
LetSea AS - Bjørnsøya i Dønna kommune - Forsøksproduksjon av torskFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Søknad om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på lokalitet 13185 Bjørnsøya i Dønna kommune - Oversendelse av søknad til orientering og for vurdering i henhold til forskrift om konsekvensutredninger
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.02.20182018/52850
2018/52850-001
M25111 - 751 --- I
Salmo Pharma - Lokalitet 11041 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ForskningstillatelserFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Søknad vedrørende knytting av forskningstillatelser på lokalitet 11041 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20182017/199023
2017/199023-004
M25131 - 751 --- I
Lofoten Salmon AS - Lokalitet Framnes Lofoten i Vågan kommune i Nordland - AkvakulturFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
KOPI - Lofoten Salmon AS - Søknad om settefisk og matfiskproduksjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] lokalitet - Lokalitet Framnes Lofoten i Vågan kommune i Nordland - Oversendelse av søknad til kommunen for offentlig utlysning og kommunal behandling - Søknad av 10012018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20182014/97421
2014/97421-015
M25120 - 751 --- I
Gildeskål Forskningsstasjon AS - Ny lokalitet Dalsvika - Gildeskål kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Søknad om ny lokalitet Dalsvika - Avslutting av klagesak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20182017/204356
2017/204356-009
M25120 - 751 --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet Vinkfjorden i Steigen kommune - Areal og biomasseendringFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Cermaq Norway AS - Tillatelse til arealendring ved akvakulturanlegg for laks ørret og regnbueørret på lokalitet 11315 Vinkfjorden i Steigen kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20182017/204356
2017/204356-010
M25120 - 751 --- I
Cermaq Norway AS - Lokalitet Vinkfjorden i Steigen kommune - Areal og biomasseendringFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
KOPI - Nordnorsk Stamfisk AS - Tillatelse til arealendring ved akvakulturanlegg for laks på lokalitet 11315 Vinkfjorden i Steigen kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.02.20182016/159169
2016/159169-005
M25131 - 751 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønner AS - Tillatelse til virksomhet - Lokaliteten Gaukværøya - Bø kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønner AS - Akvakultur i flytende anlegg - Ny lokalitet Gaukværøy i Bø kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn