Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [743].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/209907
2018/209907-6
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.11.20182018/235602
2018/235602-3
- --- I
NORTURA SA AVD MALVIK - InspeksjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20182018/216698
2018/216698-3
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Avregningsbrev
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/234195
2018/234195-5
- --- I
NORTURA SA AVD TØNSBERG - InspeksjonFra: Nortura SA Tønsberg
Til: Mattilsynet
Dokumentasjon i forbindelse med varsel om vedtak nødslakt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/220877
2018/220877-5
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA, Hærland
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om gjennomførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.11.20182018/216698
2018/216698-2
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
*****
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.11.20182018/234195
2018/234195-3
- --- I
NORTURA SA AVD TØNSBERG - InspeksjonFra: Nortura SA avd Tønsberg
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på varsel om vedtak om avviksbehandling rutiner og vedlikeholdsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.11.20182018/207357
2018/207357-7
- --- I
NORTURA SA AVD TØNSBERG - RevisjonFra: Nortura Tønsberg
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20182018/236213
2018/236213-2
- --- I
NORTURA SA AVD TØNSBERG - InspeksjonFra: Nortura Tønsberg
Til: Mattilsynet
Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20182018/220409
2018/220409-3
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA Hærland
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/239255
2018/239255-2
- --- I
BekymringsmeldingFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Angående bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20182018/239687
2018/239687-1
- --- I
DALHAUG GÅRD SIGBJØRN DALHAUG SKOGAN - KjøttkontrollFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Slakteklasse og -vekt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20182018/239687
2018/239687-2
- --- I
DALHAUG GÅRD SIGBJØRN DALHAUG SKOGAN - KjøttkontrollFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Slakteklasse og -vekt 2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20182018/220877
2018/220877-3
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA, Hærland
Til: Mattilsynet
Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/220663
2018/220663-5
- --- I
LØKSE VIDAR - InspeksjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
MKI Slakt Målselv
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/236207
2018/236207-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/236212
2018/236212-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/236215
2018/236215-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20182018/227180
2018/227180-3
- --- I
NORTURA SA AVD GOL - InspeksjonFra: Nortura SA Gol
Til: Mattilsynet
Kassasjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20182018/233347
2018/233347-3
- --- I
THOMAS FURULUND - Godkjenning/meldingFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Attest
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20182018/214739
2018/214739-2
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA, Hærland
Til: Mattilsynet
Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/209907
2018/209907-2
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Dokumentasjon HACCP Skjære kylling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/209907
2018/209907-3
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Dokumentasjon - HACCP kalkun
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/233591
2018/233591-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/220877
2018/220877-2
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA Hærland
Til: Mattilsynet
Utsettelse av frist for uttalelse på forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/207357
2018/207357-5
- --- I
NORTURA SA AVD TØNSBERG - RevisjonFra: Nortura Tønsberg
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på varsel om vedtak etter revisjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/230943
2018/230943-2
- --- I
ANDRE JOHANSEN - Godkjenning/meldingFra: Nortura Målselv
Til: Mattilsynet
Sjekkliste og egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/232300
2018/232300-1
- --- I
ANDREW NORMAN ANDERSON - Godkjenning/meldingFra: Nortura Målselv
Til: Mattilsynet
Sjekkliste, egenerklæring og eksamenbevis.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/233347
2018/233347-1
- --- I
THOMAS FURULUND - Godkjenning/meldingFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Kursbevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/233394
2018/233394-1
- --- I
THOMAS KJØGX SØRBY - Godkjenning/meldingFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Kursbevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/233461
2018/233461-1
- --- I
ROAR INGE DEVOLD - KjøttkontrollFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Klasse/vekt - Slaktedyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/235235
2018/235235-2
- --- I
NORTURA SA AVD SARPSBORG - SaksbehandlingFra: Nortura Sarpsborg
Til: Mattilsynet
Søknad om transport av varme skrotter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/68286
2018/68286-5
- --- I
NORTURA SA AVD KARASJOK - InspeksjonFra: Nortura SA avd Karasjok
Til: Mattilsynet
Vedtak - Fiksering og bedøvingskontroll storfe
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.10.20182018/228593
2018/228593-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20182018/221098
2018/221098-2
- --- I
Melding om kåringsjå Øystre SlidreFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Kåring pluss litt til
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20182018/216834
2018/216834-3
- --- I
NORTURA SA AVD BJERKA - InspeksjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Avviksskjema
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20182018/221177
2018/221177-3
- --- I
Skinkestek - Meny CC Vest - BekymringsmeldingFra: Nortura Forbrukersenter
Til: Mattilsynet
KOPI - Angående klage på produkt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20182018/219700
2018/219700-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.09.20182018/216409
2018/216409-1
- --- I
PEDER ARNE FARSTADVOLL - KjøttkontrollFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Slaktevekter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.09.20182018/214580
2018/214580-4
- --- I
NORTURA SA AVD BJERKA - InspeksjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.09.20182018/221098
2018/221098-1
- --- I
Melding om kåringsjå Øystre SlidreFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Kåring Grønolen 30 sept
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.09.20182018/212597
2018/212597-1
- --- I
William David Atkinson - Godkjenning/meldingFra: Nortura Målselv
Til: Mattilsynet
Sjekkliste og egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.09.20182018/212662
2018/212662-2
- --- I
William David Atkinson - Godkjenning/meldingFra: Nortura Målselv
Til: Mattilsynet
Sjekkliste og egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.09.20182018/210619
2018/210619-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.09.20182018/210640
2018/210640-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20182018/97545
2018/97545-5
- --- I
KURT HELGE AUNE - SaksbehandlingFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Slaktelogg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.09.20182018/204567
2018/204567-1
- --- I
PER GUNNAR STRØMSMO - Godkjenning/meldingFra: Nortura Målselv
Til: Mattilsynet
Sjekkliste og egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.09.20182018/204728
2018/204728-1
- --- I
PER GUNNAR STRØMSMO - Godkjenning/meldingFra: Nortura Målselv
Til: Mattilsynet
Sjekkliste og egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20182018/96948
2018/96948-9
- --- I
HALGRIM RASMUS PILTINGSRUD - InspeksjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Slaktelogg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.08.20182018/217511
2018/217511-2
- --- I
NORTURA SA AVD OTTA - SaksbehandlingFra: Nortura Otta
Til: Mattilsynet
Søknad om tillatelse til å transportere slakteskrotter før kjernetemperaturen har nådd 7°C
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.07.20182018/50078
2018/50078-2
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA avd Hærland
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.06.20182018/92341
2018/92341-6
- --- I
NORTURA SA AVD SLAKTERI RUDSHØGDA - InspeksjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding etter inspkesjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.06.20182018/96172
2018/96172-3
- --- I
NORTURA SA AVD MÅLSELV - InspeksjonFra: Nortura SA avd Målselv
Til: Mattilsynet
Melking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.06.20182018/96172
2018/96172-4
- --- I
NORTURA SA AVD MÅLSELV - InspeksjonFra: Nortura SA avd Målselv
Til: Mattilsynet
Vedtak - Melking av geiter og kyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.06.20182018/89347
2018/89347-8
- --- I
LARS HØYLAND - InspeksjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
KOPI - Tiltaksplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.06.20182018/96172
2018/96172-5
- --- I
NORTURA SA AVD MÅLSELV - InspeksjonFra: Nortura SA avd Målselv
Til: Mattilsynet
Svar på varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.06.20182018/92028
2018/92028-3
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA AVD Hærland
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.05.20182018/81867
2018/81867-4
- --- I
NORTURA SA AVD TØNSBERG - InspeksjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Handelsfjøs Nortura Tønsberg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.05.20182018/80961
2018/80961-4
- --- I
NORTURA SA AVD SARPSBORG - InspeksjonFra: Nortura SA Sarpsborg
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.05.20182018/88794
2018/88794-2
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.05.20182018/68286
2018/68286-3
- --- I
NORTURA SA AVD KARASJOK - InspeksjonFra: Nortura Karasjok
Til: Mattilsynet
Vedr varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.05.20182018/78833
2018/78833-4
- --- I
DANIEL LUNDE - InspeksjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Oversendelse av informasjon over tiltak 13042018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.05.20182018/91457
2018/91457-2
- --- I
***** ***** - InspeksjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Tiltaksplan - Olav Wiik
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.04.20182018/84697
2018/84697-4
- --- I
Nortura SA Rudshøgda - ***** ***** ***** - Dispensasjon - Nødslaktprosedyre for Highland CattleFra: Nortura SA Rudshøgda
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding vedrørende svar på dispensasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.04.20182018/78308
2018/78308-6
- --- I
NORTURA SA AVD KARASJOK - SlakteplanFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.04.20182018/98925
2018/98925-1
- --- I
NORTURA SA AVD MÅLSELV - SlakteplanFra: NORTURA SA AVD MÅLSELV
Til: Mattilsynet
Slakteplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20182018/80961
2018/80961-2
- --- I
NORTURA SA AVD SARPSBORG - InspeksjonFra: Nortura SA Sarpsborg
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20182018/67080
2018/67080-4
- --- I
NORTURA SA AVD OTTA - InspeksjonFra: Nortura SA avd. Otta
Til: Mattilsynet
Uttale til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.04.20182018/76875
2018/76875-205
- --- I
Innsynshenvendelser 2 2018 - SamlesakFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Innsynshenvendelse Ingrid Melkild
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.04.20182018/93625
2018/93625-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.04.20182018/92733
2018/92733-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.04.20182018/87056
2018/87056-2
- --- I
Debio - Vigdis Moss - Bruk av konvensjonelt fôrFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Vedr søknad om bruk av konvensjonelle rundballer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.04.20182018/80036
2018/80036-2
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - InspeksjonFra: Nortura SA avd Hærland
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.04.20182018/91523
2018/91523-1
- --- I
Dawit Weldeab Kibreab - Nortura SA Kompetansebevis bedøving og avlivingFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet
Søknad om kompetansebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.04.20182018/88502
2018/88502-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.04.20182018/88801
2018/88801-1
- --- I
EMILIE MOORE BERNHOFT - Godkjenning/meldingFra: Nortura SA avdeling Malvik
Til: Mattilsynet
Søknad om kompetansebevis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.04.20182018/68327
2018/68327-2
- --- I
NORTURA SA AVD TØNSBERG - InspeksjonFra: Nortura SA avd Tønsberg
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.04.20182018/85227
2018/85227-1
- --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.04.20182018/75665
2018/75665-4
- --- I
NORTURA SA AVD STEINKJER - SaksbehandlingFra: Nortura SA avd Steinkjer
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.04.20182018/87036
2018/87036-1
- --- I
Nortura SA Rudshøgda - SalmonellaprøverFra: Nortura SA Rudshøgda
Til: Mattilsynet
Salmonellaprøver av tilberedt og kvernet kjøtt - Reduksjon av antall prøveenheter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.04.20182018/82973
2018/82973-1
- --- I
NORTURA SA AVD EGGPRODUKTER REVETAL - ProduktregistreringFra: NORTURA SA AVD EGGPRODUKTER REVETAL
Til: Mattilsynet
Melding om registrering av gjødselprodukt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.04.20182018/65312
2018/65312-6
- --- I
NORTURA SA AVD TØNSBERG - InspeksjonFra: Nortura SA avd Tønsberg
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på varsel om vedtak - Ref nr 2018/065312
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/84697
2018/84697-1
- --- I
Nortura SA Rudshøgda - ***** ***** ***** - Dispensasjon - Nødslaktprosedyre for Highland CattleFra: Nortura SA Rudshøgda
Til: Mattilsynet
Søknad om dispensasjon for å bruk av nødslaktprosedyre for Highland Cattle fra besetning til Anders Wilhelm Blyberg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/78308
2018/78308-001
M25152 - 752 --- I
NORTURA SA AVD KARASJOK - SlakteplanFra: NORTURA SA AVD KARASJOK
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Finnmark
Slakteplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/75665
2018/75665-002
M24161 - 752 --- I
NORTURA SA AVD STEINKJER - SaksbehandlingFra: Nortura Steinkjer
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
Søknad om utsatt frist på uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/44155
2018/44155-002
M24142 - 752 --- I
NORTURA SA AVD MALVIK - InspeksjonFra: Nortura SA avdeling Malvik
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Trondheim og omland
Tilbakemelding på destruksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/77482
2018/77482-001
M22120 - 752 --- I
NORTURA SA AVD OTTA - SlakteplanFra: NORTURA SA AVD OTTA
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Slakteplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.03.20182018/76442
2018/76442-001
M22131 - 541 --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon planter, dyr og mat Mjøsområdet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/02478
2018/02478-003
M22131 - 421 --- I
Nortura - Prøvetakingsutstyr for verpehøns - Salmonella 2018- Region ØstFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon planter, dyr og mat Mjøsområdet
Utsending av salmonellaprøver
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/02549
2018/02549-003
M24000 - 421 --- I
Nortura - Prøvetakingsutstyr for verpehøns - Salmonella 2018- Region MidtFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet,
Region Midt
Utsending av salmonellaprøver
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/02457
2018/02457-002
M25132 - 421 --- I
Nortura - Prøvetakingsutstyr for verpehøns - Salmonella 2018 - Region NordFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Midtre Hålogaland
Utsending av salmonellaprøver
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/10070
2018/10070-006
M25132 - 431-1 --- I
***** ***** ***** ***** InspeksjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Midtre Hålogaland
***** *****
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/34098
2018/34098-001
M22120 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
Avregning slakt Skottlien
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/75548
2018/75548-001
M22131 - 541 --- I
NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER - Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrFra: NORTURA SA AVD SAMVIRKEKYLLING VÅLER
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon planter, dyr og mat Mjøsområdet
Melding om import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/60274
2018/60274-003
M22110 - 72 --- I
NORTURA SA AVD TYNSET - RevisjonFra: Nortura SA Avd Tynset
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Glåmdal og Østerdal
Tilbakemelding på revisjon 20032018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182017/230240
2017/230240-008
M21133 - 752 --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura SA Hærland
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Endring av tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/73435
2018/73435-001
M21133 - 530 --- I
Nortura Sarpsborg - Mistanke om salmonella i råstoff fra HærlandFra: Nortura Sarpsborg
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Mistanke om salmonella i råstoff
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182018/49503
2018/49503-009
M23141 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Tilbakemelding på tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182018/49503
2018/49503-010
M23141 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Nortura SA
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Ny tiltaksplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182018/72085
2018/72085-001
M25152 - 752 --- I
NORTURA SA AVD KARASJOK - SlakteplanFra: NORTURA SA AVD KARASJOK
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Finnmark
Slakteplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn