Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [112].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/208364
2018/208364-4
- --- I
Høring ernærings- og helsepåstander SANTE/10700/2018, SANTE/10701/2018, SANTE/10891/2015 og SANTE/10069/2018Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/211525
2018/211525-5
- --- I
EU - Forordningene (EU) 2018/1122, 2018/1123, 2018/1132, 2018/1133 og laktitol - implementeringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/233396
2018/233396-1
- --- I
Seacalx AS - Klassifisering av ProcalxFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet
KOPI - Klassifisering av Procalx
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/228015
2018/228015-1
- --- I
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Salg av produkter som inneholder stoffer klassifisert som legemiddel utenom apotek - TetreoljeFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet
KOPI - Anmodning om uttalelse vedrørende salg av produkter som inneholder stoffer klassifisert som legemiddel utenom apotek - Tetreolje
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20182018/223751
2018/223751-1
- --- I
Statens Legemiddelverk - Legemiddelforskriften kapittel 13 og cpc-forordningen - HøringFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Høring om forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) kapittel 13 om reklame for legemidler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.09.20182018/211448
2018/211448-2
- --- I
TPI NORWAY AS - InspeksjonFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Seed enquiry
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.06.20182018/96557
2018/96557-3
- --- I
MRL oppdatering 2018Fra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Høringssvar - Utkast til endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.05.20182018/72434
2018/72434-6
- --- I
EU - Forordning (EU) 2018/456 og forordningene (EU) 2018/460, 2018/461 og 2018/462 - implementeringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.03.20182018/75139
2018/75139-001
M16110 - 008 --- I
Statens legemiddelverk - Utleveringsbestemmelse for viktige humane antibiotikapreparater i ATC gruppe J01 for å hindre uønsket bruk til dyrFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Høring om planlagt innføring av utleveringsbestemmelse for viktige humane antibiotikapreparater i ATC gruppe J01 for å hindre uønsket bruk til dyr - Forsinket høring
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.03.20182018/33351
2018/33351-002
M15110 - 312 --- I
Høring C(2018)438 endring av proteinnivået i tilskuddsblandingerFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens Legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.03.20182018/71391
2018/71391-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Jarrow Milk ThistleFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av melding om mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Jarrow Milk Thistle
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.03.20182018/64803
2018/64803-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - NaturprodukterFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av bivirkningsmelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.03.20182018/38376
2018/38376-001
M15120 - 523 --- I
Plantevernmiddelrestforskriften FOR-2009-08-18-1117 endring MRL og vedlegg I (396/2005) 2017/1777, 2018/62, 2018/70, 2017/73 og 2017/78Fra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Statens Legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.03.20182018/08181
2018/08181-003
M15110 - 312 --- I
Høring, ernærings- og helsepåstander, SANTE/11490/2017 og ANTE/11491/2017Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20182018/53721
2018/53721-001
M17110 - 622 --- I
PartnerMed AS - Desinfeksjonsmiddel akvakulturFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd
KOPI - Godkjent desinfeksjonsmiddel akvakultur
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.02.20182018/55057
2018/55057-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Helseimport og eksport AS - Klassifisering av Polyscias fryticosa Ming araliaFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering Polyscias fryticosa Ming aralia
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/45018
2018/45018-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - XtendFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av melding om mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Xtend
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43705
2018/43705-001
M24121 - 529 --- I
Naustor Technology AS - Godkjent søknad - NauzoneFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
KOPI - Godkjent søknad - Nauzone - Desinfeksjonsmiddel til akvakultur
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20182018/44173
2018/44173-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20182018/44190
2018/44190-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** ***** - Forever Living Products Scandinavia AB
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.02.20182018/38922
2018/38922-001
M21120 - 511-10 --- I
Ask Brygghus AS - Import av legemidler til ikke-medisinsk bruk - Artemisia absinthiumFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Ask Brygghus AS - Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk - Artemisia absinthium
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.02.20182018/19533
2018/19533-005
M15110 - 312 --- I
EU - Forordning (EU) 2017/2470, forordning (EU) 2017/2469 og forordning (EU) 2017/2468 - implementeringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.02.20182018/37663
2018/37663-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk -Klassifisering av ***** ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Vurdering av ***** ***** ***** - Klassifisering av kosttilskudd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.02.20182018/44198
2018/44198-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** ***** ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** ***** ***** ***** - Proteinfabrikken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.02.20182017/88422
2017/88422-005
M15110 - 312 --- I
Høring av forordning (EU) 2017/1091 særskilte grupper, endring i unionslisten forord 609/2013Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens legemiddelverk - Høringssvar - Endring av forskrift om næringsmidler til særskilte grupper
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.01.20182018/26829
2018/26829-001
M15110 - 511-12 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vurdering av produkt - Ronda Balance DFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Vurdering av Ronda Balance D
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.01.20182018/26832
2018/26832-001
M15110 - 511-12 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vurdering av produkt - Consept BalnceFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Vurdering av Consept Balance
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.01.20182018/26840
2018/26840-001
M15110 - 511-12 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vurdering av produkt - Adriana Balance SFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Vurdering av Adriana Balance S
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.01.20182018/26846
2018/26846-001
M15110 - 511-12 --- I
Proteinfabrikken AS - Vurdering av produkt - Rapid BurnFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Vurdering av produkt - Rapid Burn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.01.20182018/18867
2018/18867-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Proteinfabrikken - Klassifisering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ekstrakt type 1Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Klassifisering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ekstrakt type 1
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.01.20182018/18872
2018/18872-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Proteinfabrikken - Klassifisering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ekstrakt type 2Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Klassifisering av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ekstrakt type 2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182018/16387
2018/16387-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** - Alimenta AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182018/16401
2018/16401-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** - Alimenta AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182018/16415
2018/16415-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** ***** ***** ***** ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Helseimport og eksport AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182018/16429
2018/16429-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** ***** ***** ***** ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Helseimport og eksport AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182018/16533
2018/16533-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** ***** ***** ***** ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Helseimport og eksport AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.01.20182018/18900
2018/18900-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Passion4Feed AS - Klassifisering av Apipet seniorFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Passion4Feed AS - Klassifisering av Apipet senior
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20182018/16540
2018/16540-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** ***** ***** ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** ***** ***** ***** - Tenna Norge AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.01.20182018/16545
2018/16545-001
M15110 - 511-13 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av ***** ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** ***** - Tenna Norge AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.01.20182017/206808
2017/206808-014
M23152 - 559 --- I
***** ***** ***** ***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet
Urten Dioscorea collettii omtalt som Barbasco - Svar frå Statens legemiddelverk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.12.20172017/206521
2017/206521-002
M17110 - 567 --- I
Chemco AS - Teknisk desinfeksjonsmiddel - VigorOxFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd
KOPI - Oppdatert godkjenning for VigorOx A&F 5 og 15 %
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.12.20172018/02955
2018/02955-001
M15110 - 046 --- I
Statens legemiddelverk - Årsrapport - Omsetning av legemidler utenom apotekFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Årsrapport 2016 - tilsyn med virksomheter som omsetter legemidler utenom apotek
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.12.20172017/272155
2017/272155-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av Taraxacum officinalisFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Klassifisering av Taraxacum officinalis
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.12.20172017/269541
2017/269541-002
M21120 - 549 --- I
Hamp Redder Verden ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Skiftet AS - Import og videresalg av kosttilskudd CBD olje uten THCFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Tilbakemelding fra Statens Legemiddelverk vedrørende import og videresalg av kosttilskudd - CBD olje
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.12.20172017/260123
2017/260123-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av Rosmarinius officinalisFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Klassifisering av Rosmarinius officinalis - Alimenta AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.12.20172017/219587
2017/219587-005
M15110 - 312 --- I
Høring SANTE/2016/11496 helsepåstanderFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.12.20172017/219587
2017/219587-006
M15110 - 312 --- I
Høring SANTE/2016/11496 helsepåstanderFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.12.20172016/180987
2016/180987-008
M15110 - 312 --- I
Tidlig høring ernærings- og helsepåstander forordning (EU) 2017/672, 2017/676 og WSTC I og IIFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20172017/266790
2017/266790-001
M15110 - 530 --- I
DRANorway - Klassifisering av rhamnus purshianaFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Klassifiseringsspørsmål om rhamnus purshiana
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20172017/247805
2017/247805-001
M15110 - 525 --- I
Proteinfabrikken - BioPerine - KlassifiseringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Klassifisering av sort pepper ekstrakt - BioPerine
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20172017/236539
2017/236539-001
M15110 - 525 --- I
Alimenta AS - Solidago Virgaurea - KlassifiseringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Klassifisering av Solidago Virgaurea
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20172017/131111
2017/131111-002
M15110 - 008 --- I
Statens legemiddelverk - Endringer i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legemidler ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] omsettes utenom apotekFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Høring avsluttet - Oppdatert ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legemidler ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] omsettes utenom apotek - LUA-listen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20172017/131111
2017/131111-003
M15110 - 008 --- I
Statens legemiddelverk - Endringer i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legemidler ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] omsettes utenom apotekFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Høring avsluttet - Oppdatert ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legemidler ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] selges utenom apotek - LUA-listen - Rettet versjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.10.20172017/229337
2017/229337-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Pure Supply AS - KlassifiseringsspørsmålFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Klassifiseringsspørsmål
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20172017/145937
2017/145937-006
M23143 - 73 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ROGALAND AS AVD JØRPELAND - InspeksjonFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Mengdebegrensning - Barnestyrke smertestillende/nesespray
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20172017/220801
2017/220801-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av MacacaoFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Klassifisering av Macacao
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20172017/220806
2017/220806-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av Full Spectrum MacaFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Klassifisering av Full Spectrum Maca
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20172017/220814
2017/220814-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - Klassifisering av Panax GinsengFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Statens legemiddelverk - Klassifisering av Panax Ginseng
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20172017/181985
2017/181985-004
M15120 - 523 --- I
Plantevernmiddelrestforskriften FOR-2009-08-18-1117 endring MRL 2017 1164Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20172017/205459
2017/205459-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Jarrow Milk Thistle - Now Ashwagandha - NutriCology Ox Bile - Doctors Best Magnesium - Jarrow Formulas ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] FactorsFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av melding om mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20172017/203114
2017/203114-001
M16110 - 32 --- I
Statens legemiddelverk - Håndtering av avanserte terapier i veterinærmedisinFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
Forespørsel om deltagelse i utredning av håndtering av avanserte terapier i veterinærmedisin
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20172017/200664
2017/200664-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - WFS plusFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av melding om mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.09.20172017/200268
2017/200268-001
M15110 - 525 --- I
Statens legemiddelverk - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Klassifisering av ***** *****Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Klassifisering av ***** *****
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.09.20172015/269794
2015/269794-004
M15120 - 325 --- I
Endringer i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidlerFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.09.20172015/256868
2015/256868-011
M15120 - 540 --- I
Helse- og omsorgsdepartementet - Bestilling - Utkast til forskrift om produksjon mv og eksport av ikke-konforme produkter ment for eksport til tredjestaterFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20172017/187575
2017/187575-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - K2Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av bivirkningsmelding - Menaqinone-7
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20172017/188030
2017/188030-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Menaqinone-7Fra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av bivirkningsmelding - Menaqinone-7
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.09.20172017/186439
2017/186439-001
M16110 - 525 --- I
PassionFeed AS - Apipet gastro - KlassifiseringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
KOPI - Klassifisering av Apipet gastro
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.09.20172017/186436
2017/186436-001
M15110 - 525 --- I
Proteinfabrikken AS - Gymnema sylvestre ekstrakt - KlassifiseringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Klassifisering av Gymnema sylvestre ekstrakt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.09.20172017/185503
2017/185503-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Bivirkningsmelding - Lito nypepulver - Astaxin - Natto K2 - ProArgi-9 - Berthelsen Scanalka MineralerFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av bivirkningsmelding - Lito nypepulver - Astaxin - Natto K2 - ProArgi-9 - Berthelsen Scanalka Mineraler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.09.20172017/178091
2017/178091-003
M22150 - 513-2 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Import av planter til NorgeFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Søndre Buskerud
Import av planter til Norge - Sunnhetssertifikat - Oversendelse fra Statens legemiddelverk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.08.20172017/171402
2017/171402-001
M15110 - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Lito nypepulver - Astaxin - Natto K2 - ProArgi-9 - Berthelsen Scanalka MineralerFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av bivirkningsmelding - Lito nypepulver - Astaxin - Natto K2 - ProArgi-9 - Berthelsen Scanalka Mineraler
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.08.20172017/141239
2017/141239-005
M15120 - 523 --- I
Plantevernmiddelrestforskriften FOR-2009-08-18-1117 endring MRL 2017 623 624 626 627 671 693 978 983 1016 1135Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Statens legemiddelverk - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.08.20172016/00649
2016/00649-012
M23110 - 431-4 --- I
FDF - Forsøksdyrutvalget - Årsrapporter fra forsøksdyravdelinger for 2015Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling nasjonale oppgaver
Statens legemiddelverk - Årsrapport 2015
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.08.20172017/159981
2017/159981-001
M15110 - 511-13 --- I
Tokay AS - ***** ***** ***** - KlassifiseringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** ***** - Ikke legemiddel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.08.20172017/159991
2017/159991-001
M15110 - 511-13 --- I
Tokay AS - ***** ***** ***** - KlassifiseringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Søknad om klassifisering av ***** ***** ***** - Ikke legemiddel
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.05.20172017/101862
2017/101862-001
M15110/SIBSV - 325 --- I
Helse- og omsorgsdepartementet - Statens legemiddelverk - LUA-forskriftenFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Vedrørende LUA-forskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.02.20172017/45594
2017/45594-001
M15110/ANKSO - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Pre-workoutFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av melding om mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.12.20162016/198163
2016/198163-004
M21120/LEKST - 71 --- I
NATURECARE AS AVD OSLO - InspeksjonFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Spørsmål vedrørende importert urtete
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20162016/05479
2016/05479-013
M15120/WAAHM - 523 --- I
MRL oppdatering 2016Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Høringssvar - Grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20162016/251496
2016/251496-001
M15110/ANKSO - 525 --- I
Kvale Advokatfirma DA - Supermix - ClassificationFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Classification of Supermix
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20162016/186497
2016/186497-002
M15110/ANKSO - 559 --- I
Optima produkter AS - Ulovlig markedsføringFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
KOPI - Bekreftelse på avslutning av sak -. Medisinske påstander
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20162016/180987
2016/180987-002
M15110/CHHOL - 312 --- I
Tidlig høring ernærings- og helsepåstander SANTE/10972/2016, SANTE/10962/2016 og WSTC I og IIFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Statens legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20162016/219174
2016/219174-001
M15110/SVVAS - 530 --- I
Statens legemiddelverk - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Lectinect mageFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av melding om mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Lectinect mage
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20162016/05479
2016/05479-012
M15120/WAAHM - 523 --- I
MRL oppdatering 2016Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
Statens legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20162016/201503
2016/201503-001
M15110/ANKSO - 530 --- I
Folkehelseinstituttet - Mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd - Lectinect K2 SuperiorFra: STATENS LEGEMIDDELVERK
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Oversendelse av melding om mistenkt alvorlig bivirkning av kosttilskudd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20162016/141637
2016/141637-004
M15110/MOVAT - 515 --- I
Høring - Kosmetikk - 5 rettsakterFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
Høringssvar - Forslag til endring i kosmetikkforskriften
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.02.20162016/44143
2016/44143-001
M14130 - 041 --- I
Statens legemiddelverk - Felleseuropeisk database - ArkiveringFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon sentralbord og dokumentasjon
Spørsmål vedrørende arkivering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.02.20162016/41744
2016/41744-002
M21143 - 515 --- I
Glykolsyre i kjemisk peelingFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum
Automatisk svar - Bruk av Glycolic acid i skin peeling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.12.20152016/68094
2016/68094-002
M21120 - 73 --- I
GYMGROSSISTENBUTIKK AS - InspeksjonFra: Statens Legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Analyseresultater
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.12.20152016/41404
2016/41404-002
M15110 - 511 --- I
OK-program kosttilskudd 2016Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
OK-program 2016 kosttilskudd - Utløsing av opsjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.09.20142014/220052
2014/220052-001
604022/RUMAL - 323 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Statens legemiddelverk - GodkjenningsfritakFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Oversendelse av godkjenningsfritak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.09.20142014/220052
2014/220052-002
604022/RUMAL - 323 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Statens legemiddelverk - GodkjenningsfritakFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Oversendelse av godkjenningsfritak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.08.20142014/187232
2014/187232-001
802022/NALAR - 71 --- I
Norwegian People AS - Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk brukFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
KOPI - Vedrørende søknad om importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.05.20142014/220052
2014/220052-003
604022/RUMAL - 323 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Statens legemiddelverk - GodkjenningsfritakFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Oversendelse av godkjenningsfritak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.08.20132013/137482
2013/137482-006
103001/CHHOL - 319 --- I
Forskrift om ernærings- og helsepåstander - Seks nye godkjente helsepåstander i felleskapslista - Forordning EU 536/2013Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Statens legemiddelverk - Høringssvar - Forskrift om ernærings- og helsepåstander
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.07.20132013/89846
2013/89846-007
103003/INORM - 513-3 --- I
Fortilsetningsstoff-forskriften - Høring nr 2 2013 - Forordning EU 744/2012 - Endringer i forskrift om tilsetningsstoffer i forvarer 2005-04-12-319Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Statens legemiddelverk - Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.07.20132013/143122
2013/143122-001
103001/[Ufordelt] - 008 --- I
Statens legemiddelverk - Implementering av direktiv 2012/52/EU i Norsk rettFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Høring - Implementering av direktiv 2012/52/EU i Norsk rett
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.06.20132013/111094
2013/111094-003
103003/HEKSJ - 312 --- I
Forskrift om grenseverdier for koksidiostatikaFra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Statens legemiddelverk - Høringssvar - Forskrift om grenseverdier for koksidiostatika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.06.20132013/26417
2013/26417-006
103003/INORM - 312 --- I
Fôrvareforskriften - Endringer i vedlegg 1 - Forskrift om fôrvarer 2002-11-07-1290 - Forordning EU 744/2012Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet,
Statens legemiddelverk - Høringssvar - Forskrift om fôrvarer 2002-11-07-1290 - Forordning EU 744/2012
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn