Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/216420
2018/216420-3
- --- I
TINGVOLLFISK AS - InspeksjonFra: Tingvollfisk
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding med dokumentasjon på vaksinasjon av rognkjeks
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.03.20182017/81463
2017/81463-008
M24121 - 751 --- I
Etablering utvidelse TMR- Morefish Tingvoll AS - Akvakultur - Settefisk av rognkjeks - Lokalitet Torjulvågen - Tingvoll kommuneFra: Tingvollfisk AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
Dokumentasjon i hht vilkår for godkjenning - Lokalitet Torjulvågen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn