Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [7] av [7].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/229064
2018/229064-5
- --- U
AGDER RENOVASJON IKS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: AGDER RENOVASJON IKS
Mattilsynet fatter vedtak om vending av ranker og riktig merking av gjødselvare
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/229064
2018/229064-4
- --- U
AGDER RENOVASJON IKS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: AGDER RENOVASJON IKS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om vending av ranker og riktig merking av gjødselvare
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/229064
2018/229064-1
- --- U
AGDER RENOVASJON IKS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Agder Renovasjon IKS
MELDING OM INSPEKSJON AGDER RENOVASJON 20181107
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20172017/185386
2017/185386-002
M23121 - 511-11 --- U
AGDER RENOVASJON IKS - Endre biproduktvirksomhetFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og mat Agder

Til: AGDER RENOVASJON IKS
Mattilsynet innvilger søknad om regodkjenning etter ny regelverk av komposteringsanlegg på Heftingsdalen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.08.20172017/147367
2017/147367-002
M23121 - 511-11 --- U
AGDER RENOVASJON IKS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og mat Agder

Til: AGDER RENOVASJON IKS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED KOMPOSTERINGSMETODE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.06.20172017/136787
2017/136787-002 U
M23121 - 511-11 --- U
Agder Renovasjon IKS - Søknad - Søknad om tillatelse til å kompostere stillehavsøstersFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og mat Agder

Til: AGDER RENOVASJON IKS
MATTILSYNET GIR TILLATELSE FOR Å KOMPOSTERE STILLEHAVSØSTERS MED BLØTVEV OG KJØTT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.01.20162014/269040
2014/269040-005 U
M23121 - 511-11 --- U
AGDER RENOVASJON IKS - Endre biproduktvirksomhetFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og mat Agder

Til: AGDER RENOVASJON IKS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED BIPRODUKTER - KOMPOSTERINGSANLEGG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn