Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [145].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/222870
2018/222870-8
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - AVSLUTTING AV SAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.11.20182018/222870
2018/222870-6
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Angående vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20182018/232856
2018/232856-2
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Mattilsynet fattar vedtak om gebyr for tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20182018/239536
2018/239536-2
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10080 LAKSEVIKA - RAPPORT MED VEDTAK OG TVANGSMULKT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20182018/222870
2018/222870-3
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - TILSYNSRAPPORT MED PRØVEUTTAK OG VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.10.20182018/232856
2018/232856-1
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarslar vedtak om gebyr for tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/240847
2018/240847-1
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - STATUSRAPPORT MED PÅPEKING AV PLIKT FOR ANLEGG I KONTROLLOMRÅDE FOR ILA (UKE 35-42)
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20182018/239536
2018/239536-1
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10080 LAKSEVIKA - VARSEL OM VEDTAK OG TVANGSMULKT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20182018/232451
2018/232451-2
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/222870
2018/222870-2
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - TILSYNSRAPPORT MED PRØVEUTTAK OG VARSEL OM VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.10.20182018/232451
2018/232451-1
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11756 ALLERSHOLMEN - TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/231522
2018/231522-2
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - BLOM FISKEOPPDRETT AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/223326
2018/223326-1
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Syrtangen og Ljøsøy - slaktFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET SYRTANGEN OG LJØSØY - TILLATELSE TIL SLAKTING AV FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.08.20182018/87664
2018/87664-4
- --- U
Blom Fiskeoppdrett AS - Etableringa av ny oppdrettslokalitet Husevågøy - Vågsøy kommuneFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Blom Fiskeoppdrett AS - Mattilsynet fatter vedtak om godkjenning av ny lokalitet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.04.20182018/92278
2018/92278-2
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Vedtak om gebyrFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Lokalitet Laksevika og Kjeppevikholmen - Vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.04.20182018/92278
2018/92278-1
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Vedtak om gebyrFra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS- Varsel om vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.04.20182018/82418
2018/82418-2
- --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Lokalitet Vikane - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet
Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - 13704 Vikane - Vurdering av søknad om godkjenning av driftsplan 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20182018/61802
2018/61802-002
M23172 - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - 13704 Vikane - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - 13704 Vikane - Vurdering av søknad om godkjenning av driftsplan 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182017/166957
2017/166957-002
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - 11738 OTTERHOLMEN - Oppheving av båndleggingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Lokalitet 11738 Otterholmen - Oppheving av båndlegging
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/62691
2018/62691-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS- Laksevika og Kjeppevikholmen - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AD - 10080 LAKSEVIKA og 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.04.20182018/73043
2018/73043-002
M23172 - 622 --- U
Blom Fiskeoppdrett AS - Meldepliktig sykdom på 11667 GardskrånesetFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Båndlegging grunnet mistanke om PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.03.20182018/74972
2018/74972-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Ljøsøy - Båndlegging ved påvist PDFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS- Lokalitet 14435 Ljøsøy - Båndlegging ved påvist PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.02.20182018/50869
2018/50869-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - 13704 VIKANE - Båndlegging grunnet mistanke om PDFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - 13704 VIKANE - Båndlegging grunnet mistanke om PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.02.20182018/31237
2018/31237-002
M23172 - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - BLOM FISKEOPPDRETT AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.01.20182018/24341
2018/24341-002
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - PD mistankeFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Båndlegging på grunn av mistanke om PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.01.20182017/192897
2017/192897-005
M23190 - 751 --- U
Blom Fiskeoppdrett AS - Lokalitet Silda - AkvakulturFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Nordfjord

Til: Blom Fiskeoppdrett AS m.fl.
Søknad frå Blom Fiskeoppdrett AS - Lokalitet Silda
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.01.20182017/204481
2017/204481-008
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10086 REKEVIKI OG 13704 VIKANE - PRØVESVAR OG VEDTAK OM GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.01.20182018/18268
2018/18268-002
M23172 - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 31497 TOSKA N - VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.01.20182017/204481
2017/204481-006
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10086 REKEVIKI OG 13704 VIKANE - TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.01.20182017/269954
2017/269954-003
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Blom Fiskeoppdrett AS - lokalitet 14435 Ljøsøy - rapport med vedtak om internkontroll rundt avlusing og tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20182018/03397
2018/03397-002
M23172 - 622 --- U
Blom Fiskeoppdrett AS - Lokalitet 10086 Rekeviki - SAV3Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Båndlegging på grunn av mistanke om PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20182017/266336
2017/266336-003
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - VARSEL OM VEDTAK ETTER OVERSKRIDELSE AV LUSEGRENSENFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.12.20172017/269954
2017/269954-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarslar vedtak om internkontroll og tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.12.20172017/266336
2017/266336-002
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - VARSEL OM VEDTAK ETTER OVERSKRIDELSE AV LUSEGRENSENFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN -VEDTAK ETTER OVERSKRIDELSE AV LUSEGRENSEN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.12.20172017/258622
2017/258622-002
M23172 - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2017 - BLOM FISKEOPPDRETT AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.12.20172017/225893
2017/225893-004
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20172017/266336
2017/266336-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - VARSEL OM VEDTAK ETTER OVERSKRIDELSE AV LUSEGRENSENFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - VARSEL OM VEDTAK ETTER OVERSKRIDELSE AV LUSEGRENSEN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.12.20172017/251006
2017/251006-002
M23172 - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - BLOM FISKEOPPDRETT AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.12.20172017/240699
2017/240699-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Blom fiskeoppdrett, lokalitet Ljøsøy og Gardskråneset
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20172017/225893
2017/225893-002
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Mattilsynet fatter vedtak om internkontroll og tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.11.20172017/225893
2017/225893-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Blom Fiskeoppdrett AS - Lokalitet 11667 Gardskråneset - varsel om vedtak om journalføring og gebyr for tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.10.20172017/225899
2017/225899-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT ASFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Blom Fiskeoppdrett AS - Lokalitet 11728 Otterholmen, tillatelse til merdsetting utenfor Sotra Fiskeindustri
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.10.20172017/217965
2017/217965-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Mattilsynet tillater transport, men avslår merdsetting
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.10.20172017/189812
2017/189812-003
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr etter tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20172017/204481
2017/204481-007
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Kvittering prøveuttak 05102017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20172017/201382
2017/201382-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Blom Fiskeoppdrett AS - 11652 Kjeppevikholmen - Opphevelse av restriksjoner grunnet PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20172017/174939
2017/174939-003
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - RAPPORT MED VEDTAK OM GJENNOMGANG AV VARSLINGSRUTINERFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - RAPPORT MED BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.09.20172017/188452
2017/188452-002
M23172 - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Lokalitet 14435 Ljøsøy - vurdering av søknad om endret driftsplan for 2017 og 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.09.20172017/189812
2017/189812-002
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
Blom Fiskeoppdrett AS, lokalitet 10309 Syrtangen. Rapport med varsel om gebyr for tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.09.20172017/174939
2017/174939-002
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - RAPPORT MED VEDTAK OM GJENNOMGANG AV VARSLINGSRUTINERFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - RAPPORT MED VEDTAK OM GJENNOMGANG AV VARSLINGSRUTINER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.09.20172017/174939
2017/174939-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - RAPPORT MED VEDTAK OM GJENNOMGANG AV VARSLINGSRUTINERFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.08.20172017/166957
2017/166957-001
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - VEDTAK OM BÅNDLEGGING VED PÅVIST PDFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11738 OTTERHOLMEN - VEDTAK OM BÅNDLEGGING VED PÅVIST PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.07.20172017/51899
2017/51899-019
M23172 - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11754 BØØY OG 11738 OTTERHOLMEN - TILSYN MED PRØVEUTTAKFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11754 BØØY OG 11738 OTTERHOLMEN - PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.07.20172017/126257
2017/126257-004 U
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY N. - VEDTAK OM GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.07.20172017/126257
2017/126257-002 U
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY N. - TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.07.20172017/142571
2017/142571-001 U
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Oppheving av båndleggingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 13704 VIKANE - OPPHEVING AV BÅNDLEGGING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.07.20172017/142616
2017/142616-001 U
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Oppheving av båndleggingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 13965 NESBØ/GJELDSVIK - OPPHEVING AV BÅNDLEGGING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.06.20172017/124657
2017/124657-001 U
M23172 - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Transport og merdsetting av PD-fiskFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.06.20172017/126257
2017/126257-003 U
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Kvittering prøveuttak Ljøsøy 15.06.2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.06.20172017/124657
2017/124657-006 U
M23172 - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Merdsetting av PD-fiskFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
E-post med foreløpig godkjenning til merdsetting
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.06.20172017/124657
2017/124657-007 U
M23172 - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Merdsetting av PD-fiskFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
E-post med presisering ang. slakting fra Kjeppevikholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.04.20172017/76001
2017/76001-001 U
M23172/CHPET - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - VEDTAK OM BÅNDLEGGING VED PÅVIST PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20172017/40063
2017/40063-002 U
M23172/CHPET - 622 --- U
Blom Fiskeoppdrett AS - Lokalitet 10309 Syrtangen - Søknad om endret areal for anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aureFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10309 SYRTANGEN - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.03.20172017/51899
2017/51899-002 U
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11754 BØØY OG 11738 OTTERHOLMEN - TILSYN MED PRØVEUTTAKFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11754 BØØY OG 11738 OTTERHOLMEN - TILSYN MED PRØVEUTTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.03.20172017/51899
2017/51899-003 U
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11754 BØØY OG 11738 OTTERHOLMEN - TILSYN MED PRØVEUTTAKFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Kvittering for prøveuttak - Lokalitet Bøøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.03.20172017/51899
2017/51899-004 U
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11754 BØØY OG 11738 OTTERHOLMEN - TILSYN MED PRØVEUTTAKFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Kvittering for prøveuttak - Lokalitet Otterholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.03.20172017/51899
2017/51899-005 U
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11754 BØØY OG 11738 OTTERHOLMEN - TILSYN MED PRØVEUTTAKFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Feltrapport - Lokalitet Otterholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.03.20172017/51899
2017/51899-006 U
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11754 BØØY OG 11738 OTTERHOLMEN - TILSYN MED PRØVEUTTAKFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Feltrapport - Lokalitet Bøøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.03.20172016/259332
2016/259332-018 U
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 13704 VIKANE OG 13965 NESBØ/GJELDSVIK - TILSYN MED PRØVEUTTAKFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 13704 VIKANE OG 13965 NESBØ/GJELDSVIK - PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.03.20172017/45775
2017/45775-002
M23172/CHPET - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Søknad om flytting av fiskFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Svar på søknad vedr. flytting av fisk Blom Fiskeoppdrett
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.03.20172017/44033
2017/44033-002
M23172/CHPET - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITETENE 10080 LAKSEVIKA OG 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV ENDRET DRIFTSPLAN 2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.02.20172016/176407
2016/176407-006 U
M23172/KJKFR - 751 --- U
H-R-4 og H-R-11 Blom Fiskeoppdrett AS - Søknad om utvidinga av biomasse på lokalitet 10086 Rekeviki i Lindås kommuneFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10086 REKEVIKI - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.02.20172017/34683
2017/34683-002 U
M23172/KJKFR - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV ENDRET DRIFTSPLAN 2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.01.20172017/08899
2017/08899-001 U
M23172/AAEBE - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11756 ALLERSHOLMEN - OPPHEVING AV BÅNDLEGGING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.01.20172016/250251
2016/250251-002 U
M23172/CHPET - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.01.20172016/227230
2016/227230-003 U
M23172/KJKFR - 751 --- U
BlOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNINGFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20172016/143555
2016/143555-011 U
M23172/CHPET - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10080 LAKSEVIKA - PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20172016/143555
2016/143555-010 U
M23172/CHPET - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Prøvesvar PRVom, lok. 10080 Laksevika 29.06.2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20172016/144309
2016/144309-009 U
M23172/CHPET - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Prøvesvar PRVom, lok. 11652 Kjeppevikholmen 29.06.2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20172016/144309
2016/144309-010 U
M23172/CHPET - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11652 KJEPPEVIKHOLMEN - PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20162016/261964
2016/261964-002 U
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11652 KJEPPEVIKHOLMEN OG 10080 LAKSEVIKA - TILSYNSRAPPORT MED PÅPEKING AV PLIKTFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11652 KJEPPEVIKHOLMEN OG 10080 LAKSEVIKA - TILSYNSRAPPORT MED PÅPEKING AV PLIKT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.12.20162016/259332
2016/259332-002 U
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 13704 VIKANE OG 13965 NESBØ/GJELDSVIK - TILSYN MED PRØVEUTTAKFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
- LOKALITET 13704 VIKANE OG 13965 NESBØ/GJELDSVIK - TILSYN MED PRØVEUTTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.12.20162016/254850
2016/254850-002
M23172/KRBIR - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - VEDTAK OM LØYVE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.11.20162016/261964
2016/261964-006
M23172/KJKFR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11652 KJEPPEVIKHOLMEN OG 10080 LAKSEVIKA - TILSYNSRAPPORT MED PÅPEKING AV PLIKTFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Lokalitet 11652 Kjeppevikholmen - Kvittering for prøveuttak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.11.20162016/213847
2016/213847-001 U
M23172/KRBIR - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY N - TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.07.20162016/158633
2016/158633-004 U
M23172/KRBIR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 13965 NESBØ/GJELDSVIK - VEDTAK OM BANDLEGGING VED PÅVIST PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.07.20162016/158633
2016/158633-003 U
M23172/KRBIR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS m.fl.
Melding om bandlegging og publisering av sjukdomsstatus lok. Nesbø/Gjeldsvik
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.07.20162016/136510
2016/136510-003 U
M23172/CHPET - 751 --- U
Blom Fiskeoppdrett AS - Lokalitet 10080 Laksevika i Meland kommune - Samlokalisering av forskningsløyve for oppdrett av regnbogeaureFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10080 LAKSEVIKA - UTTALE TIL SØKNAD OM SAMLOKALISERING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.07.20162015/164888
2015/164888-021 U
M23172/KRBIR - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 13704 VIKANE - AVSLUTTING AV SAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.05.20162014/85208
2014/85208-006 U
M23172/CHPET - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10086 REKEVIKI - PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.05.20162014/101611
2014/101611-005 U
M23172/KRBIR - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY N - PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.04.20162016/84388
2016/84388-001 U
M23172/MARKA - 626 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - DispensasjonssøknadFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 14435 LJØSØY N - DISPENSASJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.04.20162016/39906
2016/39906-004
M23172 - 626 --- U
Blom Fiskeoppdrett as - søknad om tillatelse til flytting av fisk frå lokalitet Allersholmen til lokalitet OtterholmenFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL FLYTTING AV FISK FRÅ LOKALITET ALLERSHOLMEN TIL LOKALITET OTTERHOLMEN AVSLUTTING AV SAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.03.20162016/33515
2016/33515-003 U
M23172 - 751 --- U
Blom Fiskeoppdrett AS - Utviding av areal på lokalitet Otterholmen i Radøy kommuneFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT UTVIDING AV AREAL PÅ LOKALITET OTTERHOMEN I RADØY KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.03.20162016/48660
2016/48660-003 U
M23172 - 751 --- U
Blom Fiskeoppdrett AS - Ljøsøy oppdrettsanlegg - Skifte av fortøyningerFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Varsel om tiltak på Ljøsøy oppdrettsanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.02.20162016/28467
2016/28467-009
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 11667 GARDSKRÅNESET - AVSLUTTING AV SAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.02.20162016/39906
2016/39906-003
M23172 - 626 --- U
Blom Fiskeoppdrett as - søknad om tillatelse til flytting av fisk frå lokalitet Allersholmen til lokalitet OtterholmenFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett as
Flytting av fisk frå Allersholmen til Otterholmen, Blom Fiskeoppdrett
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.02.20162016/35147
2016/35147-001 U
M23172 - 751 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2016Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20162016/35389
2016/35389-002 U
M23172 - 751 --- U
Blom Fiskeoppdrett - Lok Allersholmen og Otterholmen slakting av PD-fisk 2016Fra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: Blom Fiskeoppdrett AS
Svar på brev til Mattilsynet vdr slakting av PD-fisk 2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.02.20162015/266595
2015/266595-011 U
M23172 - 622 --- U
BLOM FISKEOPPDRETT AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland

Til: BLOM FISKEOPPDRETT AS
BLOM FISKEOPPDRETT AS - LOKALITET 10309 SYRTANGEN - AVSLUTTING AV SAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn