Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [3] av [3].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/221137
2018/221137-4
- --- U
COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.11.20182018/221137
2018/221137-2
- --- U
COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD
Mattilsynet fatter vedtak: Rutinene for rengjøring av kjøleannleggene
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20182018/221137
2018/221137-1
- --- U
COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: COOP KLEPP SA AVD COOP EXTRA ØKSNEVAD
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak: Rutiner for regjøring av kjøleanleggene
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn