Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [5] av [5].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/219590
2018/219590-4
- --- U
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: KINABOLLE AS
Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20182018/219590
2018/219590-1
- --- U
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet
Til: KINABOLLE AS
Forhåndsvarsel om vedtak om internkontrollrutiner, allergenmerking og personaltoaletter
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.04.20182018/78999
2018/78999-001
M21143 - 74 --- U
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum

Til: KINABOLLE AS
Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.07.20172017/141091
2017/141091-006 U
M21143 - 74 --- U
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum

Til: Kinabolle AS
SMILEFJESTILSYN – MATTILSYNET AVSLUTTER SAKEN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.07.20172017/141091
2017/141091-001 U
M21143 - 74 --- U
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum

Til: KINABOLLE AS
SMILEFJESTILSYN – FORHÅNDSVARSEL OM VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn