Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [7] av [7].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
28.11.20182018/203734
2018/203734-6
- --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak om prøvetakingsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20182018/203734
2018/203734-5
- --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
Mattilsynet fatter vedtak om prøvetakingsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/203734
2018/203734-2
- --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om prøvetakingsplan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20182018/203734
2018/203734-3
- --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Langesund Ostemakeri AS
Tilsynsrapport - Feltskjema
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.09.20182018/203734
2018/203734-1
- --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.02.20182017/191365
2017/191365-001
M22170 - 72 --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.07.20172017/139816
2017/139816-001 U
M22170 - 72 --- U
LANGESUND OSTEMAKERI AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: LANGESUND OSTEMAKERI AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED PRODUKSJON AV MEIERIPRODUKTER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn