Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/225286
2018/225286-3
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: LARS SNOEN
Mattilsynet fatter vedtak om utbedringer i hestehold.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.10.20182018/225286
2018/225286-2
- --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: LARS SNOEN
Tilsynsrapport - hestehold med vedtak og varsel om vedtak om utbedringer.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn