Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [20] av [20].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/221314
2018/221314-2
- --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20182018/221314
2018/221314-1
- --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.04.20182018/82760
2018/82760-1
- --- U
Prøveuttak tunfiskFra: Mattilsynet
Til: Laks og vildtcentralen AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.12.20172017/244508
2017/244508-003
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
REVISJONSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/244508
2017/244508-001
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/244746
2017/244746-001
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.06.20172017/89594
2017/89594-001 U
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.04.20172017/88668
2017/88668-001
M21120/JORFJ - 542 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT - RASFF 2017.0448 (INFORMATION) KARBONMONOKSYDBEHANDLING AV FROSSEN TUNFISK FILET FRA INDONESIA VIA NEDERLAND
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.01.20172016/256896
2016/256896-003 U
M21142/AMBOE - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
RESULTATER FRA PRØVEUTTAK AV ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.12.20162016/256896
2016/256896-002 U
M21142/AMBOE - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20162016/53765
2016/53765-003
M21120 - 542 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.04.20162016/81350
2016/81350-001 U
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20162015/184350
2015/184350-026 U
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.03.20162016/53765
2016/53765-002
M21120 - 542 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED IMPORT AV NÆRINGSMIDLER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.03.20162016/53765
2016/53765-001 U
M21120 - 542 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: Laks og vildtcentralen AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.02.20162016/34963
2016/34963-001 U
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20152015/184350
2015/184350-012 U
M21142 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum

Til: Laks og vildtcentralen AS
REVISJONSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.11.20142014/213776
2014/213776-003 U
802021 - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED MOTTAK, SLAKTING OG PRODUKSJON AV FISKERIVARER OG MUSLINGER M.M.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.09.20142014/213776
2014/213776-001 U
802021/AMBOE - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - RevisjonFra: Mattilsynet,

Til: Laks og vildtcentralen AS
MELDING OM REVISJON
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.05.20132013/95502
2013/95502-001 U
802021/AMBOE - 72 --- U
LAKS- & VILDTCENTRALEN AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: Laks og vildtcentralen AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn