Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [174].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/224325
2018/224325-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Bekreftelse på etterkommet vedtak på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.11.20182018/222275
2018/222275-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon - Gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20182018/222275
2018/222275-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - 12435 Grøttingsøy - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.11.20182018/232239
2018/232239-4
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MARINE HARVEST NORWAY AS, Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet lukker varsel om pålegg for Kjelneset
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/232239
2018/232239-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport for Kjelneset med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20182018/210389
2018/210389-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/231331
2018/231331-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.10.20182018/227135
2018/227135-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Marine Harvest AS avd. Frøya vedtak om avslag på søknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.10.20182018/224325
2018/224325-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om utslakting av fire merder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.10.20182018/224325
2018/224325-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport for Austvika med varsel om utslakting av lokalitet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.10.20182018/208003
2018/208003-6
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt, MARINE HARVEST NORWAY AS, Marine Harvest Norway AS
Mattilsynet lukker varslene om vedtak på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.09.20182018/204202
2018/204202-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20182018/208003
2018/208003-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport for Austvika med varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.09.20182018/210389
2018/210389-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om regelverksetterlevelse og Gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.09.20182018/209002
2018/209002-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - DispensasjonssøknadFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet avslår søknad om karantene etter oppdrag i PD-sone
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.09.20182018/202814
2018/202814-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om båndlegging
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.05.20182018/96923
2018/96923-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr for tilsyn på akvakulturanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.05.20182018/104461
2018/104461-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.04.20182018/82862
2018/82862-3
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.04.20182018/96923
2018/96923-1
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om gebyr for tilsyn på akvakulturanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.04.20182018/82862
2018/82862-2
- --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon Lille Torsøy, Lille Torsøy II og KorsholmanFra: Mattilsynet
Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om gebyr etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.03.20182018/65873
2018/65873-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - fakturering av gebyr for saksbehandling av driftsplansøknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.03.20182018/50248
2018/50248-002
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.03.20182018/55658
2018/55658-001
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - fakturering av gebyr for saksbehandling av driftsplansøknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.02.20182017/230112
2017/230112-002
M24170 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.02.20182018/28776
2018/28776-002
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.02.20182017/230116
2017/230116-002
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 MED VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.01.20182018/21794
2018/21794-002
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.01.20182017/232673
2017/232673-002
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.01.20182018/03594
2018/03594-002
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om utvidet prøvetaking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.01.20182018/06819
2018/06819-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport etter tilsyn på ventemerd
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
10.01.20182017/230115
2017/230115-002
M24170 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.01.20182017/11031
2017/11031-009
M24000 - 751 --- U
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Skreiungan og Kiltaren - AkvakulturFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
FORELØPIG SVAR I FORVALTNINGSSAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.01.20182018/03594
2018/03594-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Varsel om utvidet prøvetaking på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 1, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2 og Korsholman
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.12.20172017/11031
2017/11031-008
M24000 - 751 --- U
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Skreiungan og Kiltaren - AkvakulturFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/240054
2017/240054-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport etter tilsyn på slaktemerd 12371 Kalvøya
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.11.20172017/242686
2017/242686-002
M24121 - 751 --- U
Marine Harvest Norway AS Region Midt - Dispensasjon transport over Hustadvika - Slakting ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og EggesbønesetFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal

Til: Marine Harvest Norway AS Region Midt m.fl.
MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TRANSPORT AV SLAKTEFISK OVER HUSTADVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.11.20172017/225506
2017/225506-002
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Melde sykdom/skadegjørerFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Båndlegging av 13503 Heggvika og 12348 Kåholmen på bakgrunn om mistanke om PD
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20172017/212196
2017/212196-002
M24000 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20172017/219553
2017/219553-001
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om fritak fra karantene ved tømming av lokalitet Bjørgan
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20172017/11031
2017/11031-003
M24000 - 751 --- U
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Skreiungan - AkvakulturFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Mattilsynet avslår søknad om etablering på Skreiungen og Kiltaren.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.10.20172017/212196
2017/212196-001
M24000 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Tillatelse til slakting av fisk i forhold til PD.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20172017/115170
2017/115170-002
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT MED GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.09.20172017/120458
2017/120458-003
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT MED GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20172017/191741
2017/191741-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
Vedtak om båndlegging av 35657 Varden og 13888 Osholmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20172017/185983
2017/185983-001
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE TIL FRITAK FRA KARANTENE/ SLIPSETTING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.09.20172017/120458
2017/120458-002
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 10232 MANNBRUHOLMEN OG 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.09.20172017/115170
2017/115170-001
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 31557 VALØYAN OG 12449 TENNØYA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.08.20172017/169543
2017/169543-001
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM FLYTTING AV UTSTYR FRA BÅNDLAGT LOKALITET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.07.20172017/141989
2017/141989-002 U
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2016Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2016 - MARINE HARVEST NORWAY AS - REGION MIDT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
07.07.20172017/82078
2017/82078-009 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL OM VEDTAK - KJELNESET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.07.20172017/128108
2017/128108-003 U
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM GEBYR
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.07.20172017/82078
2017/82078-006 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - KJELNESET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.07.20172015/189931
2015/189931-006 U
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.06.20172017/93103
2017/93103-005 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - PRØVETAKING FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.06.20172017/128108
2017/128108-002 U
M24141 - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Inspeksjon 35657 Varden og 13888 OsholmenFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM GEBYR - ETTER TILSYN MED AKVAKULTURANLEGG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.06.20172017/74738
2017/74738-012 U
M24161 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST REGION MIDT - RAPPORT MED VEDTAK OM TVANGSMULKT- LOKALITET FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.06.20172017/131068
2017/131068-004 U
M24000 - 622 --- U
Marine Harvest Norway AS - Flytting av fisk fra lokalitet 12624 FeøyvikaFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
DELVIS GODKJENNING AV PLANER FOR FLYTTING AV FISK.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.06.20172017/121325
2017/121325-001 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.06.20172017/128753
2017/128753-005 U
M24141 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Søknad om flytting av fiskFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED TILLATELSE TIL FLYTTING AV FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.06.20172017/74738
2017/74738-008 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.05.20172017/93103
2017/93103-004 U
M24170 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.05.20172017/97518
2017/97518-001
M24141/TOMOA - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Søknad om flytting av fiskFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED VEDTAK - TILLATELSE TIL FLYTTING AV FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.05.20172017/93103
2017/93103-001
M24170/KIHRI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/74197
2017/74197-002
M24141/SYDYP - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT ETTER TILSYN PÅ KÅHOLMEN OG HEGGVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/88399
2017/88399-007
M24141/TOMOA - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Søknad om flytting av fisk - FeøyvikaFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED TILLATELSE TIL FLYTTING AV FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/89531
2017/89531-001
M24170/TODAH - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK - FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.04.20172017/89738
2017/89738-001
M24170/TODAH - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILSYNSRAPPORT - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK - FEØYVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.04.20172017/80052
2017/80052-001 U
M24161/MEMOE - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT - ETTER TILSYN MED LUSETELLESKJEMAER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.04.20172017/74738
2017/74738-001 U
M24000/AUSKR - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VARSEL OM TØMMING AV FEØYVIKA OG BJØRGAN DERSOM DET PÅVISES PD.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
31.03.20172017/68546
2017/68546-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
BÅNDLEGGING PÅ GRUNN AV MISTANKE OM PD, FEØYVIKA OG BJØRGAN.
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.03.20172017/60883
2017/60883-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VEDTAK OM TILLATELSE TIL FRITAK FRA KARANTENE/ SLIPSETTING - LOKALITET KJELNESET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.03.20172017/35332
2017/35332-002 U
M24141/SYDYP - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS- TILSYNSRAPPORT - LILLE TORSØY1, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2 OG KORSHOLMAN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.02.20172017/41563
2017/41563-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE TIL FRITAK FRA KARANTENE/ SLIPSETTING VED TØMMING AV MERD PÅ LOKALITET KJELNESET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.02.20172017/42481
2017/42481-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE TIL FRITAK FRA KARANTENE/ SLIPSETTING VED TØMMING AV MERD PÅ LOKALITET KJELNESET - KORRIGERENDE BREV
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20172016/212340
2016/212340-002 U
M24141/SYDYP - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2017 - MARINE HARVEST NORWAY AS - REGION MIDT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.01.20172016/212346
2016/212346-002 U
M24141/SYDYP - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2017 - MARINE HARVEST NORWAY AS - REGION MIDT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.01.20172017/15077
2017/15077-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE TIL FRITAK FRA KARANTENE/ SLIPSETTING VED TØMMING AV MERD PÅ LOKALITET KJELNESET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.01.20172017/02901
2017/02901-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED TILLATELSE TIL FLYTTING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.01.20172016/29978
2016/29978-006 U
M24170/TODAH - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.01.20172016/40449
2016/40449-005 U
M24170/TODAH - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK OG VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.12.20162016/94020
2016/94020-010 U
M24170/KIHRI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
PRØVESVAR A-PRØVER OG FÒRPRØVER
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.12.20162016/212336
2016/212336-002
M24170/KIHRI - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2017 - FEØYVIKA, BJØRGAN, ALMURDEN, AUSTVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.12.20162016/212335
2016/212335-002
M24170/KIHRI - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2017Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2017 - KJELNESET OG VEDØYA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.11.20162016/228710
2016/228710-001
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
RAPPORT MED VEDTAK OM TILLATELSE TIL FRITAK FRA KARANTENE/SLIPSETTING VED TØMMING AV MERD PÅ LOKALITET KJELNESET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.10.20162016/190113
2016/190113-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 10232 MANNBRUHOLMEN OG 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20162016/207676
2016/207676-001 U
M24161/MEMOE - 622 --- U
Marine Harvest Norway AS - Region Midt (Orgnr: 973178857)Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
OPPLYSNINGER BES TILSENDT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.08.20162016/165780
2016/165780-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.08.20162016/167309
2016/167309-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - OPPHEVING AV RESTRIKSJONER - 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.08.20162016/163722
2016/163722-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 31557 VALØYAN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.08.20162016/163779
2016/163779-002
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 10232 MANNBRUHOLMEN OG 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.08.20162016/163789
2016/163789-001
M24141/GOTHO - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - TILSYNSRAPPORT - 12435 GRØTTINGSØY
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.07.20162016/145619
2016/145619-003 U
M24162/RUTKN - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS - LOKALITET 26795 AUSTVIKA - VEDTAK OM TØMMING AV LOKALITET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
13.07.20162016/141467
2016/141467-002 U
M24141/GOTHO - 751 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Driftsplansøknad 2016Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2016 - MARINE HARVEST NORWAY AS - REGION MIDT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
06.07.20162016/145619
2016/145619-001 U
M24162/RUTKN - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS - LOKALITET 26795 AUSTVIKA - VARSEL OM TØMMING AV LOKALITET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.07.20162016/129434
2016/129434-003 U
M24170/KIHRI - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - Melde sykdom/skadegjørerFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
PRØVESVAR FRA PRØVE TATT 10.06.2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.07.20162016/145797
2016/145797-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS - LOKALITET 26795 AUSTVIKA - TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.07.20162016/145797
2016/145797-002 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
PRØVESVAR LOKALITET AUSTVIKA - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
04.07.20162016/146101
2016/146101-001 U
M24170/GEROM - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Namdal

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
MARINE HARVEST NORWAY AS - LOKALITET 26795 AUSTVIKA - TILSYNSRAPPORT
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.06.20162016/139683
2016/139683-002 U
M24162/RUTKN - 622 --- U
Marine Harvest Norway AS - Søknad om flytting av fisk med mistanke om PD fra 26795 Austvika i Flatanger kommuneFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: Marine Harvest Norway AS - Region Midt
TILLATELSE TIL FLYTTING AV FISK MED MISTANKE OM PANKREASSJUKDOM FRA LOKALITETEN 26795 AUSTVIKA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn