Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [100] av [28999].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
30.11.20182018/225629
2018/225629-2
- --- I
BIRKELAND TRYGVE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-908
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204379
2018/204379-1
- --- I
ABILDSØ GÅRD AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-793
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/204979
2018/204979-2
- --- I
HÅKON WIUM LIE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-798
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/205072
2018/205072-1
- --- I
RAFRUKT AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-794
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/205939
2018/205939-6
- --- I
***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding - Logg med bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/207251
2018/207251-3
- --- I
SJØGLØTT HOTELL.NO AS - InspeksjonFra: Sjøgløtt hotell
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/217870
2018/217870-3
- --- I
COLONIALMAJOR AS - InspeksjonFra: COLONIALMAJOR AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/218477
2018/218477-2
- --- I
Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Mulnesodden i Gildeskål kommune - AkvakultursøknadFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Søknad klar til behandling - Biomasseendring - Lokalitet 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/220827
2018/220827-4
- --- I
SALTEN N950 AS - InspeksjonFra: Salten N950 Quality
Til: Mattilsynet
Søknad om utsettelse frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/223681
2018/223681-3
- --- I
SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - InspeksjonFra: SalMar Farming AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208364
2018/208364-4
- --- I
Høring ernærings- og helsepåstander SANTE/10700/2018, SANTE/10701/2018, SANTE/10891/2015 og SANTE/10069/2018Fra: Statens legemiddelverk
Til: Mattilsynet
Høringssvar
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208420
2018/208420-4
- --- I
INDRE OSLO MATFOREDLING AS - RevisjonFra: Indre Oslo Matforedling AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/208949
2018/208949-4
- --- I
SLAKTERIET AS - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1610/3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/209073
2018/209073-1
- --- I
SLINDE ARILD - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-826
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/209416
2018/209416-4
- --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: Veterinærinstitutte
Til: Mattilsynet
Prøvesvar - 2018-23-237/M162
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/209656
2018/209656-4
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar fra Veterinærinstituttet - Prøve ID 2018-23-238/M163
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/209907
2018/209907-6
- --- I
NORTURA SA AVD HÆRLAND - RevisjonFra: Nortura
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210049
2018/210049-1
- --- I
TERJE FOSSHAGEN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-827
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210060
2018/210060-1
- --- I
OLAV TORE FOSSE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-828
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/210068
2018/210068-1
- --- I
MAGNE OPTHUN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-820
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211179
2018/211179-1
- --- I
NILS MARTIN FJÆR - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-830
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211181
2018/211181-1
- --- I
LANDSKAPSARKITEKT MNLA GYRIL FIMREI - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-831
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211185
2018/211185-1
- --- I
AMBLE GÅRD, METTE MARIE STRAND HEIBERG - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-832
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/211188
2018/211188-1
- --- I
GRO NATVIK HENRIKSEN - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-833
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213618
2018/213618-1
- --- I
JON DIGRANES D Y - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-843
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213632
2018/213632-1
- --- I
TORKJELL NÅ - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-844
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213663
2018/213663-1
- --- I
FØRDE EIRIK - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - Prøve ID B18-842
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213701
2018/213701-1
- --- I
ARILD BLEIE - InspeksjonFra: NIBIO - Planteklinikken
Til: Mattilsynet
Analyserapport - B18-845
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
30.11.20182018/213714
2018/213714-1
- --- I
HILDE AGA - InspeksjonFra: NIBIO - Planteklinikken
Til: Mattilsynet
Analyserapport - B18-846
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/227608
2018/227608-2
- --- I
MADS JØRGEN VELDE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport - B18-905
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/228496
2018/228496-3
- --- I
Revisjon av "Portforbudforskriften for fjørfe" (forskrift om høypatogen avær influensa) - beslutning (EU) 2018/1136Fra: Klima- og miljødepartementet
Til: Mattilsynet
Klima- og miljødepartementet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/228719
2018/228719-3
- --- I
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: HaVet
Til: Mattilsynet
Orientering - Ytterligere økt dødelighet ved lokalitet Renga og Bukkøy
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/229446
2018/229446-3
- --- I
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: YX Norheimsund
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/217208
2018/217208-6
- --- I
SALMAR AS AVD BEARBEIDING - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - PrøveID 2018-2118-13
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/217428
2018/217428-14
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD BJUGN - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding med dokumentasjon som forespurt sammen med uttalebeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/218886
2018/218886-5
- --- I
Circle K Smestad - BekymringsmeldingFra: Circle K Smestad
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding med bilder
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/219097
2018/219097-4
- --- I
CHICKEN JOY GRILLRESTAURANT ARLENE BELARMINO LATAZA TOBIASSEN - SmilefjestilsynFra: Chicken Joy Grillrestaurant
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/219590
2018/219590-3
- --- I
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Kinabolle AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/221850
2018/221850-2
- --- I
Region midt – Dyrevernnemnda Søre Sunnmøre – 2019-2022Fra: Ørsta kommune
Til: Mattilsynet
Vedtak - Dyrevernnemnda Søre Sunnmøre 2019-2022 - Framlegg til medlem frå Ørsta
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/224325
2018/224325-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD FRØYA - InspeksjonFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på utslaktingsvedtaket på Austvika
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/225059
2018/225059-5
- --- I
Øvre Eiker kommune - Sundhaugen - Nytt avløpsanlegg med sjøledning - PlanarbeidFra: Øvre Eiker kommune
Til: Mattilsynet
Oversendelse av tilleggsdokumentasjon for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/211049
2018/211049-4
- --- I
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA AVD STAVANGER - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Norwegian Veterinary Institute
Til: Mattilsynet
Prøvesvar for GMO prøve - Prøvenummer 2018-07-842
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/211836
2018/211836-2
- --- I
NRS Farming AS - Biomasseøkning ved lokalitet 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i FinnmarkFra: NRS Farming AS
Til: Mattilsynet
Svinn på Store Kobbøy i 2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/214175
2018/214175-3
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Mastervika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda på lokalitet Mastervika - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/214185
2018/214185-3
- --- I
Planktonic AS - Lokalitet Storsteinvika - Akvakultursøknad - Produksjon av MaxillopodaFra: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet
Etablering av ny lokalitet for produksjon av Maxillopoda på lokalitet Storsteinvika - Søknad klar til behandling
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/214474
2018/214474-10
- --- I
BEST FOOD AS - RevisjonFra: Best Food AS
Til: Mattilsynet
Ettersendelse av IK-Mat
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
29.11.20182018/216420
2018/216420-3
- --- I
TINGVOLLFISK AS - InspeksjonFra: Tingvollfisk
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding med dokumentasjon på vaksinasjon av rognkjeks
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/225576
2018/225576-3
- --- I
BARILLA NORGE AS - Tilsyn med genmodifisering 2018Fra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Prøvesvar for GMO prøve ( VI prøvenummer 2018-07-681 - MT prøvenummer 2018/225576-81018051151 )
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/204688
2018/204688-2
- --- I
MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3508
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/204688
2018/204688-3
- --- I
MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3509
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/204688
2018/204688-4
- --- I
MEHUS EGG DA - InspeksjonFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3510
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/206961
2018/206961-8
- --- I
VATAN ENGROS AS - InspeksjonFra: Vatan Engros AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/217522
2018/217522-7
- --- I
EIDSFJORD SJØFARM AS AVD SORTLAND - InspeksjonFra: Eidsfjord Sjøfarm
Til: Mattilsynet
Melding om forhøyet dødelighet 36118 Bremnesøya
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/217526
2018/217526-5
- --- I
Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg - Medisinfor i oppdrettsanleggFra: Naturvernforbundet
Til: Mattilsynet
Spørsmål om medisinfôr i oppdrettsanlegg
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/219590
2018/219590-2
- --- I
KINABOLLE AS - SmilefjestilsynFra: Kinabolle AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/220731
2018/220731-2
- --- I
Hemsedal kommune - Farmen boligområde - PlanarbeidFra: Hemsedal kommune
Til: Mattilsynet
Melding om vedtak - Klage på eigengodkjenning av detaljreguleringsplan for Farmen
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/221974
2018/221974-6
- --- I
RÅJUICE AS - SaksbehandlingFra: Råjuice
Til: Mattilsynet
Oppdatert Fareanaylse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/222598
2018/222598-2
- --- I
JAKOBSEN JAN -02.10.2018/Nortura Forus 111/Fremmedstoff/Pesticidtest/Sau/Prøve nr 1/Fra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3363
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/222870
2018/222870-7
- --- I
BLOM FISKEOPPDRETT AS - Inspeksjon med prøveuttakFra: Blom Fiskeoppdrett AS
Til: Mattilsynet
Avviksrapportering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/223261
2018/223261-1
- --- I
HARLEM FOOD AS - InspeksjonFra: Kimen Såvarelaboratoriet AS
Til: Mattilsynet
Analysebevis 201803727
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/224513
2018/224513-2
- --- I
GUGGEDAL VIDAR - PrøvetakingFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3264
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/208510
2018/208510-3
- --- I
DAG JOSTEIN FURRE SOLHEIM - InspeksjonFra: Fera
Til: Mattilsynet
Certificates of Analysis - NFSA_18_3466
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/209540
2018/209540-2
- --- I
JAN GEIR JENSEN Dyrehold med geit i avdeling Bergen og Omland - SamlebehandlingFra: Jan Geir Jensen
Til: Mattilsynet
Melding om avvikling av geitehold
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/214474
2018/214474-9
- --- I
BEST FOOD AS - RevisjonFra: Best Food AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding på tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/216478
2018/216478-2
- --- I
HIGHLAND LODGE AS - SmilefjestilsynFra: Highland Lodge
Til: Mattilsynet
Uttalelse til forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.11.20182018/216722
2018/216722-5
- --- I
BRØNNBÅT NORD AS - InspeksjonFra: Brønnbåt Nord AS
Til: Mattilsynet
Besvarelse på vedtak om renhold av Skamik
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/226550
2018/226550-6
- --- I
OSLO RAW AS - InspeksjonFra: Oslo Raw AS
Til: Mattilsynet
Bilder av lamper og næringsinnhold på kaker
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/226593
2018/226593-6
- --- I
***** ***** ***** ***** - SaksbehandlingFra: Målfrid Ølberg
Til: Mattilsynet
Anmodning om utvidet begrunnelse for avslag på innsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/227040
2018/227040-2
- --- I
KRISTOFFERSEN EGIL & SØNNER A/S - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-2009/25
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/227301
2018/227301-3
- --- I
GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD LAKSESLAKTERI - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-2044/7
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/227327
2018/227327-3
- --- I
GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD LAKSESLAKTERI - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-2044/12 og Sample ID 2018-2044/14
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/204244
2018/204244-4
- --- I
SØRSTRAND ODD-HELGE - InspeksjonFra: Odd-Helge Sørstrand
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/204995
2018/204995-5
- --- I
SALMAR AS AVD BEARBEIDING - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-1704/4
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/204995
2018/204995-6
- --- I
SALMAR AS AVD BEARBEIDING - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-1704/3
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/205063
2018/205063-4
- --- I
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: *****
Til: Mattilsynet
Manglende oppfølging
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/205103
2018/205103-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD MATFISK HERØY - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-1717/18
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/205172
2018/205172-6
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD EGGEBØNES PROCESSING - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-1612/13
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/207231
2018/207231-8
- --- I
Dødelighetsrapportering ILA kontrollområde Austevoll - lok 25835 Flatøyflu H18Fra: Lerøy Vest AS
Til: Mattilsynet
Dødelighetsrapport uke 47 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/207237
2018/207237-8
- --- I
Dødelighetsrapportering ILA kontrollområde Austevoll - lok 29336 Trælsøyosen H18Fra: Lerøy Vest AS
Til: Mattilsynet
Dødelighetsrapport uke 47 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/217156
2018/217156-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD ULVAN - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-1704/12
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/218886
2018/218886-4
- --- I
Circle K Smestad - BekymringsmeldingFra: Cirkle K Detaljist AS avd Smestad
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/219401
2018/219401-2
- --- I
SALTEN N950 AS - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-1853/2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/222210
2018/222210-6
- --- I
Høring om endringer i forskrift om merking og omsetning av fôr nr 1 2018Fra: Veterinærinstituttet
Til: Mattilsynet
Veterinærinstituttet - Høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/223135
2018/223135-7
- --- I
INGOLF ENGESET AS - InspeksjonFra: Ingolf Engeset AS
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/223591
2018/223591-4
- --- I
LILLEHAMMER KOMMUNE VANN- OG AVLØPSAVDELINGEN - InspeksjonFra: Lillehammer kommune
Til: Mattilsynet
Søknad om utsatt svarfrist vedr vedtak om leveringssikkerhet
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/224194
2018/224194-3
- --- I
MONA KRAFT - InspeksjonFra: Mona Kraft
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/208202
2018/208202-3
- --- I
Randaberg kommune - Kommuneplan 2018-2030 - PlanID 2015002 - PlanarbeidFra: Kystverket
Til: Mattilsynet
KOPI - Uttale til forslag til kommuneplan for Randaberg kommune 2018 - 2030 - Rogaland fylke - PLANID 2015002
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209046
2018/209046-5
- --- I
FELLESKJØPET AGRI AS AVD EIDSVOLL - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209068
2018/209068-3
- --- I
VOLLAUGDALEN MØLLE - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209416
2018/209416-3
- --- I
OTTADALEN MØLLE SA AVD LOM - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/209656
2018/209656-3
- --- I
VINSTRA BRUK AS - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/213009
2018/213009-2
- --- I
CERMAQ NORWAY AS AVD SLAKTERI STEIGEN - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-1658/2
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/215115
2018/215115-4
- --- I
SINKABERG-HANSEN AS FABRIKK - InspeksjonFra: Havforskningsinstituttet
Til: Mattilsynet
Analysebevis - Prøve ID 2018-2052/16
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/215639
2018/215639-5
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD EGGEBØNES PROCESSING - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-1838/5
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/215677
2018/215677-2
- --- I
FELLESKJØPET AGRI SA AVD KAMBO - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/215839
2018/215839-2
- --- I
FOLLEBU BRUK A/S - InspeksjonFra: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
Til: Mattilsynet
Analyserapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/215931
2018/215931-4
- --- I
FRØYANES AS - RevisjonFra: Frøyanes AS
Til: Mattilsynet
Søknad om utsettelse av utbedring av vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.11.20182018/216359
2018/216359-2
- --- I
KRISTOFFERSEN EGIL & SØNNER A/S - InspeksjonFra: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Til: Mattilsynet
Certificate - Sample ID 2018-2009/17
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/225443
2018/225443-3
- --- I
A. IDSØE AS - InspeksjonFra: A Idsøe AS
Til: Mattilsynet
Rapport fra inspeksjon i Stavanger - Lukking av vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.11.20182018/225849
2018/225849-5
- --- I
FLORENCE LUNSJ SULKA - SmilefjestilsynFra: Florence lunsj
Til: Mattilsynet
Tilbakemelding nedkjøling og allergenmerking
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn