Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [5] av [5].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/228719
2018/228719-2
- --- U
Nova Sea AS - Lokalitetene Renga og Bukkøy - Økt dødelighet på rognkjeksFra: Mattilsynet
Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
Nova Sea AS - lokalitet 11087 Bukkøya Ø og 22796 Renga S - tilsynsrapport etter tilsyn med rensefisk, rensefiskkampanjen 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.05.20182018/85960
2018/85960-3
- --- U
NOVA SEA AS AVD RØDØY - Inspeksjon lokalitet 11087 Bukkøy ØFra: Mattilsynet
Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
Nova Sea AS - 11087 Bukkøy Ø - brev med vedtak om gebyr etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.05.20182018/85960
2018/85960-2
- --- U
NOVA SEA AS AVD RØDØY - Inspeksjon lokalitet 11087 Bukkøy ØFra: Mattilsynet
Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
Nova Sea AS lokalitet 11087 Bukkøya Ø - Tilsynsrapport med forhåndsvarsel av vedtak om gebyr etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.05.20182018/85966
2018/85966-3
- --- U
NOVA SEA AS AVD RØDØY - Inspeksjon lokalitet 22796 Renga SFra: Mattilsynet
Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
Nova Sea AS - lokalitet 22796 Renga S - Mattilsynet fatter vedtak om gebyr etter tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
17.04.20182018/85966
2018/85966-2
- --- U
NOVA SEA AS AVD RØDØY - Inspeksjon lokalitet 22796 Renga SFra: Mattilsynet
Til: NOVA SEA AS AVD RØDØY
Tilsynsrapport etter tilsyn ved 22796 Renga S - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om pålegg og vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn