Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [29] av [29].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
09.11.20182018/217259
2018/217259-4
- --- U
NRS TROMS AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak om tømming av lokalitet 30518 Ørnfjordbotn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.10.20182018/216192
2018/216192-17
- --- U
NRS TROMS AS - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet
Til: NRS Troms AS
Vask og desinfeksjon av lokalitetsbåt fra Ørnfjordboten
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
24.10.20182018/216192
2018/216192-15
- --- U
NRS TROMS AS - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet
Til: NRS Troms AS
Søknad om å gå på slipp med MS Yngve
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.10.20182018/206137
2018/206137-2
- --- U
NRS TROMS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr etter tilsyn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20182018/220267
2018/220267-1
- --- U
NRS TROMS AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
TILLATELSE TIL TRANSPORT AV NØTER TIL VASK OG DESINFEKSJON - NRS Troms lokalitet Ørnfjordbotn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
01.10.20182018/216192
2018/216192-10
- --- U
NRS TROMS AS - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet
Til: NRS Troms AS
Svar på søknad om tillatelse til å ta "Yngve" inn til anlegget i Ørnfjordbotn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20182018/217259
2018/217259-1
- --- U
NRS TROMS AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
VEDTAK OM BÅNDLEGGING OG VARSEL OM VEDTAK OM TØMMING AV LOKALITET ØRNFJORDBOTN PÅ GRUNN AV PÅVISNING AV ILA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.09.20182018/217906
2018/217906-1
- --- U
NRS TROMS AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
TILLATELSE TIL Å TA INN AVLIVINGSBÅT TIL RESTRIKSJONSBELAGT LOKALITET 30518 ØRNFJORDBOTN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.09.20182018/216192
2018/216192-2
- --- U
NRS TROMS AS - Sykdomstilfelle/skadegjørerFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
VEDTAK OM BÅNDLEGGING AV LOKALITET 30518 - ØRNFJORDBOTN PÅ GRUNN AV MISTANKE OM ILA
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20182018/206137
2018/206137-1
- --- U
NRS TROMS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Tilsynsrapport etter inspeksjon av lokaliteten Trælvika - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.09.20182018/78277
2018/78277-5
- --- U
NRS TROMS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Mattilsynet lukker vedtak om avvikshåndtering og dokumentasjon av kompetanse, og fatter vedtak om gebyr etter tilsyn på lokaliteten Ørnfjordbotn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
11.09.20182018/204974
2018/204974-1
- --- U
NRS TROMS AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Vedtak om tillatelse til transport av nøter til vask og desinfeksjon - 36757 Lubben
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.06.20182018/77603
2018/77603-3
- --- U
NRS TROMS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.05.20182018/77603
2018/77603-2
- --- U
NRS TROMS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Mattilsynet fatter vedtak om oppdatering av prosedyre for måling av pH i ensilasje på lokaliteten Trælvika - NRS Troms AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
26.04.20182018/77603
2018/77603-1
- --- U
NRS TROMS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om oppdatering av prosedyre for måling av pH i ensilasje på lokaliteten Trælvika - NRS Troms AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
25.04.20182018/78277
2018/78277-1
- --- U
NRS TROMS AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak etter tilsyn på lokaliteten Ørnfjordbotn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
20.04.20182018/78392
2018/78392-3
- --- U
NRS TROMS AS - Meldepliktig hendelseFra: Mattilsynet
Til: NRS TROMS AS
Bekreftet mottatt melding om hendelse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.03.20182017/238391
2017/238391-002
M25141 - 622 --- U
NRS TROMS AS - Meldepliktig hendelseFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS TROMS AS
Bekreftelse på mottatt varsling om forøket dødelighet ved lokalitet Finnvika Sør
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
28.02.20182018/39864
2018/39864-002
M25141 - 751 --- U
NRS Troms AS - Utsett og hold av triploid laks på lokalitet 30518 Ørnfjordbotn Lenvik kommuneFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS Troms AS
MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD OM DISPENSASJON TIL UTSETT OG PRODUKSJON AV TRIPLOID PRODUKSJON FOR NRS TROMS AS - LOKALITET ØRNEFJORDBOTN
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.02.20182018/37926
2018/37926-002
M25141 - 751 --- U
NRS Troms AS - Lokalitet Ørnfjordbotn i Lenvik kommune - Samlokalisering av grønne tillatelserFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS TROMS AS
Godkjenning for samlokalisering av grønne tillatelser - NRS Troms AS lokalitet Ørnfjordbotn
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.02.20182018/26468
2018/26468-002
M25141 - 751 --- U
NRS TROMS AS - Driftsplansøknad 2018Fra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS TROMS AS
VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2018 - NRS TROMS AS
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
03.11.20172017/225043
2017/225043-002
M25141 - 610 --- U
NRS TROMS AS - Meldepliktig hendelseFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS TROMS AS
NRS TROMS AS- LOKALITET 30757 SKOG- TILSYNSRAPPORT ETTER HENDELSESMELDING
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20172017/217298
2017/217298-002
M25141 - 751 --- U
NRS TROMS AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS TROMS AS
Mattilsynet fatter vedtak om gebyr
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.10.20172017/217298
2017/217298-001
M25141 - 751 --- U
NRS TROMS AS - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS TROMS AS
NRS TROMS- LOKALITET 32537 BALTSFJORD- TILSYNSRAPPORT ETTER MELDEPLIKTIG HENDELSE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
09.10.20172017/193312
2017/193312-002
M25141 - 751 --- U
Norway ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Lokalitetene 37357 Brensholmen i Tromsø kommune og 11433 Finnvika ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - Utsett og hold av triploid laksFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS Troms AS
Foreløpig svar på søknad - Orientering om behandlingstid
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
14.09.20172017/188242
2017/188242-005
M25141 - 622 --- U
Wilsgård Fiskeoppdrett AS - Lokalitet 36757 Lubben - DødelighetFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS TROMS AS
Tilsynsrapport - Etter hendelsesmelding fra merd 10
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
08.09.20172017/172097
2017/172097-004
M25141 - 610 --- U
NRS TROMS AS - Meldepliktig hendelseFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard

Til: NRS TROMS AS
Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.07.20172017/123325
2017/123325-004 U
M25120 - 751 --- U
NRS TROMS AS - DispensasjonssøknadFra: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten

Til: NRS TROMS AS
VEDTAK OM GEBYR - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.06.20172017/123325
2017/123325-003 U
M25120 - 751 --- U
NRS TROMS AS - DispensasjonssøknadFra: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten

Til: NRS TROMS AS
MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD OM DISPENSASJON TIL UTSETT OG PRODUKSJON AV TRIPLOID LAKS OG GODKJENNING TIL TRIPLOID PRODUKSJON FOR NRS TROMS AS - LOKALITET 30757 SKOG
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn