Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
28.11.20182018/230230
2018/230230-4
- --- U
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mattilsynet
Til: STORE LØWER
ORIENTERING OM OVERSENDELSE AV KLAGESAK TIL HOVEDKONTORET
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.11.20182018/230230
2018/230230-2
- --- U
Mette E Heintz - Overføringa av sauFra: Mattilsynet
Til: Mette E Heintz, STORE LØWER
Mattilsynet avslår søknad
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn