Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [7] av [7].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/220921
2018/220921-3
- --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TYRVELID VASSVERK AS
Mattilsynet fatter vedtak med ny frist
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
22.10.20182018/220921
2018/220921-2
- --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TYRVELID VASSVERK AS
Mattilsynet gir utsatt frist for vedtak knytt til UV anlegg slik at dere kan holde fokus på klor som desinfisering
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
02.10.20182018/220921
2018/220921-1
- --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: TYRVELID VASSVERK AS
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om tiltak i vannbehandlingen og at farekartlegging må gjennomføres
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.02.20182018/43383
2018/43383-001
M22170 - 512 --- U
TYRVELID VASSVERK AS Informasjon om tematilsyn UV 2018 - SamlebehandlingFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: TYRVELID VASSVERK AS
Ditt UV-anlegg kan få tilsyn i 2018
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
27.12.20172017/273034
2017/273034-001
M22170 - 512 --- U
TYRVELID VASSVERK AS Rapportering av opplysningar om vassverket for året 2017 - SamlebehandlingFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: TYRVELID VASSVERK AS
Rapportering av opplysningar om vassverket for året 2017
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.12.20162016/268398
2016/268398-001 U
M22170/LIPET - 512 --- U
TYRVELID VASSVERK AS Rapportering av vannverksdata for 2016 - SamlebehandlingFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark

Til: TYRVELID VASSVERK AS
RAPPORTERING AV OPPLYSNINGAR OM VASSVERKET FOR 2016
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
21.11.20142014/243398
2014/243398-001 U
705000 - 754 --- U
TYRVELID VASSVERK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,

Til: TYRVELID VASSVERK AS
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNFORSYNINGSSYSTEM
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn