Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [2] av [2].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/211776
2018/211776-3
- --- U
VOGNILD JOHN OLAV - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VOGNILD JOHN OLAV
Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
19.09.20182018/211776
2018/211776-1
- --- U
VOGNILD JOHN OLAV - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: VOGNILD JOHN OLAV
Rapport etter tilsyn - Forhåndsvarsel om vedtak om etablering av smittesluse
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn