Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- InnsynViser [8] av [8].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
29.11.20182018/229446
2018/229446-4
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
12.11.20182018/229446
2018/229446-2
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Mattilsynet fatter vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
23.10.20182018/229446
2018/229446-1
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.10.20182018/229445
2018/229445-7
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Mattilsynet fatter vedtak om oppheving av stengingsvedtak
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
16.10.20182018/229445
2018/229445-6
- --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om stenging
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
05.04.20162016/57789
2016/57789-003 U
M23160 - 74 --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
18.03.20162016/57789
2016/57789-002 U
M23160 - 74 --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn
15.02.20162016/17447
2016/17447-011 U
M23160 - 74 --- U
KOLLEN DRIFT ØST AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland

Til: YX stasjonar v/Kollen Drift Øst A/S
STADFESTING PÅ OPPFYLT VARSEL OM VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet via Mimes Brønn