Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- Innsyn

Enheter i Mattilsynet

EnhetslisteMattilsynet oktober 2015
M10000Administrerende direktør/hovedkontoret
M11000Administrerende direktør/hovedkontoret - Stab kommunikasjon
Søk på underenheter
M12000Administrerende direktør/hovedkontoret - Stab virksomhetsstyring
Søk på underenheter
M13000Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling IKT
Søk på underenheter
M13110Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling IKT- Seksjon IKT-infrastruktur
M13120Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling IKT- Seksjon IKT-applikasjonsforvaltning
M14000Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi
Søk på underenheter
M14110Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon HR, organisasjon og kompetanse
M14120Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon økonomi
M14130Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon sentralbord og dokumentasjon
M14140Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon innkjøp og forretningsdrift
M15000Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat
Søk på underenheter
M15110Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon merking og kvalitet
M15120Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon fremmedstoffer og EØS
M15130Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling mat - Seksjon hygiene og drikkevann
M16000Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr
Søk på underenheter
M16110Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrehelse
M16120Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon dyrevelferd
M16130Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon planter
M16140Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling planter og dyr - Seksjon tilsynsutvikling og juss
M17000Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat
Søk på underenheter
M17110Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd
M17120Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon sjømat
M17130Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon eksport og import
M21000Region Stor-Oslo
Søk på underenheter
M21110Region Stor-Oslo - Avdeling nasjonale godkjenninger
M21120Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
M21130Region Stor-Oslo - Avdeling Østfold og Follo
M21131Region Stor-Oslo - Seksjon planter, fôr og innsatsvarer Østfold og Follo
M21132Region Stor-Oslo - Seksjon dyr Østfold og Follo
M21133Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
M21140Region Stor-Oslo - Avdeling Oslo, Asker og Bærum
M21141Region Stor-Oslo - Seksjon fellestjenester Oslo, Asker og Bærum
M21142Region Stor-Oslo - Seksjon mat 1 Oslo, Asker og Bærum
M21143Region Stor-Oslo - Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum
M21150Region Stor-Oslo - Avdeling Romerike
M21151Region Stor-Oslo - Seksjon mat Romerike
M21152Region Stor-Oslo - Seksjon dyr Romerike og Oslo
M21153Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn Romerike og Oslo
M22000Region Øst
Søk på underenheter
M22110Region Øst - Avdeling Glåmdal og Østerdal
M22120Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal
M22130Region Øst - Avdeling Mjøsområdet
M22131Region Øst - Seksjon planter, dyr og mat Mjøsområdet
M22132Region Øst - Seksjon slakteritilsyn Mjøsområdet
M22140Region Øst - Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
M22150Region Øst - Avdeling Søndre Buskerud
M22160Region Øst - Avdeling Vestfold
M22161Region Øst - Seksjon mat Vestfold
M22162Region Øst - Seksjon primærproduksjon Vestfold
M22170Region Øst - Avdeling Telemark
M23000Region Sør og Vest
Søk på underenheter
M23110Region Sør og Vest - Avdeling nasjonale oppgaver
M23120Region Sør og Vest - Avdeling Agder
M23121Region Sør og Vest - Seksjon planter og mat Agder
M23122Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Agder
M23130Region Sør og Vest - Avdeling Dalane, Sirdal og Flekkefjord (nedlagt)
M23140Region Sør og Vest - Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
M23141Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
M23142Region Sør og Vest - Seksjon slakteritilsyn Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
M23143Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
M23144Region Sør og Vest - Seksjon fellestjenester Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
M23150Region Sør og Vest - Avdeling Haugalandet
M23151Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Haugalandet
M23152Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet
M23160Region Sør og Vest - Avdeling Hardanger og Sunnhordland
M23170Region Sør og Vest - Avdeling Bergen og omland
M23171Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
M23172Region Sør og Vest - Seksjon fisk og dyr Bergen og omland
M23180Region Sør og Vest - Avdeling Sunnfjord og Sogn
M23190Region Sør og Vest - Avdeling Nordfjord
M24000Region Midt
Søk på underenheter
M24110Region Midt - Avdeling Sunnmøre
M24111Region Midt - Seksjon eksport og import Sunnmøre
M24112Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre
M24113Region Midt - Seksjon mat Sunnmøre
M24120Region Midt - Avdeling Nordmøre og Romsdal
M24121Region Midt - Seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal
M24122Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal
M24130Region Midt - Avdeling Gauldal
M24131Region Midt - Seksjon fellestjenester Gauldal
M24132Region Midt - Seksjon fjørfe og mat Gauldal
M24133Region Midt - Sekjson dyr og slakteritilsyn Gauldal
M24140Region Midt - Avdeling Trondheim og omland
M24141Region Midt - Seksjon fisk og fellestjenester Trondheim og omland
M24142Region Midt - Seksjon primærproduksjon Trondheim og omland
M24143Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland
M24150Region Midt - Avdeling Sør-Innherred
M24160Region Midt - Avdeling Innherred og Fosen
M24161Region Midt - Seksjon slakteritilsyn og fellestjenester Innherred og Fosen
M24162Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
M24170Region Midt - Avdeling Namdal
M25000Region Nord
Søk på underenheter
M25110Region Nord - Avdeling Helgeland
M25111Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
M25112Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Helgeland
M25120Region Nord - Avdeling Salten
M25130Region Nord - Avdeling Midtre Hålogaland
M25131Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
M25132Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Midtre Hålogaland
M25140Region Nord - Avdeling Troms og Svalbard
M25141Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard
M25142Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Troms og Svalbard
M25150Region Nord - Avdeling Finnmark
M25151Region Nord - Seksjon fisk og mat Finnmark
M25152Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Finnmark