Mattilsynet postliste v2.0

Hovedside -:- Eksempler -:- Enhetsliste -:- Innsyn

Innsyn i saksdokumenter

Dette systemet er knyttet opp mot Mimes Brønn for innsyn. Det gjør at dokumenter som noen har søkt innsyn i vil være tilgjengelig for alle andre i etterkant. Under viser dokumenter som det er søkt innsyn i fra dette systemet. Listen oppdateres 4 ganger i døgnet. Trykk på linken under for å se alle.

Se fullstendig liste hos Mimes Brønn

Viser [100] av [215].
DatoSaksnr
Dokumentnr
Enhet - Arkiv --- Retning
SakstittelFra / TilDokumenttittel
19.11.20182018/232790
2018/232790-5
- --- X
Seksjonsjef IKT infrastruktur - ref. 3948357446Fra: Mattilsynet,

Til: Mattilsynet,
Offentlig søkerliste
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
13.11.20182018/241707
2018/241707-10
- --- I
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD SMØLA - SaksbehandlingFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Oppdatering Nørholmen SAV2-SAV3
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
25.10.20182018/229269
2018/229269-4
- --- U
***** ***** ***** *****Fra: Mattilsynet
Til: STALL DILLE HØY OG KRAFTFOR
Mattilsynet fatter vedtak om utbedring av utearealer
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
17.09.20182018/205004
2018/205004-3
- --- I
Marine Harvest - Transport av fisk fra Austvika og KjelnesetFra: Marine Harvest Norway AS
Til: Mattilsynet
Søknad om fritak fra karantenetid for båtene Ro West og Gåsø Freyja før henting av slaktefisk på Austvika
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
03.05.20182018/99504
2018/99504-1
- --- U
MERETE STØVRING - InspeksjonFra: Mattilsynet
Til: MERETE STØVRING
Mattilsynet varsler vedtak om tilgang til drikkevann, klipping av sau, uteområde til gris og mosjon av hester.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
26.04.20182018/76875
2018/76875-396
- --- U
Innsynshenvendelser 2 2018 - SamlesakFra: Mattilsynet
Til: Fishguard
Svar på: Forespørsel om innsyn i virksomhetsgodkjenning, slaktevirksomhet ombord i fartøy
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
24.04.20182018/70100
2018/70100-9
- --- U
CC Mat Lillehammer - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet
Til: CC DAGLIGVARE AS AVD LILLEHAMMER, CC Dagligvare AS avd Lillehammer
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
20.04.20182018/80855
2018/80855-2
- --- U
FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet
Til: Fishguard
Svar på Innsynshenvendelse av 20.04.2018
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
19.04.20182018/70100
2018/70100-7
- --- I
CC Mat Lillehammer - BekymringsmeldingFra: CC Dagligvare AS avd Lillehammer
Til: Mattilsynet
Uttalelse til varsel om vedtak
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
06.04.20182018/80855
2018/80855-001
M23171 - 72 --- U
FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR
Mattilsynet innvilger søknad - godkjenning av Firda Savior som fartøy for slakting av laksefisk - SF400
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
06.04.20182018/70875
2018/70875-003
M25131 - 622 --- U
NORDLAKS OPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: Nordlaks Oppdrett AS
Mattilsynet fatter vedtak om om gebyr - lokalitet Skommesvik
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
06.04.20182018/53682
2018/53682-018
M25131 - 751 --- I
Myre Havbruk AS - Ukesrapport levendelagringFra: Myre Havbruk AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Rapport for mottak i anlegg N-8001 for uke 13 og 14 2018 - Rettelse
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
06.04.20182018/76680
2018/76680-002
M24150 - 430 --- U
*****Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred

Til: Anonym varsler m.fl.
Tilsynsrapport hundehold
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
05.04.20182018/79156
2018/79156-003
M23110 - 773 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kunstig sædoverføring på storfeFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling nasjonale oppgaver

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tillatelse til å utføre kunstig sædoverføring på storfe i besetningen til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
05.04.20182018/65944
2018/65944-001
M25131 - 753 --- U
MYRE FISKEMOTTAK AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: MYRE FISKEMOTTAK AS
MYRE FISKEMOTTAK AS- Tilsynsrapport ifbm gjennomført inspeksjon
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
04.04.20182018/79835
2018/79835-001
M23121 - 542 --- I
PUROMEGA NORDIC AS - Import av næringsmidlerFra: PUROMEGA NORDIC AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og mat Agder
Melding om import av næringsmidler
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
03.04.20182018/74557
2018/74557-002
M22120 - 430 --- U
***** ***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: Anonym varsler m.fl.
Tilsynsrapport etter tilsyn med hestehold
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
28.03.20182017/185652
2017/185652-009
M25132 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Midtre Hålogaland

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fatter vedtak om tvangsmulkt
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
27.03.20182018/79116
2018/79116-001
M22170 - 410 --- I
Skien Smådyrkrematorium AS - Klage på lluktFra: Fylkesmannen i Telemark
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Telemark
KOPI - Vedr klage på lukt fra Skien Smådyrkrematorium AS
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
27.03.20182018/66747
2018/66747-002
M25120 - 430 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] / Dille Dressage Horses - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG KRAFTFOR
Tilsynsrapport - tilsyn i hestehold etter bekymringsmelding:
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
23.03.20182018/77590
2018/77590-001
M24162 - 430 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ProduksjonstilskuddFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] KOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen
KOPI - Varsel om avkortning av produksjonstilskudd søknadsomgang 2017
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
21.03.20182017/77171
2017/77171-015
M25120 - 751 --- I
Lofoten sjøprodukter AS - Akvakultursøknad - Ny lokalitet Breidsundet - Bodø kommuneFra: Nordland fylkeskommune
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Lofoten Sjøprodukter AS - Ettersendelse av MOM C rapport - Søknad om ny lokalitet Breidsundet i Bodø kommune
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
18.03.20182018/66747
2018/66747-001
M25120 - 430 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] / Dille Dressage Horses - BekymringsmeldingFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Bekymringsmelding - 55811
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
12.03.20182017/208730
2017/208730-026
M25141 - 423 --- I
Kvitfjell og Raudfjell vindmølleparkFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Troms og Svalbard
Til orientering - Tilsvarsbrev til Mattilsynets uttalelse
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
08.03.20182018/54814
2018/54814-001
M23152 - 752 --- U
NAPIER AS - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet

Til: NAPIER AS
NYTT GODKJENNINGSBEVIS FOR MS TAURANGA H786 FRA 1. Mars 2018
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
06.03.20182018/57293
2018/57293-001
M22140 - 008 --- I
Vestre Slidre kommune - Brakastølen 2 - Vaset - ReguleringsarbeidFra: Areal+
Til: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
Varsel om oppstart av planarbeid - Brakastølen 2 - Vaset
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
05.03.20182018/38431
2018/38431-002
M22120 - 530 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Øst - Avdeling Gudbrandsdal

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Tilsynsrapport med varsel om vedtak etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
27.02.20182018/31153
2018/31153-003
M24162 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet vedtak - reduksjon av antall småfe
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
27.02.20182017/225635
2017/225635-003
M24162 - 430 --- U
***** ***** ***** - Bekymringsmelding.Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet vedtak fôr/vann og varsel om vedtak om husdyrrom
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
27.02.20182017/217459
2017/217459-002
M22132 - 436 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon slakteritilsyn Mjøsområdet

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overtredelsesgebyr
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
23.02.20182018/06006
2018/06006-002
M23152 - 752 --- U
Napier AS - Spørsmål prosessbåtFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet

Til: Napier AS
Svar på henvendelse vedrørende prosessbåt
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
22.02.20182018/30161
2018/30161-005
M14110 - 032 --- N
Kriterier for vurdering av kontorstruktur i MattilsynetFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon HR, organisasjon og kompetanse

Til: Administrerende direktør
Kontorstruktur region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilbakemelding fra regiondirektør
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Avslått
22.02.20182018/40391
2018/40391-002
M21133 - 423 --- I
Isesjø Grunneierforening - Vannmiljøtiltak i IsesjøFra: Isesjø Grunneierforening
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Isesjø - Håkafoss sluse - Svar på div spørsmål i mail av 08022018
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
22.02.20182018/42926
2018/42926-002
M24162 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bekreftelse på etterkommet vedtak - merking
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
19.02.20182018/31153
2018/31153-002
M24162 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om reduksjon av dyretall og tilgang til egnet tilholdsrom
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
16.02.20182018/42926
2018/42926-001
M24162 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om merking
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
15.02.20182018/41988
2018/41988-001
M24112 - 620 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Orgnr: 975357465)Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Registrering av sauehald
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
15.02.20182018/40589
2018/40589-002
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: Anonym varsler m.fl.
Rapport vedkomande melding om kalv ute.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
13.02.20182018/39066
2018/39066-002
M14130 - 041 --- U
Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal - eInnsynFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon sentralbord og dokumentasjon

Til: Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal
Oppfordring om at Mattilsynet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] eInnsyn
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
13.02.20182018/40391
2018/40391-001
M21133 - 423 --- I
Isesjø Grunneierforening - Vannmiljøtiltak i IsesjøFra: Isesjø Grunneierforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
KOPI - Isesjø Grunneierforening - Søknad vannmiljøtiltak Isesjø
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
11.02.20182018/39066
2018/39066-001
M14130 - 041 --- I
Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal - eInnsynFra: Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi - Seksjon sentralbord og dokumentasjon
Levering av offentlig journal til eInnsyn
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
02.02.20182018/27443
2018/27443-001
M23152 - 545 --- U
***** ***** ***** ***** ***** - Tilsyn med varepartiFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fisk og mat Haugalandet

Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak uten forhåndsvarsel
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Avslått
02.02.20182018/29630
2018/29630-002
M24122 - 622 --- U
LERØY MIDT AS AVD KRISTIANSUND - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Nordmøre og Romsdal

Til: LERØY MIDT AS AVD HOVEDKONTOR
Oppheving av båndlegging på grunn av mistanke om ILA- Høybuvika og Naustneset
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
29.01.20182017/246447
2017/246447-008
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet lukkar to vedtak, og gjentek vedtak med ny frist
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
28.01.20182018/24022
2018/24022-001
M23143 - 754 --- I
ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET - Årlig innrapporteringFra: ÅLGÅRD BAPTISTMENIGHET
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
26.01.20182017/225635
2017/225635-002
M24162 - 430 --- U
***** ***** ***** - Bekymringsmelding.Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak vedrørende manglende husdyrrom, manglende vann og manglende fôr/eteplasser.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
24.01.20182017/207028
2017/207028-003
M23144 - 72 --- I
A. IDSØE AS - InspeksjonFra: A Idsøe
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fellestjenester Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Vedtak fra tilsyn 10112017 og 18122017
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
23.01.20182014/94254
2014/94254-014
M21110 - 513-1 --- X
ROVRAL 75 WG - iprodionFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling nasjonale godkjenninger

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rettslig klageinteresse
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
23.01.20182017/263034
2017/263034-007
M23141 - 431-1 --- I
***** ***** (Orgnr: 978097839)Fra: *****
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Prosessvarsel om rettslig inndrivelse av erstatningskrav
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Avslått
17.01.20182018/13678
2018/13678-002
M24112 - 626 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Orgnr: 975357465)Fra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vedkomande melding om oppstart av sauehald
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
12.01.20182017/257954
2017/257954-001
M23141 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om utvidet forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Avslått
11.01.20182017/247298
2017/247298-003
M25131 - 622 --- U
NORDLAKS OPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: Nordlaks Oppdrett AS
Mattilsynet fatter vedtak om pålegg og gebyr
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
05.01.20182018/03704
2018/03704-002
M23171 - 72 --- U
FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/meldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR
Mattilsynet innvilger søknad - godkjenning av Firda Savior som fartøy for slakting av laksefisk - SF400
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
04.01.20182018/03704
2018/03704-001
M23171 - 72 --- I
FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/meldingFra: Firda Sjøfarmer AS
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland
Ang SF400 -Utsettelse
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
04.01.20182018/05979
2018/05979-001
M25120 - 430 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] v/ Dille Dressage Horses - BekymringsmeldingFra: Anonym varsler
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Salten
Bekymringsmelding - 52744
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
02.01.20182018/02084
2018/02084-001
M25130 - 436 --- I
NORDLAND HAVFISKE AS - Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mFra: NORDLAND HAVFISKE AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Avdeling Midtre Hålogaland
Melding om ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
21.12.20172017/246447
2017/246447-005
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stadfesting på etterlevd vedtak - grisefjøs
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
21.12.20172017/262733
2017/262733-003
M24112 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lukking av sak vedkomande allereie innsanka storfe
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
21.12.20172017/210399
2017/210399-004
M25131 - 751 --- I
Nordlaks Oppdrett AS - Prosjekt HavfarmFra: Nordlaks Oppdrett AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Spørsmål ang. Havfarm
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
20.12.20172017/219520
2017/219520-001
M24112 - 622 --- U
MARINE HARVEST NORWAY AS AVD HOVEDKONTOR - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: MARINE HARVEST NORWAY AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet oppsummerer tilsynet ved 12222 Steinsvika og forhåndsvarsler vedtak om tilsynsgebyr
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
20.12.20172017/268260
2017/268260-002
M24143 - 429 --- U
Ringvål Ridesenter - del av gnr 156 bnr 8 - DetaljreguleringFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon mat Trondheim og omland

Til: TAG Arkitekter AS
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Ringvål Ridesenter - Frist for innspill 04.01.2018
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
20.12.20172017/262733
2017/262733-002
M24112 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hastevedtak om å få dyr i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sørge for avliving
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
20.12.20172017/210399
2017/210399-003
M25131 - 751 --- I
Nordlaks Oppdrett AS - Prosjekt HavfarmFra: Nordlaks Oppdrett AS
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland
Spørsmål ang. Havfarm
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
19.12.20172017/241048
2017/241048-003
M23151 - 431-1 --- U
DREGANES HYTTEUTLEIE - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Haugalandet

Til: Dyrevernalliansen
Svar på innsynshenvendelse av 18.12.2017
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
19.12.20172017/207028
2017/207028-001
M23144 - 72 --- U
A. IDSØE AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon fellestjenester Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Til: A. IDSØE AS
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om nødvendig vedlikehold
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
15.12.20172017/186837
2017/186837-002
M23122 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Agder

Til: *****
Mattilsynet forhåndsvarsler 8 vedtak etter tilsyn med Dyrepark
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
15.12.20172017/267335
2017/267335-001
M21120 - 71 --- I
MANIMAL ENERGY AS - Ny importør av næringsmidlerFra: MANIMAL ENERGY AS
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import
Melding om ny importør av næringsmidler
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
14.12.20172017/114284
2017/114284-007
M25112 - 434 --- I
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Klage på veterinærbehandlingFra: Det veterenærmedisinske rettsråd
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon dyr og slakteritilsyn Helgeland
Vedr uttalelse - Tilsynssak mot veterinær - Operasjon av hest
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
12.12.20172017/240585
2017/240585-016
M14000 - 212 --- X
ØkonomisjefFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling HR og økonomi

Til: --INGEN--
Offentlig søkerliste
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
11.12.20172017/262155
2017/262155-001
M17000 - 339 --- I
Sjømat Norge - Mattilsynets eksportprosjektFra: Sjømat Norge
Til: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat
Mattilsynets eksportprosjekt og bytting av attester - Tilbakemelding
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Svært forsinket.
11.12.20172017/252226
2017/252226-002
M24150 - 423 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Husbyfaret 55 i Stjørdal - Bruksendring - SmådyrhotellFra: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Sør-Innherred

Til: Stjørdal kommune
Høringssvar 2017/8771-4 - Bruksendring til smådyrhotell
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
11.12.20172017/250952
2017/250952-001
M25131 - 622 --- U
NORDLAKS OPPDRETT AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Midtre Hålogaland

Til: Nordlaks Oppdrett AS
Tilsynsrapport - Skommesvik - Varsel om gebyrvedtak
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
06.12.20172017/258292
2017/258292-001
M23190 - 751 --- I
Ofs Måløy AS - Lokalitet Barstadvika - Landbasert oppdrettFra: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Nordfjord
Søknad om landbasert oppdrett ny lokalitet Barstadvika i Vågsøy
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
05.12.20172017/241048
2017/241048-001
M23151 - 431-1 --- U
DREGANES HYTTEUTLEIE - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Haugalandet

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overtredelsesgebyr
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
28.11.20172017/246447
2017/246447-001
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak, storfe - og grisehold.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
28.11.20172017/235718
2017/235718-005
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stadfesting på oppfylt vedtak - avslutting av sak
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
26.11.20172017/87966
2017/87966-580
M23141 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2-2017 - Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og FlekkefjordFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Avhorningspasta - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] lovlig?
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
24.11.20172017/249032
2017/249032-001
M23180 - 751 --- I
Engesund Fiskeoppdrett AS - Røldalssundet i Solund kommune - Etablering av ny lokalitetFra: Sogn og Fjordane fylkeskommune m.fl.
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Avdeling Sunnfjord og Sogn
Søknad om klarering av akvakulturlokalitet Røldalssundet - Høring
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
21.11.20172017/237902
2017/237902-003
M24112 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet ilegger forflyttingsforbud, storfehold.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
21.11.20172017/235718
2017/235718-004
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fattar vedtak om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] storfe ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i eige, skal takast i hus.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
16.11.20172017/235718
2017/235718-003
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet fattar vedtak om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] storfe ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i eige skal takast i hus
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
16.11.20172017/237902
2017/237902-002
M24112 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MELDING OM INSPEKSJON
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
15.11.20172017/241289
2017/241289-001
M23171 - 74 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - SmilefjestilsynFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon mat Bergen og omland

Til: Valeri Kebab
Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
14.11.20172017/193914
2017/193914-009
M12000 - 021 --- N
Styringssamtaler internt 2017Fra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Stab virksomhetsstyring

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Styringssamtalen 2017 - Avdeling IKT
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Avslått
09.11.20172017/235718
2017/235718-002
M24112 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk og dyr Sunnmøre

Til: Anonym varsler m.fl.
Tilsynsrapport med varsel om vedtak om å få dyr inn
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
08.11.20172017/224499
2017/224499-003
M21133 - 431-1 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG STÅLE - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo

Til: Tone og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl.
Bekreftelse på etterkommet vedtak
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
03.11.20172017/224499
2017/224499-002
M21133 - 431-1 --- I
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG STÅLE - InspeksjonFra: Tone og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo
Tilbakemelding om utførte tiltak
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
01.11.20172016/250859
2016/250859-023
M17110 - 751 --- U
Etablering utvidelse TMR- Hjelvik Matfisk AS - Akvakultur landanlegg lokalitet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i Rauma kommuneFra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Avdeling fisk og sjømat - Seksjon fiskehelse og fiskevelferd

Til: Hjelvik Matfisk AS
Vedrørende klagesak - Vilkår om krav til desinfeksjon av avløpsvann fra landbasert matfiskanlegg
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Delvis vellykket.
30.10.20172017/00070
2017/00070-140
M25111 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling HelgelandFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Metyl-kvikksølvnivå i Atlantisk torsk - Kontaktskjema mattilsynet.no - 30102017 - 11:36:04
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
27.10.20172017/00097
2017/00097-032
M21120 - 70 --- U
Publikumshenvendelser 2017 - Grenseverdier kosttilskudd - SamlesakFra: Mattilsynet,
Region Stor-Oslo - Avdeling grensekontroll og import

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på spørsmål om gfuel i Norge
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Venter på kategorisering.
26.10.20172017/00070
2017/00070-136
M25111 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling HelgelandFra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Mattilsynet,
Region Nord - Seksjon fisk og mat Helgeland
Bruk av Vom fra Nortura til foring av hund.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
26.10.20172017/193914
2017/193914-004
M12000 - 021 --- N
Styringssamtaler internt 2017Fra: Mattilsynet,
Administrerende direktør/hovedkontoret - Stab virksomhetsstyring

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Styringssamtale 2017 - region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Avslått
23.10.20172017/00092
2017/00092-454
M22162 - 70 --- U
Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling VestfoldFra: Mattilsynet,
Region Øst - Seksjon primærproduksjon Vestfold

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svar på spørsmål om: Import av CBD olje fra USA - Kontaktskjema mattilsynet.no - 12102017 - 15:35:04
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
19.10.20172017/213912
2017/213912-002
M23151 - 430 --- U
***** ***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Haugalandet

Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om avliving av to sauer og forhåndsvarsler vedtak om bedre tilsyn med sauene.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Avslått
18.10.20172017/200409
2017/200409-002
M23122 - 430 --- U
***** ***** - BekymringsmeldingFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Agder

Til: *****
Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om manglende tilsyn
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Avslått
13.10.20172017/17358
2017/17358-006
M24162 - 779 --- U
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - SaksbehandlingFra: Mattilsynet,
Region Midt - Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED FISKEHELSEBIOLOG.
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
11.10.20172017/171252
2017/171252-001
M23122 - 431 --- U
ZOO-1 ARENDAL AS - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Agder

Til: ZOO-1 ARENDAL AS
Tilsynsrapport med varsel om vedtak etter tilsyn med dyrebutikk
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
11.10.20172017/178209
2017/178209-001
M23122 - 71 --- U
KVADRATUREN ZOO NILSSEN - InspeksjonFra: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon dyr og slakteritilsyn Agder

Til: KVADRATUREN ZOO NILSSEN
Tilsynsrapport med varsel om vedtak etter tilsyn med dyrebutikk
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
09.10.20172017/207804
2017/207804-001
M24160 - 70 --- I
GRANSKAUEN DESTILLERI AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerFra: GRANSKAUEN DESTILLERI AS
Til: Mattilsynet,
Region Midt - Avdeling Innherred og Fosen
Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.
28.09.20172017/87966
2017/87966-442
M23141 - 70 --- I
Publikumshenvendelser 2-2017 - Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og FlekkefjordFra: Ostehuset
Til: Mattilsynet,
Region Sør og Vest - Seksjon planter og dyr Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Kostholdsplanleggeren
Innsynsstatus hos Mimes Brønn: Vellykket.